Serviciul medical al Municipiului Chişinău la an aniversar

Rubrica „Istoria în actualitate: o cronică a principalelor evenimente” (3)

3. Pe data de 25 noiembrie 2015, în incinta Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, a avut loc celebrarea jubileului de 200 de ani de la crearea serviciului medical din Chişinău.

Participanţii la eveniment au fost salutaţi de şeful Direcţiei Sănătăţii, dl dr. Mihai Moldovan. La eveniment au fost prezenţi şi au luat cuvântul un şir de personalităţi ale Republicii Moldova, între care şi dl Dorin Chirtoacă, Primarul general al municipiului Chişinău.

Asistenţa a fost salutată de specialişti de marcă din domeniul ocrotirii sănătăţii, între care vom menţiona pe dl Mihai Ciobanu, directorul Instituţiei Medico-sanitare publice Spitalul Clinic Municipal (IMSP SCM) „Sfântul Arhanghel Mihail”, doamna Anadela Glavan, directoarea Instituţiei Medico-sanitare publice Asociaţia Teritorială (IMSP AMT) etc.

Cu prilejul acestui eveniment deosebit de important, organizatorii au lansat o carte întitulată „Istoria serviciului medical din Chişinău”[1]. Autorii cărţii sunt dl dr. Mihai Moldovanu şi regretatul profesor Anton Moraru.

În luarea de cuvânt, subsemnatul am subliniat importanţa deosebită a acestei monografii – rodul muncii a doi specialişti din diverse domenii (medicină şi istorie). Am menţionat că în Basarabia este deja o realitate cunoscută: reprezentanţii celor două meserii conlucrează între ei. Sau, mulţi medici distinşi profesează, totodată şi domeniul istoriei. De exemplu, medicul Petre Cazacu, originar din Chişinău, fost membru al Sfatului Ţării, este şi autorul nu doar a numeroase cărţi în domeniul medicinii, ci şi în sfera istoriei, cele mai importante fiind  „Moldova dintre Prut şi Nistru, 1812-1918”[2] şi „Zece ani de la Unire: Moldova dintre Prut şi Nistru. 1918-1928”[3], dar şi o broşură importantă până astăzi „O sută de ani de robie”[4] [cu prilejul împlinirii a o sută de ani de la anexarea Basarabiei de către Rusia ţaristă]. Am menţionat, de asemenea, contribuţiile la ştiinţa istorică a medicilor Andrei Roşca, Gheorghe Baciu; a anunţat că distinsul medic Mihai Ciobanu este şi unul din cei mai buni cunoscători ai istoriei universale.

Cartea lansată în cadrul evenimentului este o realizare deosebită a celor doi autori, în ea fiind prezentate etapele principale ale dezvoltării serviciului medical din municipiul Chişinău, inclusiv – cea [etapa] din zilele noastre.

O recenzie a acestui volum va fi prezentată atât pe acest blog, cât şi în presa periodică.

 [1] Mihai Moldovanu, Anton Moraru. Istoria serviciului medical din Chişinău, Chişinău, S.n., 2015, 188 p.

[2] Petre Cazacu. Moldova dintre Prut şi Nistru, 1812-1918, Chişinău, Editura «Ştiinţa”, 1992.

[3] Idem. Zece ani de la Unire: Moldova dintre Prut şi Nistru. 1918-1928,Bucureşti, Tipografia ziarului „Timpul”, 1928.

[4] Idem. O sută de ani de robie, Iaşi, Editura „Dacia”, 1912.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva