Conflicte militare în atenţia studenţilor

Rubrica „Istoria în actualitate: o cronică a principalelor evenimente” (1)

În cele ce urmează vom prezenta succint o cronică a evenimentelor, referitoare la istoria românilor sau universală, desfăşurate recent, la Chişinău, în R. Moldova sau peste frontierele acesteia.

1. Începem cu Conferinţa ştiinţifică studenţească naţională, întitulată „Conflictele din Europa. Premize, evoluţii, perspective”, desfăşurată la Universitatea de Stat din Moldova (USM) pe data de 24 noiembrie 2015. Iniţiativa a aparţinut Consiliului studenţesc al Facultăţii de Istorie şi Filozofie (USM), Seminarului ştiinţific studenţesc „Mitropolit Varlaam” şi Autoguvernării studenţilor USM.

Conferinţa a fost deschisă de dl Gheorghe Toma, student, anul III, USM. În şedinţa în plen au vorbit, încurajându-i pe tinerii cercetători prof. univ., dr. hab. Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică, conf. univ. dr. Ion Gumenâi, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie (USM), reprezentanţii altor instituţii de învăţământ, participanți la Conferinţă. Tot atunci au fost prezentate două cărţi, apărute recent de sub tipar. Este vorba de volumul „Românii în Gulag. Memorii, mărturii, documente”[1] şi de „Dicţionarul de civilizaţie medievală”, ediţia a doua, autor – prof. univ., dr. hab. Pavel Cocârlă.

După şedinţa în plen au urmat două secţiuni. În prima secţiune, moderată de prof. univ., dr. hab. Ion Eremia, masterandul Ion Bălănici şi studenta Doina Gafencu, au fost ascultate 13 comunicări ce au cuprins diverse perioade cronologice în care s-au iscat conflicte ce au avut sau au la bază disensiuni religioase, politice sau geo-politice. Autorii comunicărilor au fost studenţii de la USM, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Academia de Teologie Ortodoxă din Moldova, Universitatea din Bucureşti.

În secţiunea a II-a, moderată de Gheorghe Toma şi autorul acestor rânduri, au fost prezentate şi discutate 16 comunicări, după cum urmează: Mariana Bubuioc, masterandă, USM, „Războiul greco-turc (1919-1922): repere istoriografice”; Cristina Untilă, masterandă, USM, „Revoluţia din Tunisia sau revoluţia Iasomiei”; Edgar Dacin, student (cursant), Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, tema fiind „Operaţiunea „Munchen” şi eliberarea Basarabiei în vara anului 1941”; Nicolae Voitic, student, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”: „Războiul Crimeii: atunci şi acum” [un studiu comparativ între Războiul Crimeii din 1853-1856 şi anexarea Crimeii de către Federaţia Rusă în 2014]. Studenta Mariana Cebotari, de la aceeaşi instituţie, a vorbit despre „Cel de-al Doilea Război Mondial în creaţia lui Paul Goma”. Irina Guglea, studentă la USM, a depăşit cadrul geografic al Conferinţei şi a analizat minuţios „Războiul din Malvine, 1982” dintre Argentina şi Marea Britanie. Cristina Sârbu, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, a prezentat comunicarea „Importanţa bătăliei de la Hotin (1621) în destinele Europei”, iar studentul Constantin Morari, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”: „Conflictul din Osetia de Sud: cauze şi consecinţe”.

După o scurtă pauză, dl Octavian Butnaru, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, a vorbit despre „Rezultatele celui de-al Doilea Război Mondial în viziunea Kremlinului” [a fost vorba de viziunile actuale ale conducerii de la Kremlin]; Adrian Roşca, USM, s-a referit la „Evoluţia conflictului din Irlanda de Nord”, iar Gheorghe Toma, USM, – la Evoluţia reglementării conflictului transnistrean, 1991-2002”.

Un interes sporit a stârnit comunicarea studentei Lucia Butnariuc, USM, privind „Conflictul sirian şi criza emigranţilor”. A urmat comunicarea studentei Natalia Guzun, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, cu tema: „Conflictul militar de pe Nistru (1992) în manualele de istorie din Republica Moldova şi Transnistria. Studiu de caz: [manualele pentru] clasele a IX-a şi a XII-a din Republica Moldova şi [pentru] clasele a VIII-a şi a IX-a din [şcolile] din Transnistria”. Cristina Cazacliu, anul III, USM, a vorbit despre „Originea conflictului ruso-ucrainean”, Ana Căun, anul III, USM, – despre „Războiul de 6 zile din Georgia”, iar Cristina Răilean, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne a încheiat suita de comunicări, vorbind despre „Rolul poliţistului în aplanarea conflictelor din societate”.

În şedinţa de totalizarea, am subliniat importanţa implicării tinerilor în studierea cauzelor conflictelor din Europa şi din Lume, fie aceste conflicte deschise sau „îngheţate”. Ne-am bucurat de succesele tinerilor şi tinerelor de la alte specialităţi, decât cea de istorie. Am ascultat şi discutat subiecte actuale, cu argumente convingătoare, cu sugestii privind soluţionarea conflictelor. Participanţii la Conferinţă au rămas mulţumiţi de organizarea exemplară a Conferinţei, au sugerat propunerea de a grupa subiectele asemănătoare şi au exprimat rugămintea ca la astfel de evenimente să fie prezenţi cât mai mulţi profesori.

 [1] Anatol Petrencu, Ludmila D. Cojocaru, Lidia Pădureac (editori). Românii în Gulag. Memorii, mărturii, documente, vol. II, Chişinău, S.n., 2015, 362 p.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva