Dl Nicolae Dabija în dialog cu istoricii

Paginile tragice ale istoriei basarabenilor, una din ele fiind deportările populaţiei în regiunile îndepărtate ale URSS, rămân în actualitate. Istorici, scriitori, publicişti, urmaşi ai celor deportaţi continuă să cerceteze tema deportărilor şi deportaţilor, depunând eforturi pentru a acoperi spaţiile „albe” (corect ar fi – negre) ale istoriei noastre recente.

Domnul Nicolae Dabija este unul din intelectualii de vază ai românilor, care a acordat o atenţie deosebită temei deportărilor. Cartea domniei sale „Tema pentru acasă” este cea mai citită lucrare în Republica Moldova (o confirmă datele statistice), este tot atât de mult citită dincolo de Prut, dar şi în traducere, în Franţa, Croaţia, Bulgaria etc.

La sfârşitul lunii decembrie 2015, dl dr. Nicholas Andronesco (SUA) relata într-o scrisoare că a încheiat traducerea romanului „Tema pentru acasă” în limba engleză, titlul fiind „Resurrection From Hell” [traducerea inversă ar fi „Învierea din Iad”] şi în 2016 cartea va fi dată la tipar. Odată realizat acest lucru, putem intui uşor succesul mondial al cărţii. Fără îndoială, dl Nicolae Dabija poate fi înaintat la Premiul Nobel pentru Literatură, cum propune Ognean Stamboliev, traducătorul bulgar al volumului. Asta pentru că Nicolae Dabija ESTE UN MARE CREATOR (dr. Nicholas Andronesco).

Sunt argumente mai mult decât suficiente pentru a-l invita pe domnul Nicolae Dabija la o întâlnire cu istoricii, în cadrul căreia scriitorul, poetul, publicistul, omul de ştiinţă, autorul „Temei pentru acasă” să vorbească despre roman, despre soarta basarabenilor deportaţi în Siberia, planurile de viitor etc.

În cadrul şedinţei Clubului Istoricilor din R. Moldova (CIRM) va fi prezentată o scurtă comunicare, referitoare la realizarea Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” (prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu), după care va vorbi şi va răspunde la întrebări dl Nicolae Dabija.

Şedinţa CIRM va avea loc marţi, 9 februarie 2016, în incinta Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Chişinău. Începutul la ora 16:00.

Conducerea CIRM.

Publicat şi în „Literatura şi Arta”, 2016, 4 februarie.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva