A decedat profesorul Eugeniu CERTAN

Am aflat vestea tristă: a decedat profesorul universitar, doctorul habilitat în ştiinţe istorice Eugeniu Certan.

Profesorul Eugeniu Certan s-a născut la 1 august 1928 în comuna Baccealia, judeţul Ismail, într-o familie de intelectuali.

A absolvit şcoala de cultură generală în oraşul Ismail, după care a făcut studii la Universitatea de Stat din Moldova, fiind absolventul primei promoţii de istorici (1951). A predat istoria în şcolile de cultură generală din Orhei şi Soroca, apoi a lucrat în calitate de lector la Universitatea Pedagogică „Alecu Russo” din Bălţi (1951-1957).

E. Certan a lucrat apoi în calitate de cercetător la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1960-1965, 1978-1980); a îndeplinit funcţia de secretar ştiinţific al institutului dat (1965-1969), precum şi cea de şef de secţie (1969-1978). În 1969 E. Certan a susţinut teza de doctor în ştiinţe istorice.

Din 1980 E. Certan a lucrat în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, fiind şef de catedră (1980-1990) şi decan al Facultăţii de Istorie (1981-1983). În 1983 a susţinut teza de doctor habilitat în istorie, în 1990 devenind profesor universitar.

Profesorul E. Certan a fost unul din specialiştii de vază în domeniul Istoriei moderne universale, fiind autorul cursului de prelegeri universitare, autor de manuale universitare şi preuniversitare. Are cercetări în domeniul istoriei relaţiilor internaţionale şi a istoriei românilor, referitoare la procesul de formare a Statului modern român; a publicat peste o sută de lucrări ştiinţifice (monografii, articole, documente comentate etc.). A condus doctorate, a elaborat lucrări metodice.

A participat la elaborarea manualelor de istorie integrată[1].

L-am cunoscut mai profund pe profesorul Eugeniu Certan în ultimii câţiva ani, mai ales după ce a acceptat să fie consultant ştiinţific al tezei de doctor habilitat, prezentate de un specialist de marcă din Bucureşti. În cadrul discuţiei profesorul E. Certan a pledat pentru recomandarea tezei pentru şedinţa Seminarului ştiinţific specializat. Teza discutată avea câteva lacune, ce puteau fi uşor înlăturate. În pofida pledoariei profesorului E. Certan, decizia luată a fost, însă, să se revină la aceiaşi şedinţă. Adică nici o încurajare, nici un progres pentru competitor. În rezultat, numitul competitor a susţinut cu succes teza în România, lăsându-ne pe noi cu buza umflată.

Profesorul E. Certan muncea personal cu pasiune, fără a şti ce înseamnă lenevia şi demagogia, şi a promovat tineri specialişti, în timp ce alţi colegi istorici nici ei nu fac aproape nimic, nici pe alţii nu-i promovează! Asta ar fi, pentru noi,  lecţia Eugeniu Certan: personal să lucrăm şi pe alţii să promovăm! Care merită, bineînţeles.

Ieri, 20 ianuarie 2016, în sala de la parterul blocului principal al Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” colegii de facultate şi universitate, rudele, prietenii de familie ai regretatului profesor Eugeniu Certan s-au adunat la un miting de doliu.

Mitingul a fost deschis de dl. prof. univ. dr. Nicolae Chicuş, rectorul Universităţii „Ion Creangă”.

În cadrul mitingului au vorbit conf. univ. dr. Angela Lisnic, prof. univ., dr.-hab. S. Kustrebova, dl dr. Ion Stavilă, ambasador, şeful cabinetului Ministrului afacerilor Externe şi Integrării europene, prof. univ., dr.-hab. Victor Ţvircun şi alţii.

Dumnezeu să-l odihnească.

21.01.2016


[1] Dicţionar de Istorie. Ediţia a II-a revăzută şi adăugată, Chişinău, Editura Civitas, 2007, p. 83.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva