Activităţi la sfârşitul lumii octombrie 2014

Rubrica „Cronica vieţii ştiinţifice. 2014”

1. La 29 octombrie 2014 am fost la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (USARB), unde am prezentat Ora publică „Trădaţi, dar neînfrânţi”. Este vorba de Insurecţia din Varşovia din vara-toamna anului 1944. Citez din afişul difuzat cu acest prilej: „O filă din istoria contemporană a Poloniei o constituie Insurecţia din 1944, iniţiată în momentul retragerii naziste şi al apropierii de Varşovia a Armatei Roşii. Dorinţa de a elibera capitala înainte de sosirea sovieticilor şi de a proclama un stat suveran şi independent a fost un element fundamental în această decizie eroică a Rezistenţei poloneze”. La Ora publică au asistat peste 50 de persoane – profesori universitari şi studenţi de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale.

Aduc şi pe această cale mulţumiri doamnei Lidia Pădureac, şefa Catedrei de Ştiinţe Socio-umanistice şi Asistenţă Socială, pentru buna organizare a evenimentului.

2. În aceeaşi zi, câteva ore mai târziu, în incinta Sălii de conferinţe a Bibliotecii ştiinţifice a USARB am participat la lansarea volumului „Stalin mi-a furat copilăria” (ediţia a III-a) de Boris Vasiliev, fost deportat în Siberia de regimul comunist de ocupaţie, precum şi la prezentarea volumelor „Teroarea stalinistă în Basarabia” şi „Un scurt popas necesar drumului”, elaborate în cadrul Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”, USM.

Despre aceste cărţi au vorbit conf. univ. dr. Nicolae Leahu, lector superior Anatolie Moraru, conf. univ. dr. Margareta Curtescu (Maria Abramciuc), conf. univ. dr. Lidia Pădureac. Bineînţeles, în faţa celor prezenţi – profesori universitari, studenţi, bibliotecari etc. – au vorbit invitaţii, dl Boris Vasiliev şi subsemnatul. Lansarea cărţilor a fost moderată de conf. univ. dr. Diana Vrabie[1].

În cadrul lansării volumelor a fost desfăşurată o expoziţie de cărţi, unite prin genericul „Memorii spirituale basarabene”, expoziţie despre care a vorbit dna Valentina Topalo, şefa Centrului Manifestări Culturale al Bibliotecii universitare.

Dl Constantin Pirogan, student la anul III,  jurnalism, USARB, nepotul lui Vadim Pirogan, a prezentat un film documentar, realizat de el, despre soarta deportaţilor din satul Rădoaia, raionul  Sângerei.

Aduc şi pe această cale mulţumiri doamnei conf. univ. dr. Diana Vrabie pentru ideea lansării volumelor, materializarea ei şi pentru buna organizare a evenimentului.

3. Pe data de 30 octombrie 2014 am mers la Cahul, la sanatoriul „Nufărul Alb”, unde am avut Ora publică „Trădaţi, dar neînfrânţi”. Organizatorul evenimentului a fost dl Vasile Filat, prezbiter al Bisericii Baptiste din Chişinău, doctorand în ştiinţe istorice, iar ascultătorii, peste 40 de persoane, – profesori de istorie din licee, profesori de alte specialităţi, directori de licee etc., veniţi la tratamente în sanatoriul respectiv. Ca şi în cadrul Orei publice, expuse la USARB, prelegerea a fost ascultată cu interes, au fost puse multe întrebări.

Şi în acest caz, aduc sincere mulţumiri domnului drd Vasile Filat pentru invitaţia făcută şi buna organizare a evenimentului.

4. Pe data de 31 octombrie 2014, la Universitatea de Stat din Moldova (USM), a avut loc Dezbaterea (Masa rotundă) „Republica Moldova – opţiuni şi perspective: între Uniunea Europeană şi Uniunea Euro-asiatică”, organizată de Asociaţiunea „Astra”, despărţământul „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi (preşedinte – dna Areta Moşu).

În faţa celor prezenţi – profesori universitari şi din licee, studenţi, liceeni din diverse licee ale Chişinăului – a vorbit dna prof. Areta Moşu, care a expus succint istoria şi activitatea Asociaţiunii „Astra”, inclusiv pe teritoriul R. Moldova.

Cu un cuvânt de salut şi o succintă prezentare a USM s-a adresat conf. univ. dr. Otilia Dandara, prorector al USM.

În luări de cuvânt şi dezbateri au participat: prof. univ. dr. Ioan Agrigoroaiei, Iaşi (moderatorul evenimentului), prof. univ., dr. hab. Alexandru Moşanu, Membru de Onoare al Academiei Române, scriitorul şi publicistul Vladimir Beşleagă, istoricul, conf. univ. dr. Gheorghe Negru, preşedintele Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova, istoricul Ion Negrei (Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei), conf. univ. dr. Gheorghe Palade (USM), precum şi subsemnatul.

Subiectul dezbătut e unul de mare actualitate. Este vorba de situaţia din jurul R. Moldova (agresiunea Federaţiei Ruse faţă de Ucraina suverană şi independentă şi dorinţa Kremlinului de a forma numita „Novorosie”), precum şi de alegerile parlamentare ordinare din R. Moldova. Participanţii la dezbatere au analizat situaţia politică din republică, au arătat premizele şi tendinţele, manifestate de cetăţenii R. Moldova. Pe de o parte există premize reale de continuare a căii spre integrarea RM în Uniunea Europeană (UE), pe de altă parte – sunt anumite premize şi tendinţe, materializate de forţe politice pro-ruseşti, care tind spre anexarea RM la Federaţia Rusă.

În partea a două a manifestării ştiinţifice, moderată de profesorul Lucian Sava, la Masa rotundă „România – Republica Moldova: împreună spre Uniunea Europeană” au participat elevii liceelor „Principesa Natalia Dadiani”, „George Meniuc”, „Liviu Rebreanu” din Chişinău, de la Liceul din Măgdăceşti, precum şi studenţi de la USM. Liceeni şi studenţii au expus diverse şi interesante opinii, referitoare la perspectivele R. Moldova, la avantajele şi dezavantajele aflării RM în cadrul UE, precum şi în cadrul Uniunii Vamale Belarus-Rusia-Kazahstan.

În dezbateri s-au implicat atât profesorii universitari, nominalizaţi ceva mai sus, precum şi profesorii din licee: dl Vasile Gîtlan şi alţii.

Organizatorii evenimentului au distribuit reviste şi cărţi ce reflectă activitatea „Astrei”.

Felicitări organizatorilor acestui important eveniment ştiinţifico-cultural şi de suflet românesc.

2 noiembrie 2014

anatol_petrencu@yahoo. com

 

 

 

 [1] Vezi şi: http://libruniv.usb.md/

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva