A murit istoricul Vladimir IVANOV

Necrolog

În aceste clipe deosebite, determinate de forfoteala pregătirilor de Revelion 2017, iată că vine vestea tristă de deces a celui cine a fost Vladimir Ivanov, istoric, conferenţiar universitar doctor.

Vladimir Ivanov s-a născut la 1 ianuarie 1954, în localitatea Novîe Troianî, regiunea Odesa, în familia unor intelectuali. După absolvirea şcolii de cultură generală din satul natal, V. Ivanov şi-a continuat studiile în Colegiul Pedagogic din Cahul, după care a fost admis la Facultatea de Istorie a Universităţii de Stat din Chişinău (1975). Fiind student, a dat dovadă de capacităţi organizatorice, a fost ales şef de grupă (grupa cu predare în limba rusă), a fost pasionat de studierea trecutului. Fiind etnic bulgar, V. Ivanov a fost preocupat de istoria Bulgariei. După încheierea studiilor universitare (1980), Vl. Ivanov a fost admis la lucru la Catedra de Istorie Modernă şi Contemporană universală, condusă de prof. uni., dr. hab. Alexandru Moşanu.

După un stagiu de muncă de trei ani, V. Ivanov a fost trimis la studii de doctorat la Universitatea „Lomonosov” de la Moscova, Catedra de Istorie a Slavilor de sud şi de vest. După trei ani de studii, la 24 februarie 1987, V. Ivanov a susţinut teza de doctor în istorie „Formarea viziunilor social-democraţilor din Bulgaria referitoare la dezvoltarea social-economică a Bulgariei la sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea”. Într-un şir de studii şi în teza de doctorat susţinută, V. Ivanov a demonstrat care a fost poziţia social-democraţilor bulgari faţă de dezvoltarea economică a Bulgariei la răscrucea secolelor al XIX-lea şi XX-lea: după obţinerea independenţei politice a fost pusă problema dezvoltării unei economii independente a ţării. Social-democraţii bulgari considerau, arată V. Ivanov în studiile sale, că Bulgaria poate trece de la capitalism la socialism doar pe baza naţionalizării mijloacelor de producţie (aici exista un consens). În rest, însă – nivelul de dezvoltare a capitalismului, ritmurile de afirmare a acestuia în economia ţării etc. – existau divergenţe ce au dus la constituirea a trei curente distincte în cadrul aceluiaşi partid.

V. Ivanov a publicat studii interesante despre activitatea lui Dimitrie Blagoev la Petersburg (1880-1885), despre dezvoltarea social-economică a Bulgariei la sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea etc., atât în limba rusă, cât şi în cea bulgară.

După susţinerea tezei de doctor în istorie, V. Ivanov a predat cursul de Istorie modernă universală la Facultatea de Istorie a USM. În anii renaşterii naţionale a basarabenilor, inclusiv – bulgarilor din raioanele de sud ale Republicii Moldova, V. Ivanov a fost invitat la Departamentul pentru minorităţi etnice în calitate de şef de secţie. Istoricul V. Ivanov a colaborat activ cu redacţia ziarului de limbă bulgară, publicat la Chişinău, „Rodno slovo”.

În ultimii ani, V. Ivanov a fost pasionat de probleme economice (business), devenind director al unei firme de comercializarea a strungurilor („DVT”).

O boală incurabilă l-a ţintuit la pat şi, până la urmă, l-a răpus pe colegul nostru Vladimir Ivanov.

Dumnezeu să-l ierte.

Exprimăm condoleanţe familiei îndurerate.

Anatol Petrencu.

PS. Înmormântarea va avea loc pe data de 2 ianuarie 2017, la ora 10, la Cimitirul „Sfântul Lazăr”.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva