POLONIA: CENTENARUL REDOBÂNDIRII INDEPENDENŢEI

Rubrica: Viaţa ştiinţifică (Polonika)

Pe data de 20 septembrie 2018, în incinta Muzeului „Memoria Holocaustului şi Toleranţa interetnică” din cadrul Agenţiei Relaţii Interetnice (Chişinău, str. Alexei Mateevici, nr. 109/1), a avut loc inaugurarea expoziţiei de pictură „100 de ani de la redobândirea independenţei Poloniei” şi o Masă rotundă, consacrată Centenarului redobândirii Independenţei de Stat a Poloniei.

Expoziţia de tablouri a fost expusă în holul Agenţiei Relaţii Interetnice (ARI). În faţa celor prezenţi a vorbit dl dr. Oleg Babenco, director general al ARI, care a rostit un cuvânt de salut. A urmat Excelenţa Sa, dl Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Poloniei în Republica Moldova Bartlomiej Zdaniuk, care a vorbit despre importanţa colaborării moldo-poloneze pe multiple planuri, inclusiv – în domeniul culturii şi istoriei.

Ghenadie Topolniţchi, preşedintele Asociaţiei Obşteşti „Zen-Club”, iniţiatorul şi organizatorul expoziţiei şi a Mesei rotunde, a salutat persoanele, venite la deschiderea expoziţiei, vorbind despre unui pictori, prezenţi şi ei la eveniment şi a subliniat că două din picturile expuse vor fi donate ARI.

A urmat Masa rotundă, la etaj, în incinta Muzeului „Memoria Holocaustului şi Toleranţa interetnică”, moderată de dl dr. Oleg Babenco şi dl Ghenadie Topolniţchi.

Suita de comunicări ştiinţifice a fost deschisă de dna dr. Lilia Zabolotnaia (Muzeul Naţional de Istorie), care a expus comunicarea „Generalizarea istorică a relaţiilor dintre Polonia şi Moldova”. Domnia sa a făcut o succintă trecere în revistă a raporturilor moldo-poloneze pe parcursul câtorva secole, referindu-se la diverse aspecte politice, culturale, dinastice etc.

Dna dr. Tamara Nesterov (Academia de Ştiinţe a Moldovei) a prezentat comunicarea „Perioada poloneză din istoria Cetăţii Soroca”.  Cunoaştem: la sfârşitul secolului al XVII-lea, în cetatea Soroca s-a stabilit un efectiv de 2 000 de oşteni polonezi, care au realizat un şir de modificări ale cetăţii. Astfel, ei au construit 13 încăperi pentru păstrarea prafului de puşcă, deasupra lor au construit încăperi pentru cazare. Tot atunci, intervalele între creneluri au fost astupate, rămânând, doar, orificii pentru tragerea cu arme uşoare. În afara cetăţii polonezii şi-au construit cazărmi, pe care le-au înconjurat cu un şanţ şi un val de pământ.  Cert medalie

Subsemnatul am vorbit despre condiţiile istorice în care polonezii şi-au redobândit Independenţa (în timpul şi mai ales – spre sfârşitul Primului Război Mondial, când principiul naţionalităţilor a fost recunoscut şi aplicat de Marile Puteri, inclusiv SUA), despre rolul lui Józef Piłsudski în formarea Statului Polonez contemporan, despre vizita conducătorului polonez la Chişinău. Apoi, un subiect deosebit de important în viaţa polonezilor şi românilor a fost implicarea popoarelor noastre, împotriva voinţei noastre, în cel de-al Doilea Război Mondial, şi am expus succint momentele comune, ce ne-au apropiat în anii conflagraţiei. În 2019 se vor împlini 75 de ani de la Insurecţia de la Varşovia – eveniment unic în istoria celui de-al Doilea Război Mondial, învăţămintele căruia trebuiesc cunoscute şi însuşite de trăitorii de astăzi.

A urmat dl dr. Marius Tărâţă (Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei), care a vorbit despre „Cooperarea moldo-poloneză” pe parcursul anilor.

Dl dr. Evghenii Bric, directorul executiv al Institutului de Cercetări Iudaice din Republica Moldova, a prezentat comunicarea „Lecţiile revoltei din ghetoul Varşoviei” (s-au împlinit 75 de ani de la insurecţia evreilor din ghetoul Varşoviei). Autorul comunicării a prezentat tabloul general al insurecţiei, a vorbit despre scopul, mersul, înfrângerea răscoalei, şi despre învăţămintele acesteia.SAM_1366

În discuţia, realizată după prezentarea comunicărilor, au fost aduse completări, memorii, noi date, referitoare la subiectele discutate.

În încheierea Mesei rotunde organizatorii evenimentului au oferit autorilor comunicărilor Medalia de Aur „Premier i mąż stanu Ignacy Jan Paderewski” [„Primul ministru şi Omul de Stat Ignacy Jan Paderewski”].

În încheierea, mulţumesc organizatorilor acestui important eveniment ştiinţific şi cultural pentru invitaţia făcută, pentru buna desfăşurarea a Mesei rotunde.

anatol_petrencu@yahoo.com

26 septembrie 2018

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva