Ulmu (Ialoveni): lansarea cărţii „Cristale de memorie” de Varvara-Valentina Corcodel

Vineri, 27 ianuarie 2017, în incinta Gimnaziului „Mihai Eminescu” din localitatea Ulmu, raionul Ialoveni, a avut loc lansarea cărţii „Cristale de memorie”[1] redactată de doamna Varvara-Valentina Corcodel. Evenimentul a început cu proiectarea unor fragmente din filmul documentar „Golgota Basarabiei”, textul fiind citit de regretatul maestru Ion Ungureanu. Au urmat elevii Gimnaziului, care au interpretat cântece patriotice.

Directoare Gimnaziului, doamna Nina Ursu, a oferit cuvântul dnei Varvara-Valentina Corcodel, care a propus celor adunaţi în sala de festivităţi păstrarea unui moment de reculegere în memoria persoanelor decedate în intervalul de timp de la începerea redactării cărţii până la scoaterea acesteia de sub tipar.

A început prezentarea cărţii. Subsemnatul am recunoscut că aflasem despre cartea „Cristale de memorie”  din volumul semnat de Tudor Ţopa „Generaţia mea de sacrificiu”[2], în care, în capitolul „Săpând în genul romanului-document”, autorul a făcut o prezentare a doamnei Varvara-Valentina Corcodel, la urmă citând săptămânalul „Literatura şi Arta” care informa cititorii că la 5 mai 2016, la Roma, a avut lansarea „Cristalelor de memorie”. Din „Literatura şi Arta”[3] şi de la dl Tudor Ţopa aflasem că volumul fusese deja lansat şi la Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”. Rămăsesem cu impresia că dna Varvara-Valentina Corcodel locuieşte în Italia. M-am bucurat când am primit invitația de a participa la lansarea volumului şi în satul Ulmu. Am vorbit celor prezenţi despre timpurile tragice, prin care au trecut basarabenii, aflaţi sub dominaţia comuniştilor sovietici: deportaţi în masă în vara anului 1941, mobilizaţi pe Frontul de est în primăvara-vara anului 1944 şi trimişi pe cele mai primejdioase sectoare ale Frontului împotriva Germaniei, iar după înfrângerea acesteia – şi împotriva Japoniei – în Manciuria (China) şi nordul Coreei.  A urmat foametea, provocată de politica regimului comunist (1946-1947) cu peste 200 000 de morţi, iar în vara anului 1949, sovieticii au organizat „al doilea val” de deportare în Siberia. Pe lista celor deportaţi au fost incluşi şi Constantin şi Pelaghia Corcodel din Ulmu[4]. Am prezentat tabloul general al acelei tragedii şi marea nedreptate, comisă de sovietici faţă de oamenii deportaţi abuziv în Siberia.

Mai multe eleve ale Gimnaziului „Mihai Eminescu” au citit fragmente din cartea dnei Varvara-Valentina Corcodel, apoi li s-a oferit cuvântul invitaţilor speciali ai autoarei – cei care au contribuit la elaborarea cărţii lansate: supravieţuitori ai Gulagului (între aceştia şi Elena Corcodel, care avea un an, când, împreună cu părinţii, fusese deportată în Siberia), descendenţi ai deportaţilor, profesori de istorie, bibliotecari, atât din Ulmu, cât şi din satul vecin Văsieni, din Căpriana, din Străşeni. Mulţi vorbitori au îndemnat-o pe dna Varvara-Valentina Corcodel să continue cercetarea acestei probleme dureroase a Neamului nostru şi să bucure cititorii cu noi cărţi.

Venit din Căpriana la lansarea volumului, după prezentarea mai multor melodii patriotice, cunoscutul interpret de muzică populară Tudor Ungureanu s-a adresat cu un mesaj de felicitare către autoarea cărţii şi cu un apel de solidaritate a românilor basarabeni în faţa primejdiei dodoniste. În faţa celor prezenţi, elevii din Gimnaziul din Ulmu, dar şi elevi ai Liceului din Văsieni, au recitat poezii şi au interpretat cântece pe tema tragediei deportărilor.

În încheiere, doamna Varvara Valentina Corcodel a mulţumit celor prezenţi la lansarea volumului. În încheiere vom menţiona că toate cheltuielile, legate de pregătirea cărţii pentru tipar, precum şi publicarea tirajului, au fost suportate de dna autoare, Varvara-Valentina Corcodel.

Felicitări doamnei Varvara-Valentina Corcodel pentru acest efort colosal, soldat cu un rezultat pe măsură. Bravo autoarei!

anatol_petrencu@yahoo.com

1 februarie 2017

PS. În curând, pe acest blog, voi prezenta o recenzie la cartea „Cristale de memorie”.

a.p.


[1] Varvara-Valentina Corcodel. Cristale de memorie, Chişinău, Cuvântul-ABC, 2016, 312 p.

[2] Tudor Ţopa. Generaţia mea de sacrificiu, Chişinău, „Draghiştea”, 2016, p. 277-280.

[3] Nina Josu. Memoria, care ne ţine vii. În: Literatura şi Arta, 2016, 13 octombrie.

[4] În iulie 1949, din satul Ulmu, alături de alţi săteni,  au fost deportaţi în regiunea Tiumen a Federaţiei Ruse, Constantin Corcodel (n. 1923), soţia acestuia, Pelaghia Corcodel (n. 1927), fiul acestora Vasile (n. 1946), fiica Elena (n. 1948) şi mama lui Constantin, Ecaterina Gh. Corcodel (n. 1880). În: Cartea Memoriei. Catalog al victimelor totalitarismului comunist, vol. II, Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 2001, p. 456. După absolvirea Universităţii, fiind repartizată în Ulmu, Varvara-Valentina Ciobanu s-a căsătorit cu Vasile Corcodel, revenit din Siberia.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva