Conferinţa ştiinţifico-practică „Transformările memoriei istorice”, Viniţa, 22-23 februarie 2018

Între 22 şi 23 februarie 2018, la Viniţa (Ucraina) şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifico-practică „Transformările memoriei istorice”. Conferinţa a fost organizată de Facultatea de Istorie a Universităţii Naţionale din Doneţk „Vasili Stus”.

Evenimentul ştiinţific a debutat cu câteva cuvinte de salut din partea organizatorilor. Astfel, dl prof. univ., dr.-hab. Roman Griniuk, rectorul Universităţii Naţionale din Doneţk „Vasili Stus”, a vorbit despre condiţiile noi, în care este nevoită să activeze instituţia pe care o conduce: în rezultatul acţiunilor criminale ale separatiştilor pro-ruşi din Doneţk Universitatea a fost nevoită să se evacueze la Viniţa, să găsească forţe şi resurse (materiale şi financiare) pentru a păstra atât corpul profesoral, cât şi studenţii, pentru a asigura procesul de studii în noile condiţii.SAM_9527

Apoi a vorbit dl conf. univ. dr. Iurii Temirov, decanul Facultăţii de Istorie a Universităţii, care a evidenţiat trăsăturile specifice ale facultăţii, pe care o conduce, a salutat participanţii la Conferinţă.

A urmat dna prof. univ., dr.–hab. Nadia Temirova, şefa Catedrei de domenii speciale ale ştiinţei istorice, care a evidenţiat scopul convocării Conferinţei internaţionale cu problematica Memoriei istorice, păstrării sau transformării acesteia etc.

Şedinţele Conferinţei s-au desfăşurat pe paneluri. Prima reuniune-dezbatere a avut genericul „Factorii ce formează memoria istorică”. Între subiectele abordate vom menţiona pe cele prezentate de dl prof. univ., dr.-hab. Olexandr Dobrjanski, decanul Facultăţii de Istorie, Politologie şi Relaţii Internaţionale a Universităţii Naţionale „Iuri Fedkovici” din Cernăuţi „Influența mass-media contemporane la formarea memoriei istorice la ucraineni şi polonezi”, dna prof. univ., dr.-hab. Natalia Gorodnea, Universitatea Naţională „Taras Şevcenko” din Kiev „Factorii ce contribuie la formarea memoriei istorice la tinerii ucraineni de astăzi” etc.SAM_9529

Cea de-a doua reuniune-dezbatere a avut drept generic „Politicile memoriei”. Vom evidenţia comunicarea prezentată de dna prof. univ., dr.-hab. Ala Kiridon, directoarea Instituției Ştiinţifice de Stat „Editura Enciclopedică” din Kiev – „”Memoria istorică” în spațiul politicii de memorie”. Dl prof. univ., dr.-hab. Alexandr Smolenciuk (Varşovia, Polonia) a prezentat comunicarea „Cultura memoriei şi politica [de promovare] a istoriei în Republica Belarus” ş. a.

„Influenţa memoriei istorice asupra culturii şi identităţii naţionale” – a fost tema celui de-al treilea panel. Istoricii din diverse instituţii au prezentat şi discutat şase subiecte referitoare la „Trauma istorică: un fenomen socio-cultural sau o nouă meta-narativă”? (dr. Igor Usatenko), „Mecanismul formării identităţii ţăranului sovietic în anii 1920-1940 [pe baza] exemplului de pe frontiera ucraineano-belorusă” (dr. Olena Kondratiuk, Kiev), „Cehii din Volânia: identitatea naţională şi memoria istorică” (dr. Svitlana Şulga, Luţk) etc.SAM_9390

Cea de-a patra reuniune a avut drept subiect de dezbatere „Memoria istorică în Ucraina”. În cadrul panelului au fost audiate şi discutate opt comunicări, între care vom menţiona: „Memoriile [autorilor] sovietici ca mijloc de formare a miturilor despre revoluţia din octombrie [1917] (pe baza materialelor din Doneţk)”, autoare – dr. Olena Otzemko, Universitatea Naţională din Doneţk „Vasili Stus”, Viniţa; „Arhiva de familie a descendenţilor lui Ivan şi Iurii Lipa – loc al memoriei” (Svitlana Kucerenko, Odesa); „A trăi cu viaţa uzinei” – nostalgia în memoria individuală a [foştilor] muncitori” (Olena Ostapciuk, Viniţa) etc.

După încheierea dezbaterilor, a avut loc prezentarea noilor volume, publicate recent de istorici.

Cu acest prilej, am avut onoarea să prezint şi să las donaţie specialiştilor Universitaţii Naţionale din Doneţk „Vasili Stus”, cu sediul la Viniţa, cele patru volume ale „Arhivelor Memoriei”[1], elaborate în cadrul Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

Pe data de 23 februarie, gazdele au propus participanţilor la Conferinţă o vizită de documentare în centrul oraşului Viniţa. Simbolul oraşului a devenit Turnul de Apă, foarte asemănător cu Turnul de Apă din faţa Universității de Stat din Moldova (Chişinău). În sălile Turnului de Apă de la Viniţa sunt amplasate exponatele Muzeului militarilor ucraineni – participanţi la războiul din Afganistan.

Am trecut pe lângă Facultatea de Istorie a Universităţii Naţionale din Doneţk „Vasili Stus” şi am ajuns în cartierul „Erusalimka”, populat cândva de evrei (s-au păstrat casele, construite din cărămidă roşie).

În preajmă, în curtea Radioului Regional, în 2017, a fost dezvelit monumentul lui Simon Petliura – lider al luptei pentru independenţa Ucrainei după lovitura de stat bolşevică din noiembrie 1917[2]. SAM_9548

Deosebit de impresionantă a fost vizita la Catedrala şi Mănăstirea Capucinilor [anul întemeierii – 1744], construite în stil baroco toscan. Excursia în Catedrală, în Mănăstire şi în subsolurile acesteia a fost asigurat de călugărul Kosteantin Morozov. Ghidul a mărturisit că a existat un sistem de tuneluri, ce legau Mănăstirea de locuri mai îndepărtate, unde se refugiau călugării capucini în cazul primejdiilor (năvălirile tătarilor, de exemplu). Kosteantin Morozov este autorul unui studiu de istorie a Catedralei şi Mănăstirii[3]. (Descrierea muzeelor, monumentelor, unor biserici etc. văzute cu ocazia participării la Conferinţă, o voi face ceva mai târziu).

După interesanta şi consistenta excursie a urmat expunerea celorlalte comunicări. Subsemnatul, am vorbit despre restabilirea memoriei traumatizate a persoanelor deportate din RSS Moldovenească în anii 1941, 1949, 1951. Alături de alte texte, comunicarea a fost publicată de organizatorii Conferinţei, către începutul acesteia[4].SAM_9430

În încheiere: am avut prilejul să particip la o întrunire ştiinţifică a unor specialişti de marcă din Ucraina, Polonia, Belarus, să fac schimb de opinii, privitoare la teme extrem de actuale, referitoare la memoria istorică, la memoria individuală şi colectivă, la politicile de memorie, modificările acesteia în anumite scopuri etc.

Mulţumesc încă o dată organizatorilor pentru invitaţia făcută.

În imagini:

1. Blocul central al Universităţii Naţionale din Doneţk „Vasili Stus”, locul unde şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifico-practică „Transformările memoriei istorice”.

2. Un grup de participanţi la Conferinţă.

3. Turnul de Apă – Muzeul militarilor ucraineni, participanţi în războiul din Afganistan.

4. Monumentul lui Simon Petliura.

5. Statuia Papei Ioan-Paul al II-lea, ridicată la intrarea în Catedrala Capucinilor.

 

Prof. univ., dr. – hab. Anatol Petrencu

25-26 februarie 2018.


[1] Cojocaru Ludmila (editor). Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. I: Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova, tom I, Chişinău, Balacron, 2016, 336 p.

Pădureac Lidia (editor). Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. III: Cercetări realizate în localităţile din nordul Republicii Moldova, tom I, Chişinău, Balacron, 2016, 336 p.

Postică Elena (editor). Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. II: Cercetări realizate în localităţile din sudul Republicii Moldova, tom I, Chişinău, Balacron, 2016, 334 p.

Postică Elena (editor). Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. II: Cercetări realizate în localităţile din sudul Republicii Moldova, tom II, Chişinău, Balacron, 2016, 336 p.

[3] Костянтин Морозов. I вiн буде вам свiдком: Вiнницький Капуцинський mонастир, Вiнниця, 2017, 158 с.

[4] Anatol Petrencu. Восстановление травмированной памяти (на основе устной истории депортированных людей из Молдавской ССР, 1941, 1949, 1951 гг.). В: Iсторичнi i полiтологчнi дослiдження. Науковий журнал, Viniţa, 2018, p. 192-197.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva