Lansarea volumului „Polonezii în Moldova”

Rubrica: Polonyka, 2015

Astăzi, 14 decembrie 2015, în incinta Muzeului Naţional de Istorie, Sala Albastră, a avut loc lansarea volumului de studii şi documente „Polonezii în Moldova. Istorie şi contemporaneitate. Culegere de studii şi documente”[1].

Festivitatea a fost deschisă, apoi moderată de directorul Muzeului Naţional de Istorie, dr.-hab. în istorie, Eugen Sava. După un scurt discurs de salut, domnia sa a oferit cuvântul Excelenţei sale domnului Ambasador al Poloniei în R. Moldova Artur Michalski. Domnia sa a vorbit despre importanţa cunoaşterii relaţiilor istorice dintre polonezi şi locuitorii actualei R. Moldova, despre activitatea comunităţilor poloneze în statele vecine, în cazul de faţă – România, cu precădere – Basarabia sau actualmente – R. Moldova.

Următorul vorbitor a fost dl Gheorghe Postică, vice-ministru al Culturii, doctor habilitat în ştiinţe istorice, profesor universitar. Domnia sa a subliniat rolul, pe care l-a jucat Polonia în istoria românilor şi a insistat asupra cercetării în continuare a relaţiilor româno-poloneze.

Excelenţa sa, Anton Coşa, episcopul Bisericii Romano-catolice de Chişinău şi-a amintit despre momentul când venise prima dată la Chişinău şi întrebase de cineva dacă ştie unde se află Biserica Catolică, la care cel întrebat, la rândul său, zise: „Biserica Poloneză?” Aşa dar, polonezii s-au identificat cu religia şi întotdeauna, acolo unde se stabileau cu traiul, de voie sau de nevoie, întemeiau iniţial o biserica catolică, apoi o şcoală. Aşa a fost şi cu polonezii, stabiliţi cu traiul în spaţiul Pruto-nistrean, a subliniat Excelenţa sa. Nu întâmplător, în cartea lansată sunt importante studii, referitoare la viaţa spirituală a polonezilor din Moldova.

Domnul prof. univ., dr. hab. Victor Ţvircun, academician-coordonator al Secţiei Ştiinţe Umanistice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, totodată şi co-autor al culegerii de studii lansate, a vorbit, de asemenea, despre importanţă volumului de articole şi documente pentru cunoaşterea mai profundă a raporturilor româno-polone pe parcursul secolelor.

Subsemnatul, am subliniat importanţa deosebită a studiilor, înmănuncheate în volum, pentru progresul ştiinţei istorice din R. Moldova. Am spus că articolele sunt semnate de istorici valoroşi, care au studiat în diverse arhive din România, R. Moldova, Polonia, Federaţia Rusă etc. Astfel, dl dr. Marius Tărâţă s-a documentat în Archwum Akt Nowych din Varşovia şi a redactat un studiu, înserat în volumul de faţă, cu titlul „Comunităţile poloneze din Basarabia la începutul anilor 1920 în documentele Archwum Akt Nowych din Varşovia”. Alte studii (în primul rând, la cele referitoare la epoca contemporană) au fost prezentate de dnii dr. Oleg Galuşcenko (despre comunitatea polonezilor din RASSM), dr.-hab. Nicolae Enciu (despre polonezii din Basarabia dintre cele două războaie mondiale), dr. Daniel Hrenciuc, Suceava (despre Polonia în viziunea strategică şi militară a României în perioada octombrie 1938-octombrie 1939). Am spus şi despre importanţa studiilor de istorie recentă, realizate de dna Kamila Kwiatkowska privind predarea limbii polone în R. Moldova: situaţia actuală şi perspective.

Au mai vorbit: conf. univ. dr. Ion Gumenîi, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM, Excelenţa sa, domnul Ambasador al Ungariei în R. Moldova Mátyás Szilágyi, reprezentanţi ai comunităţii poloneze în R. Moldova.

În încheiere, cuvântul i-a fost oferit doamnei dr. Lilia Zabolotnaia, coordonatoarea proiectului şi cea care a îndrumat activitatea de la cercetare până la editarea volumului. Domnia sa a spus, între altele, că se prevăd noi perspective de colaborare internaţională cu implicarea istoricilor polonezi şi moldoveni şi a îndemnat asistenţa la noi cercetări ale istoriei polonezilor.

Vom aminti că proiectul acestei lucrări a fost susţinut financiar de Ambasada Poloniei în Republica Moldova.

Cu o recenzie asupra cărţii voi reveni ceva mai târziu.

Felicitări autorilor pentru această realizare!

Felicitări Ambasadei Poloniei la Chişinău, ES domnului Ambasador Artur Michalski, pentru susţinerea proiectului şi rezultatul frumos obţinut!

14 decembrie 2015

anatol_petrencu@yahoo.com

 


[1] Polonezii în Moldova. Istorie şi contemporaneitate. Culegere de studii şi documente, Chişinău, Editura Cartdidact, 2015, 368 p.

 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva