Personalităţi marcante ale Chişinăului. Simpozion ştiinţific

 

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice, 2015 

            Pe data de 18 ianuarie 2015 şi-a desfăşurat lucrările Simpozionul ştiinţific „Personalităţi marcante ale Chişinăului. In memoriam Ion T. Costin, deputat în Sfatul Ţării, primar de Chişinău”, cu prilejul împliniri a 75 de ani de la trecerea în nemurire.

            Simpozionul a depăşit cadrul unui simplu eveniment ştiinţific, a avut o extindere mai largă. Astfel, dimineaţa a avut loc o slujbă de pomenire, oficiată de cunoscutul preot Petru Buburuz (Mitropolia Basarabiei) la mormântul lui Ion Costin, după care au fost depuse flori (Cimitirul ortodox central din Chişinău, str. Alexei Mateevici, nr. 11).

            Participanţii la manifestare au mers, în continuare, cu mijloace de transport la Ghidighici, locul de naştere a deputatului Sfatului Ţării Ion Costin. În Gimnaziul din sat, locul desfăşurării Simpozionului, a avut loc vernisajul Expoziţiei cu tematica „File din istoria Chişinăului şi a Basarabiei” care a cuprins fotografii din secolele XIX-XX, drapele istorice, icoane casnice, unelte de muncă de epocă, monede jubiliare ale Republicii Moldova etc. din colecţia colonelului Petru Costin, colecţie intrată în Cartea Recordurilor GUINESS.

            Colecţia de obiecte istorice, adunată de dl colonel Petru Costin, în special – drapelele, impresionează puternic. Bravo colecţionarului!

            Simpozionul a fost deschis de doamna Violeta Ursu, directoarea Gimnaziului, care, după un cuvânt de salut, a oferit microfonul moderatorilor – dlui prof. uni. dr. –hab. Nestor Grozavu, vice-primar al Municipiului Chişinău, şi dlui Ion Negrei, istoric, Institutul de Istorie din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

            Dl Nestor Grozavu a vorbit despre activitatea lui Ion Costin în calitatea de primar al Chişinăului, în perioada 1933-1937. Un cuvânt de salut a rostit dl Ion Begleţ, primarul Ghidighiciului. Apoi cuvântul i s-a oferit dnei Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, şefa Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău, istoric, care a vorbit despre diverse activităţi în acest domeniu (istorie), in special – ateliere de creaţie cu tematica „Şcoala chişinăuiană între trecut şi viitor”. Tot domnia sa a citit ordinul prin care Gimnaziul din Ghidighici nr. 79 primeşte denumirea Gimnaziul nr. 79 „Ion T. Costin”.

            Prima comunicare din cadrul Simpozionului a fost expusă de dl Serafim Isac, conf. univ. dr., Universitatea de Stat din Moldova, care a descoperit în arhive şi a valorificat informaţii inedite din viaţa şi activitatea lui Ion Costin: construirea şoselei Chişinău-Ghidighici şi sfinţirea acesteia, plantarea noilor soiuri de viţă de vie etc. Conferenţiarul S. Isac a vorbit despre descendenţii primarului Ion T. Costin, a prezentat casa în care a trăit deputatul Sfatului Ţării.

            Dna Maria Danilov, doctor în istorie, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Chişinău, a vorbit despre rolul avut de Ion Costin în organizarea sărbătoririi a 500 de ani de la întemeierea Chişinăului (1936). Doamna doctor a depistat argumentele aduse de Ion Costin în vederea realizării proiectului său şi anume: 1) să demonstreze că Chişinăul este un oraş  românesc; 2) să atragă fonduri în vederea sărbătoririi celor 500 de ani.

            Cunoscutul cercetător al crimelor comise în RASS Moldovenească (1924-1940) şi în  Basarabia de către regimul comunist de ocupaţie, doctorul în drept Mihai Taşcă a vorbit despre principiile de organizare a Sfatului Ţării şi activitatea parlamentului basarabean în anii 1917-1918.

            Istoricul Ion Negrei, Institutul de Istorie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, a venit cu informaţii noi, inedite, referitoare la activitatea lui Ion Costin. Ion Negrei a vorbit despre importanţa broşurii „Sub jug străin!..”, redactată şi publicată în 1915 de către Ion Costin, care a semnat cu pseudonimul Gh. Dighici[1].

            Dr. Larisa Noroc a vorbit despre „Politică şi „adevăr” în sistemul sovietic. 1949. Din mărturiile unei deportate”. Este vorba de o rudă a doamnei Larisa Noroc, deportată în Siberia în 1949, care (rudă), la rândul ei, a fost rudă cu Ion Costin. Autoarea comunicării a prezentat materiale de istorie orală, fotografii de epocă, materiale din arhive.

            Cu prilejul acestui Simpozion, mai mulţi donatori au oferit cărţi şi reviste noi Bibliotecii Gimnaziului „Ion Costin”. Din partea Institutului de Istorie Socială a USM, subsemnatul am oferit un set de cărţi şi reviste cititorilor Bibliotecii Gimnaziului.

            Simpozionul şi-a atins scopul. Comunicările prezentate au fost contribuţii reale la cunoaşterea trecutului nostru românesc, la activitatea fructuoasă a înaintaşilor noştri care pot şi trebuie să servească model demn de urmat de generaţiile de astăzi.

            După încheierea Simpozionului gazdele au prezentat un excelent concert. Tinerii dansatori au demonstrat măiestrie de invidiat. Nu au rămas mai prejos nici micii vocalişti, care au interpretat cântece ce ne-au însoţit pe parcursul anilor.

            Felicitări organizatorilor, doamnei directoare Violeta Ursu, domnului primar Ion Begleţ, doamnei Alexandra Moţpan de la Primăria Chişinău, tuturor celor ce au contribuit la buna desfăşurare a evenimentului.

19 ianuarie 2015

anatol_petrencu@yahoo.com

 


[1] În cadrul Simpozionului a fost distribuită ediţia a doua, retipărită pe timpul lui Ion Costin şi tipărită anastatic în 2015: Gh. Dighici. Sub jug străin!.., Bucureşti, 1915, 40 p.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva