O bandă de montaj ucigaşă…

În atenţia studenţilor, anul II, Istorie, USM:

(Extras din cartea dlui Vladimir Bukovski Judecată la Moscova, Bucureşti, Editura Albatros, 1998, p. 88-89).

… Era vorba în esenţă de o bandă de montaj ucigaşă, lucrând fără oprire şi planificată precum întreaga industrie sovietică. Dar, deşi majoritatea acestor întâmplări ne sunt familiare după atâtea cărţi şi povestiri, anumite documente m-au impresionat pe mine însumi prin caracterul lor de inumanitate banalizata. Un lucru este să fii la curent şi cu totul altceva să vezi о nota neglijentă a lui Stalin în care о simplă parafă cu creionul trimitea şase mii şase sute de oameni la moarte.

„Sa se acorde regiunii Krasnodar un contingent complementar de 6 600 pens. pentru categoria I”, (categoria I: pedeapsa cu moartea aplicată „duşmanilor poporului”.)

Scara transformărilor ţării era de aşa natură încât indivizii nu-i interesau pe şefi. Se socotea în mii, în zeci de mii, în „categorii”. După îndeplinirea planului (sau „limitei”) pentru duşmanii poporului (nici mai mult nici mai puţin decât pentru recoltarea cerealelor şi mulsul laptelui), republicile, regiunile, cantoanele şi raioanele raportau la Moscova asupra muncii realizate şi după obiceiul din socialism, solicitau depăşirea planului pentru a da dovada de zel.

MESAJ CIFRAT

Expediat la 22-11       4 februarie 1938

Primit de CC al PCP (b) 4 februarie 1938

VKb. nr. 95/111.

 

Moscova CC al PCP (b), tovarăşul Stalin

Munca troicii s-a încheiat: conform limitelor prescrise, аu fost condamnate în regiune 9 600, elemente socialiste revoluţionare, răzvrătiţi şi alţi antisovietici. Аu fost descoperite complementar elemente albe care duc activităţi de sabotaj; în total se evaluează în regiune la 9 000 elementele chiabureşti antisovietice.

Comitetul regional cere stabilirea unei limite complementare de 3 000 pentru prima categoric, de 2 000 pentru a doua cu prelungirea termenului până la 20 martie.

Secretarul Com. Reg. al PCP (b) Iu. Kaganovici.

[Solicitarea a fost satisfăcută]

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva