Istoricul Viorica Nicolenco nu mai este printre noi…

Am aflat cu adâncă durere vestea morţii Vioricăi Nicolenco (n. 1971) – unuia dintre cei mai talentaţi şi erudiţi istorici români din Republica Moldova.

În 1994 Viorica Nicolenco a absolvit Universitatea „A. I. Cuza” din Iaşi, a lucrat la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe din Moldova (1997-1999). IMG-28b40513232a820826ad4a4d9841b082-VViorica Nicolenco a fost preocupată de probleme ale Istoriei Românilor (perioada interbelică). A studiat una din cele mai complicate teme – cea a constituirii şi manifestării Extremei Drepte în Basarabia[1], a scris recenzie la una din monografiile la problematica dată[2], a publicat o monografie[3], devenită raritate bibliografică.

În 1999 Viorica Nicolenco a susţinut teza de doctor în istorie (conducător ştiinţific – prof. univ., dr. hab. Ion Şişcanu), având ca subiect activitatea partidelor de dreapta din România, în special – din Basarabia. V. Nicolenco a depistat cauzele ce au favorizat apariţia şi dezvoltarea formaţiunilor politice de dreapta, a constatat prezenţa mai largă a cuziştilor în comparaţie cu legionarii, a arătat baza socială a forţelor de extremă dreapta din Basarabia.

Viorica Nicolenco a predat la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM, 1999-2004); a beneficiat de o bursă în SUA (University of Wisconsin, Madison, 2002-2003); a elaborat 12 cursuri universitare; în 2004 a fost declarată „cel mai bun profesor al anului 2004”.

V. Nicolenco a lucrat în cadrul unor proiecte internaţionale, privind relaţiile Uniunii Europene cu statele din estul Europei, privind raporturile dintre Federaţiile sindicale din Austria şi Republica Moldova etc.

Între 2004 şi 2006 a condus un proiect, sponsorizat de Fundaţia internaţională „Friedrich-Ebert-Stiftung” (Germania), referitor la dezvoltarea locală.

Acum câţiva ani, Viorica Nicolenco a plecat în Canada, unde a muncit în cadrul unei firme private. Ştirea decesului ei ne-a cutremurat.

Exprimăm sincere condoleanţe părinţilor Viorică, dnei Parascovia şi dlui Teodosii, surorii ei – Olga Nicolenco, tuturor rudelor şi prietenilor care au cunoscut-o şi apreciat-o.

Dumnezeu s-o odihnească!

[Vom reveni cu anumite detalii]

18 iulie 2018

Sâmbătă, 4 august 2018, Viorica Nicolenco a fost condusă pe ultimul ei drum. Părinţii şi sora, rude şi prieteni, colegi, toţi cei care au cunoscut-o, profund îndureraţi de această pierdere irecuperabilă, au asistat la slujba divină din Biserica din centrul oraşului Căuşeni, după care au condus-o la locul de vechi.

Viorica va trăi atâta timp, cât o vom ţine noi minte şi va continua să trăiască prin cărţile şi lucrările ştiinţifice publicate, prin toate faptele bune pe care le-a făcut.

Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească cu drepţii.

anatol_petrencu@yahoo.com


[1] Viorica Nicolenco. Începuturile Mişcării Legionare în Basarabia (1929-1933). În: Revista de Istorie a Moldovei, 1997, nr. 1-2, p. 68-80; Idem. Activitatea Partidului Național-creștin în Basarabia (1935-1938). În: Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizarea învăţământului. Conferinţa ştiinţifică anuală a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, 1999, p. 113-114.

[2] Idem. Cu privire la lucrarea lui Faust Brădescu „Scurtă analiză spectrală a Mişcării Legionare”, cu prefaţă de dr. Gheorghe Buzatu. În: Clio. Almanah istoric, Chişinău, 1997, p. 189-193.

[3] Idem. Extrema dreaptă în Basarabia (1923-1940), Chişinău, Editura Civitas, 1990.


Comentariile nu sunt permise.

Arhiva