Simpozion ştiinţific la Varşovia

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice (2014)

Între 13 şi 14 octombrie 2014, în incinta Institutului Polonez pentru Diplomaţie „Ignacy Jan Paderewski” din Varşovia şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifică internaţională „Nation Branding and National Identity” [„Imaginea (simbolul) naţiunii şi identitatea naţională”], la care am avut fericita onoare de a participa cu o comunicare precum şi în dezbateri.

Vreau şi prin aceste rânduri să mulţumesc pentru invitaţia făcută doamnei Ambasador Katarzyna Skórzyńska, directoarea Institutului Polonez pentru Diplomaţie „Ignacy Jan Paderewski” din Varşovia.

În faţa celor prezenţi, cu un cuvânt de salut s-a adresat doamna Ambasador Katarzyna Skórzyńska. Introducerea a fost făcută de dl profesor James Sherr din Londra. Apoi a vorbit dl profesor Adam Daniel Rotfeld (Universitatea din Varşovia). Domnia sa a făcut o analiză a situaţiei interne şi externe a fostelor republici sovietice (Ucraina, Georgia, R. Moldova) şi a problemelor cu care se confruntă aceste republici.

Prima sesiune, întitulată „Identităţi naţionale în estul Europei”, moderată de dl dr. Olaf Osica, directorul Centrului de Studii Răsăritene, Varşovia, a cuprins trei comunicări. Prima a fost prezentată de dl dr. Olexiy Haran de la Universitatea Naţională din Kiev, cea de-a doua – de dl dr. George Mchedlishvili, Universitatea din Georgia (Tbilisi), a treia – de semnatarul acestor rânduri [textul comunicării, prezentat în limba rusă, se anexează; va fi tradus şi în română].

Sesiunea a doua a avut genericul „Brandul naţional” şi a fost moderată de dl Paweł Potoroczyn, directorul Institutului „Adam Mickiewicz” din Varşovia. Sesiunea s-a desfăşurat sub formă de dialog între moderator şi cei trei invitaţi: dna prof. Beata Ociepka de la Universitatea din Wrocław, dl prof. univ. dr. Ihor Todorov (Universitatea din Doneţk; din spusele dlui profesor, el a fost nevoit să părăsească Doneţcul în această vară din cauza situaţiei create în acel oraş şi lucrează în Ujgorod) şi Mykola Riabchuk, din cadrul Academiei Naţionale de Ştiinţe din Kiev.

În dezbateri, am spus că pe timpul guvernării preşedintelui Ch. de Gaulle acesta a avut curajul să declare [citez din memorie] că nici Belgia, nici RFG, nici Italia, nimeni altcineva nu poate spune „NU!” dictatului american. O poate face doar Franţa! Ceea ce a şi făcut, Franţa părăsind blocul NATO în 1966. Cunoaştem poziţia Poloniei, când alături de alte state a spus „NU!” unor prevederi ale proiectatei Constituţii UE. Acelaşi lucru îl poate face Ucraina, spunând un ferm „NU!” dictatului şi agresiunii Federaţiei Ruse în spaţiul CSI. [Paranteză: poate părea oarecum ciudat, dar în prezent acest lucru îl face preşedintele Belarusei Alexandr Lukaşenko].

Cea de-a treia sesiune a fost moderată de dna Ambasador Katarzyna Skórzyńska, iar comunicările au fost prezentate de dna dr. Hanna Shelest de la Institutul Naţional de Studii Strategice din Odessa, de dna Agnieszka Romaszewska-Guzy, directoarea Postului de televiziune „Belsat TV” şi de dl dr. Arcadie Barbăroşie, directorul executiv al Institutului de Politici Publice din Chişinău.

Concluziile pentru prima zi a expunerilor şi dezbaterilor din cadrul Conferinţei au fost făcute de dl prof. James Sherr şi de dna Katarzyna Skórzyńska, directoarea Institutului Polonez pentru Diplomaţie.

În cea de-a doua zi a Conferinţei a avut loc un wokshop [atelier] în care s-a discutat problema simbolurilor promovare de statele lumii. În faţa celor prezenţi despre simboluri (branduri) au vorbit dl Piotr Łukasiewicz, directorul „Brand Planning” şi dl prof. Bohdan Cywiński, ambii din Varşovia.

În opinia profesorului Bohdan Cywiński pentru a fi mai bine cunoscute în lume, Georgia ar putea valorifica cu succes istoria antică – parte a culturii europene; Ucraina ar putea, de asemenea, evidenţia mai puternic trecutul ei ortodox („Rusia kieveană”). Ruşii îi numesc pe ucraineni „malorossî” („ruşii mici”), pe când, în realitate, cunoscând bine istoria şi interpretând-o corect, am putea spune invers: ruşii sunt „maloucrainţî” (adică „ucrainenii mici”). Privind R. Moldova, dl profesor ne-a sugerat (recomandat) să folosim mai des elementele culturii eleniste, momentele ce ne leagă de alte popoare din Balcani. În general, opinia dlui profesor este de a susţine reciproc relaţiile culturale între popoarele ex-sovietice (ucraineni, georgieni, moldoveni).

A urmat o Masă rotundă referitoare la brandurile statelor post-totalitare (în cazul dat – Ucraina, R. Moldova, Georgia) precum şi la problemele propagandei actuale, specificul acesteia.

În cadrul Mesei rotunde am avut o scurtă intervenţie, referitoare la simbolurile (brandurile) Republicii Moldova.

Ce mărfuri de calitate produce astăzi R. Moldova? Părerea mea: coniacuri şi vinuri. Problema constă în piaţa de desfacere a acestor produse. În Occident lumea consumă foarte puţină băuturi tari (am adus exemplul unei nunţi în vestul României unde s-a consumat foarte puţin coniac moldovenesc, ca, de altfel, şi alte băuturi); altfel spus: în Occident vom pătrunde foarte greu. Noi producem, noi consumăm, cam asta e realitatea. În RM se consumă foarte mult alcool, asta şi datorită unor „tradiţii” înrădăcinate la noi (sau, poate, cred, special promovate încă de pe timpul ţarismului, apoi din perioada sovietică; amintiţi-vă de vinurile tari, puternic alcoolizate, krepleak, nu oare sovieticii ni l-au impus?). De aici şi brandul negativ pentru moldoveni de „pianenikiii narod” [„popor puţin turmentat”, aşa ne-a numit un demnitar rus ceva mai devreme].

Apoi piaţa din Est: am adus exemplul vinului „Negru de Purcari”. Întâmplarea a făcut ca, fiind în Sankt-Petersburg acum câţiva ani, să cumpăr o sticlă de „Negru de Purcari” dintr-un magazin de pe bulevardul „Nevski”.  Am rămas stupefiat de ceea ce am băut: bulearcă adevărată. Nu era nevoie de Onişcenko [şeful Rospotrebnadzor] pentru a o rebuta. De aici concluzia subsemnatului: când este vorba de promovarea unui brand este nevoie de producători de calitate, de protecţia calităţii mărfii produse şi de implicarea statului în protejarea produselor ce pot duce faima pozitivă republicii.

În cadrul Mesei rotunde au fost expuse un şir de idei interesante privind propaganda adevărată şi cea falsă, metodele de contracarare a falsurilor, lansare de anumite urse mass-media etc.

Conferinţa a avut un real succes.

Felicitări organizatorilor! 

anatol_petrencu@yahoo.com

18-19 octombrie 2014.

ANEXĂ: textul comunicării scrise, prezentat în cadrul Conferinţei de la Varşovia, 13 octombrie 2014

Problema identitară în Republica Moldova: premizele şi tendinţele de soluţionare

The Problem of National Identity in the Republic of Moldova: Assumptions and Tendencies of Solving

 Anatol PETRENCU,

prof. univ., dr. hab. Universitatea de Stat din Moldova,

Institutul „ProMemoria.

 

            Вопрос о национальной идентичности в Республике Молдова (РМ) был и остается актуальным. Он подпитывается как внутриполитической ситуацией, так и внешними факторами, в частности - российской политикой по отношению к Украине (2014).

В течение определенного периода времени интерес к вопросу идентичности был повышенным, были созваны различные научные встречи, были опубликованы материалы[1], потом этот интерес  уменьшился, сейчас мы наблюдаем  снова рост этого интереса в связи с событиями на востоке Украины (в СНГ, в целом).

            Чтобы добраться до сути проблемы идентичности необходим краткий исторический экскурс касательно Румынии  и её отношений с Советской Россией,  с СССР и сегодняшней  Российской Федерацией.

            Очень кратко:

            1. В марте 1918 года Сфатул Цэрий (Государственный совет - парламент Бессарабии, т.е. территорией между Прутом, Днестром и Дунаем) провозгласил  объединение Бессарабии с Румынией. Хотя лидер большевиков Владимир Ленин признал право наций на самоопределение вплоть до отделения от России, хотя признавал, что местное население Бессарабии  это румыны, соответственночто они имеет право на воссоединение с их исторической родиной,  в действительности позиция большевиков России (позже - СССР) была двуличной. С одной стороны, были времена, когда большевистское руководство было готово признать объединение Бессарабии с Румынией в обмен на золотой запас Румынии, отправленным румынским правительством на сохранение в Москву (в 1916 г.)

Или другой пример: 9 июня 1934 были установлены дипломатические отношения между СССР и Румынией, при этом было подчёркнуто, что правительства двух стран «взаимно признают полный суверенитет государства над их территориями» [2].

21 июля 1936 года, в Montreus (Швейцария) Николае Титулеску, министр иностранных дел Румынии и Максим Литвинов, нарком иностранных дел СССР, парафировали Договор о дружбе и взаимной помощи Румынии и СССР, где статьи 3 и 4, указывают, что Днестр является  границей межу двумя странами[3].

Однако, с другой стороны, посредством Коминтерна, Советский Союз  проповедовал идею и пытался проводить на практике экспорт коммунистической революции.

Так, например, в сентябре 1924 года, советский спецназ пытался спровоцировать восстание против государства, против Румынии, на юге Бессарабии,  в Татар-Бунарах. Но поднять восстание не удалось, и 12 октября 1924, Советское правительство приняло решение о создании искусственного государство на территории Украины.

            2. Изучение документов доказывает, что идея о создании молдавской автономии на территории Украинской ССР не принадлежала коренному населению, то есть молдаванам, которые проживали на территории Украины, и, тем более, руководству Украинской  ССР. «Докладная записка о необходимости создания Молдавской Советской Социалистической Республики» была подписана Григорием Котовским (бессарабец) и несколькими лидерами Румынской Коммунистической партией (А. Бэдулеску, Павел Ткаченко, А. Николау и др.), которые после 1918 г. перешли Днестр и проживали в СССР. По замыслам создателей нового государства, молдавская республика должна была сыграть «ту же роль политическо-пропагандистского фактора, что и Белорусская республика по отношению к Польше, и Карельская – по отношению к Финляндии»[4], в данном случае – по отношению к Румынии. Кроме того, «объединение Приднестровья и Заднестровья служили бы стратегическим клином СССР по отношению к Балканам (через Добруджу) и к Центральной Европе (через Буковину и Галицию), который СССР мог бы использовать в качестве плацдарма военных и политических целях»[5].

            3. Споры о характере будущей республики, о наименовании этноса, языка, культуры, разразились ещё до её провозглашения. Некоторые активисты высказали мнение о том, что молдаване это особая группа романского населения и имеет право на национальное самоопределение. В августе 1924 г., в газете «Одесские известия», А. Гринштейн попытался обосновать «теорию» двух народов и двух языков (молдавского и румынского). Такого же мнения был и Иосиф Бадеев (настоящая фамилия – Суслик) – руководитель Оргбюро компартии будущей МАССР. А. Гринштейн и И. Суслик считали, что в качестве молдавского языка необходимо использовать «простой и понятный язык, на основе русского алфавита».

            Другая группа активистов считала, что молдавский язык должен развиваться на основе румынского языка и латинского алфавита. Ярким выразителем этого мнения был Григорий Старый (настоящая фамилия – Борисов). Г. Борисов родился в Бессарабии, в 1880 г., впоследствии занимал важные государственные должности, в том числе – был председателем Совнаркома МАССР (1926-1928, 1932-1937 гг.). Г. Борисов утверждал: поскольку в Бессарабии изучают и разговаривают на румынском языке, то молдаване, проживающие в МАССР должны знать этот язык и алфавит, при будущем объединении «нужно быть готовыми».

            4. В указанном противостоянии временную победу одержали приверженцы «молдовенизма». 19 сентября 1924 г. Политбюро ЦК Компартии Украины принял решение о создании МАССР. Восьмой пункт данного постановления гласил: «развить молдавский литературный язык на основе народного языка крестьян левобережья Днестра»[6]. 12 октября 1924 г. была провозглашена МАССР в составе Украинской ССР, со столицей город Балта(до 1929 г.), затем – Тирасполь (до 1940 г.)

            В ново-созданной республике молдаване составляли всего лишь 32 % населения (по другим данным – 34, 3 %); они проживали в сёлах, занимаясь сельским хозяйством. В этих условиях началась работа по созданию нового языка. Середина 20-х гг. это время попыток применения на практики теории академика Николая Марра о языке как «надстройке» над социально-экономическими отношениями, о «классовом» характере языка. Иными словами, в новом, социалистическом обществе, пролетариат и трудовое крестьянство должны иметь свой язык, отличный от языка эксплуататоров. Таким образом, в условиях МАССР, румынский язык был объявлен языком бояр и эксплуататоров, классово-вредным, а «молдавский» – языком рабочих и крестьян. Несколько «интеллигентов» (партработников) начали трудиться над созданием нового языка. Для его создания были адаптированы русские слова. Например, «болеть» – «болеск», «реально» – «реальник», «культурно» – «культурник» и т.д. Другим источником создания нового языка был дословный перевод с русского языка некоторых слов, но которые теряли смысл и звучали странно. Например, «чугунно-литейный завод» был переведён следующим образом: «заводу де турнаре а чяунелор», что в обратном переводе означает «завод по производству чугунных котелков». Слово «полотенце», например, было переведено «мынэштергур». В обратном переводе это звучит как «вытератель рук».

            В декабре 1926 г.  был создан Молдавский научный комитет во главе с Л. А. Маданом, основная задача которого – создание нового языка. К 1929 г. руководство МАССР одобрило орфографию и лексику нового языка. Молдавские «филологи» смогли изобрести 5000 слов.

            5. Первыми писателями МАССР, как представители интеллигенции, были партийные активисты, не имеющие специальной подготовки и образования. Первые журналисты и писатели молдавской автономии это революционеры, которые боролись за установление Советской власти в Румынии (в частности Бессарабии) и которые эмигрировали в СССР. В марте 1928 г. была создана Организация советских писателей Молдавской АССР, названная «Рэсэритул» («Восток»).

            В конце 20-х – начале 30-х гг. прошлого столетия, в МАССР, были изданы несколько сборников стихов (например,  Константин Кошерэу «Стихи», Михаил Андрееску «Стихи», Никита Марков «Рассказы» и др.). Один из писателей (Михаил Андрееску) признавался: «Нас никто не учил писать повести и стихотворения. Мы сами взяли перья в руки. Нас мало, можно по пальцам пересчитать, и мы одиноки. У нас нет литературы прошлого, неоткуда ожидать помощи. Мы вынуждены начинать с нуля»[7].

            Оторванные от традиций, постоянно находясь под идеологическим прессом, поэты и писатели МАССР выпустили в свет примитивные, неуклюжие, литературные произведения. Основная тематика этих произведений – борьба и уничтожение классового врага, пролетариат – новый мировой Мессия, светлое будущее социалистического общества и т.д. Современная литературная критика считает, что основная заслуга молдавских (румынских) писателей того периода заключается в том, что «в условиях пролеткультского ада, они смогли удержать слабенький огонёк латинизма, посредством бедного, неуклюжего, но во многих случаях – живого, чистого и сочного в смысле фольклора языка»[8].

            6. В начале 30 гг. прошлого столетия вновь активизировались сторонники румынизации языка. Еще в 1929 г. советское руководство приняло решение о латинизации письменности нерусских народов; в результате – ряд тюркских народов перешли на латинский алфавит.

            Исследователи установили, что в начале 1932 г. первый секретарь ЦК Компартии Украины А. Косиор был принят И. Сталиным. Руководитель СССР высказался за сближение «молдавского» и румынского языков, за создание в будущем румынского советского государства[9]. После этого события, 2 февраля 1932 г. Бюро Молдавского Обкома КП (б) У принял решение о переводе молдавского языка на латинский алфавит. В одобренной резолюции отмечено: «1. Считать вполне своевременным и целесообразным переход АМССР на латинский алфавит. 2. В дальнейшей работе по национально-культурному строительству исходить из необходимости обогащения молдавского языка общепринятыми словами среди молдаван старой Молдовы и Бессарабии»[10].

            В большевистском духе, руководство Компартии МАССР приняло решение о переводе всех выпускаемых газет (центральных и местных) на латинский алфавит. 26 сентября 1933 г. Молдобком КП (б) У принял постановление «О массовом обучении латинизированной письменности в 1933-1934 учебном году взрослого молдавского населения». В документе отмечалось, что «одной из самых основных решающих в нынешнее время задач национально-культурного строительства Молдавии является овладение молдавским населением латинизированной письменности»[11]. В специальном Обращении к коммунистам и комсомольцам, к рабочим, крестьянам, единоличникам и советской интеллигенции, партийное руководство автономной республики призывало изучить латинский алфавит. По данным статистики, в 1933-1934 гг. среди взрослого населения новый алфавит изучили 38 500 человек, или 55 % к общему количеству трудоспособного населения, подлежащего обучению латинизированному алфавиту[12].

            7. Попытки властей создать прослойку национальной интеллигенции нельзя рассматривать в отрыве от того, что происходило в обществе в целом: насильственная коллективизация сельского хозяйства, массовые репрессии, голодомор, атмосфера общего страха и т.д.

            Непосредственным образом репрессии коснулись и молдавских интеллигентов. В июне-августе 1937 г. были арестованы ряд работников Тираспольского педагогического института, в том числе ректор данного вуза А.Н. Похинин. К концу сентября месяца 1937 г. пять из семи членов Союза писателей, включая председателя Д. Милева, были репрессированы, часть из них – расстреляна. Только в октябре-декабре 1937 г. в МАССР были осуждены к расстрелу 625 человек, главным образом – сторонники латинизации, а после них пришла очередь и тех, кто критиковал латинизаторов. К осени 1937 г. в МАССР не было политического руководства, составленного из молдаван[13]. Не стало, также, молдавской интеллигенции[14].

            8. В августе 1939 г. Германия и СССР подписали Договор о ненападении и секретный протокол, Бессарабия (часть Румынии) вошла в зону советских интересов. В июне 1940 г. СССР, применяя угрозу силы, аннексировал не только Бессарабию, но и север Буковины и край Герца. Это тяжелое преступление советского режима. Но ещё большее преступление – это попытка заменить этническую принадлежность коренного населения. Была создана Молдавская ССР с нарушением даже советского законодательства (как элементарная колония), был введён «молдавский» язык на основе русского алфавита. Население МССР подверглось массовым депортациям (1941, 1949, 1951 гг.), насильственная продразверстка  привела к искусственному голоду и гибели не менее 200 000 людей (1946-1947 гг.), население подверглось насильственной русификации (через детские сады, школы, вузы, администрацию, в / обязанность в советской армии и т. д.)

            9. В годы правления Михаила Горбачова (перестройки и гласности) появились реальные возможности национального возрождения молдаван, как части румынского населения. Были созваны Великие национальные собрания, которые подтвердили румынский характер нац. движения.  31 августа 1989 г. было одобрено языковое законодательство («молдавский» язык стал государственным на основе латинского алфавита). В тех условиях, когда КПСС был у власти, нельзя было добиться большего («молдавский» сохранился + русский язык как межнациональный). Хотя СССР не существует с 1991 г. это законодательство СУЩЕСТВУЕТ до настоящего времени! СТРАНЫ НЕТ, а законодательство той страны ещё действует!

27 апреля 1990 г. – Триколор;

27 августа 1991 г. Гос. Гимн РМ – «Дештяптэ-те, ромыне!» / «Пробудись, румын!» тот же, что в Румынии.

            В 1994 г., при правлении аграрно-демократической партии, была одобрена Конституция РМ, статья 13 – гос. язык – «молдавский».

Поскольку в Декларации о независимости РМ отмечено, что язык – румынский (в отличии от того что написано в Конституции), то совсем недавно Конституционный Суд принял решение, что язык – румынский.

            10. Сегодняшнее положение дел:

       В лицеях, вузах, администрации, в банковской системе изучается и используется румынский язык. В школах преподаётся История румын. Более 200 000 молдаван получили румынское гражданство. Существуют и действуют унионистские (т.е. для объединения) с Румынией партии и движения. Но они ещё довольно слабы. (для объединения или для изменения статуса РМ /Конституция позволяет это/ необходимо 2/3 голосов депутатов, а это не так просто). (См. Приложение)[15].

            Большинство за сохранение государства РМ, за евро-интеграцию.

            Но у нас восточные районы вышли из-под контроля республиканских властей; это непризнанная приднестровская республика, поддержанная Российской Федерацией (14 армия + миротворцы + слад оружия в Колбасне). Сепаратисты подали в Госдуму РФ заявление о вступлении региона в РФ. Другие районы – Гагаузия – провели непризнанный референдум о присоединении к России, в случае если РМ вступит в ЕС.

            В этой связи, Adrian Cioroianu, бывший министр иностранных дел Румынии, декан исторического факультета Бухарестского университета, пишет, что «РМ должна будет избрать между Транснистрией и Брюсселем» [16]. Его «треугольник»: Крым – Транснистрия – Калининград.

           

 

 

 

 

 [1] Basarabia. Dilemele identităţii, Iaşi, Fundaţia Academică „A.D. Xenopol”, 2001, 324 p.

[2] Nicolae Titulescu. Basarabia pământ românesc, Bucureşti, Editura Rum-Irina, 1992, 1992, p. 126.

[3] Ibidem, p. 105; Ion Constantin. România, marile puteri şi problema Basarabiei, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, p. 32-35.

[4] Politica de moldovenizare în RASS Moldovenească. Culegere de documente şi materiale [Политика молдовенизации (проводимая) в Молдавской АССР. Сборник документов и материалов], Кишинёв, 2004, с. 30.

[5]Там же.

[6] Elena Negru. Politica etnoculturală în RASS Moldovenească (1924-1940) [Елена Негру. Этно-культурная политика в Молдавской АССР (1924-1940)], Кишинёв, 2003, с. 17.

[7]Там же, с. 85.

[8] Mihai Cimpoi. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia [Михай Чимпой. Открытая история румынской литературы Бессарабии], Кишинёв, 1996, с. 156.

[9] См.: Elena Negru, указ. соч., с. 37.

[10]Politica de moldovenizare în RASS Moldovenească. Culegere de documente şi materiale, с. 132-133.

[11]Там же, с. 165.

[12]Там же, с. 204.

[13] O istorie a regiunii transnistrene din cele mai vechi timpuri până în prezent [История заднестровского региона с древнейших времён до настоящего времени], Кишинёв, 2007, с. 285.

[14]Прилагается текст выступления автора данной статьи в Киеве, в 2013 г.: НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ МОЛДАВСКОЙ  АССР. ФОРМИРОВАНИЕ И СУДЬБА (был послан в Москву, изд-во РОССПЭН)

[15] Studiu privind starea socială şi identitatea naţională în România. Raport preliminar, 2012 (manuscris, aici nu este prezentată).

[16] http://unimedia.info/stiri/cioroianu-moldova-sa-aleaga-intre-transnistria-si-bruxelles-82789.html

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva