Ocrotirea patrimoniului cultural

Ieri, 25 iunie 2015, în incinta Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, şi-a desfăşurat lucrările Masa rotundă „Identificarea mijloacelor juridice pentru protecţia patrimoniului cultural”.

Şedinţa a fost deschisă şi moderată de dl colonel dr. Simion Carp, rectorul Academiei. Domnia sa a vorbit despre importanţa păstrării patrimoniului cultural al Republicii Moldova şi despre antrenarea colaboratorilor Academiei „Ştefan cel Mare” în perfectarea legislaţiei R. Moldova privind înăsprirea pedepselor faţă de infractorii din acest domeniu.

Prof. univ., dr. hab. Gheorghe Postică, vice-ministrul Culturii, a vorbit despre eforturile depuse de ministerul respectiv, inclusiv de vorbitor personal, în vederea nominalizării şi compartimentării patrimoniului cultural şi elaborarea proiectelor de legi în vederea ocrotirii lui. Dar timpul necesită noi modificări ale legislaţiei, a conchis dl Gh. Postică, inclusiv şi în ceea ce priveşte Codul Penal.

Vice-ministrul de Interne Oleg Babin, prezent la Masa rotundă, a vorbit despre importanţa ocrotirii patrimoniului cultural, a salutat iniţiativa de a moderniza Codul penal privind protecţia patrimoniului nostru.

Conf. univ. dr. Iurie Odagiu, prorector pentru studii al Academiei „Ştefan cel Mare”, a expus completările făcute de specialiştii Academiei la Codul Penal al R. Moldova privind protejarea patrimoniului cultural, accentele fiind puse, în special, pe siturile arheologice.

În dezbateri, subsemnatul, am salutat iniţiativa modificării şi completării Codului Penal privind pedepsele faţă de cei ce distrug, fură sau însuşesc ilicit obiecte de patrimoniu, acestea fiind un bun al întregului popor. În acelaşi timp, am expus opinia că legea ar trebui extinsă şi asupra altor cazuri de distrugere voită sau inconştientă a obiectelor de patrimoniu. Am adus exemplul caselor demolate, care, de foarte multe ori ascund obiecte de patrimoniu, dar care se pierd odată cu demolarea. De pildă, în podurile caselor de la ţară deseori pot fi întâlnite obiecte de preţ (icoane de epocă, cu elemente de aur sau argint, obiecte de preţ ale familiei respective, cărţi sau reviste de epocă, fotografii de epocă, obiecte de muncă, pe care le vedem doar în muzee şi multe altele). Iată de ce, înainte de a demola o casă, este important ca un specialist al Ministerului Culturii sau un istoric să studieze casa ce urmează a fi demolată. În cazul în care, în fierbinţeala construcţiei sau din alte motive, proprietarul se împotriveşte, aruncând totul la gunoi, atunci este cazul să intervină poliţia.

În cadrul dezbaterii au luat cuvântul d-nii conf. univ. dr. Virgiliu Pâslariuc (Universitatea de Stat din Moldova, USM), Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Naţional de Artă a Moldovei, preotul paroh Octavian Moşin (Biserica „Întâmpinarea Domnului”, USM), Ion Gumenâi, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie (USM), dna Aurelia Corneţchi (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei), dl conf. univ. dr. Ion Tentiuc (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova). Conf. univ. dr. Alexandru Zosim (Academiei de Poliţie „Ştefan cel Mare”) a încheiat discursurile din cadrul Mesei rotunde.

În timpul evenimentului a avut loc prezentarea volumului de materiale, expuse în cadrul a două Conferinţe ştiinţifico-practice internaţionale, din februarie 2013 şi din ianuarie 2015, organizate de Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare”. Titlul cărţii este „Criminalitatea politică: reflecţii istorico-juridice, manifestări şi consecinţe”, Chişinău, S.n., 2015, 404 p.  

Sper să am posibilitatea de a prezenta această culegere de studii într-o recenzie.

Felicitări organizatorilor Mesei rotunde!

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”

26 iunie 2015.

anatol_petrencu@yahoo.com

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva