Primul Război Mondial în istoria sudului Basarabiei: conferinţă ştiinţifică naţională

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

 

Rezumat în limba bulgară (traducere Google):

Резюме в езика bulgară (превод Google): Конференцията научна национална, свикана в Чеадър-Лунга, изследва участието на басарабините в Южна Република Молдова, по-специално – етническите гагажи и българите – в Първата световна война. Изследователи от Кишинев, както и историци и музеографи от различни населени места на Район Цаадър-Лунга изнесоха имената и фактите на своите съмишленици, изучаваха фолклора по темата на Първата световна война. В рамките на Конференцията бяха разгледани и общи теми, като например сравнителното изследване на затворниците от Първата световна война и гвардейците на Гулаг. След края на работите на Конференцията, присъстващите, заедно с младежите от гимназията, подадоха цветя на паметника на военните, потънали в Първата световна война, издигнати в Парк Виктория от Чеадар-Лунга.

Scopul acestui articol este prezentarea temelor şi principalelor idei, expuse de istorici şi muzeografi în cadrul Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională, desfăşurată în oraşul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia, Republica Moldova, pe data de 7 noiembrie 2018. Pentru comunitatea istoricilor din Republica Moldova şi România, sperăm, va prezenta interes ce probleme au fost abordate şi subiecte au fost discutate în cadrul evenimentului.

 

Pe data de 7 noiembrie 2018, la Ceadâr-Lunga, şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa naţională cu participare internaţională cu tema „Primul Război Mondial în istoria sudului Basarabiei”. Conferinţa este parte a proiectului „Să renaştem împreună memoria” şi a fost realizată cu sprijinul Fondul „Russkii Mir” („Lumea Rusă”).

Comitetul de organizare al Conferinţei a fost alcătuit din dna Svetlana Kapanji, coordonatorul proiectului „Să renaştem împreună memoria”, director al Centrului informativ-consultativ „Dialog” (R. Moldova), Alina Mihalkina, administratoarea proiectului, magistru la Universitatea „Klement Ohridski” din Sofia (Bulgaria), Natalia Kristeva, vice-preşedinte al raionului Ceadâr-Lunga, Nicolai Cervencov, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, preşedintele Societăţii Bulgariştilor din Republica Moldova, dr. Ivan Duminică, dr. Diana Nicoglo şi dr. Tatiana Zaikovskaia de la Institutul Patrimoniului (Chişinău, R. Moldova).

După deschiderea oficială a Conferinţei au fost expuse comunicările ştiinţifice. Dna Svetlana Kapanji a vorbit despre „Păstrarea memoriei despre Primul Război Mondial în Republica Moldova şi mormintele militarilor din Primul Război Mondial în alte state”. Autoarea discursului a avut în vedere mormintele militarilor, originari din sudul Basarabiei, căzuţi pe câmpurile de luptă.

A urmat dl dr. Ivan Grec, membru al Asociaţiei istoricilor şi politologilor „Pro Moldova”, care a prezentat subiectul întitulat „Primul Război Mondial în soarta bulgarilor şi găgăuzilor din Bugeac: abordarea problemei de cercetare”.

Subsemnatul am vorbit despre soarta prizonierilor din anii Primului Război Mondial şi a deţinuţilor Gulagului: trăsături comune şi distincte. Ceea ce a fost comun în soarta celor două categorii de oameni: atitudinea nemiloasă din partea celor care-i păzeau, condiţiile inumane de detenţie, foametea, mizeria generalizată, insalubritatea, bolile etc. Prea puţine trăsături distincte.

Doamna dr. Lidia Prisac (Institutul Patrimoniului din cadrul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, MECC al RM) a studiat situaţia armenilor din Basarabia în contextul Primului Război Mondial, iar dr. Nicolae Curtev (Valea Perjii, raionul Taraclia) a expus comunicarea „Originari din Valea Perjii – participanţi şi eroi ai Primului Război Mondial”. O temă similară a fost prezentată de Emilia Bankoca, colaboratoare a Institutul Patrimoniului, MECC al RM) – „Originarii satului basarabean Korten – participanţi ai Primului Război Momdial”, iar dl Dmitri Borimecikov (Taraclia) a spus despre „Originari din Taraclia – participanţi la Primul Război Mondial”. Dl Fiodor Kuru din satul Gaidar, UTA Găgăuzia, a povestit despre păstrarea memoriei militarilor – originari din satul Gaidar, răpuşi în anii Primului Război Mondial.

Un ziarist tânăr, Oleg Cosâh, directorul Fondului «Български Дух», a prezentat proiectul unui monument în memoria participanţilor în primul Război Mondial – originari din Taraclia”. Proiectul a fost elaborat de tineri ingineri din Chişinău, originari din Taraclia, primăria oraşului, din spusele dlui O. Cosâh, a evidenţiat locul viitorului monument.

Următoarele două comunicări au fost axate pe motivele Primului Război Mondial, reflectate în folclor. Dna dr. Nadejda Kara a analizat tema Primului Război Mondial în folclorul (în cântecele) bulgarilor din R. Moldova, ar dna dr. Tatiana Zaikovskaia – aceiași tematică în folclorul rus din R. Moldova.

Dna Natalia Iurcenko (Institutul Patrimoniului, MECC al RM) a vorbit despre proiectul Azilului pentru copiii militarilor, căzuţi în război, elaborat în anii 1914-1915 de A. V. Sciusev, iar dna dr. Ala Ceastina – despre inginerul Mihail Cekeruli-Cuş (1865-1917), participant în Primul Război Mondial, autorul proiectului Băncii orăşeneşti din Chişinău.

Doamna Angela Olărescu, directoarea Filialei „Hristo Botev” a Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu” din Chişinău, a prezentat Fondurile bibliotecii bulgare „Hristo Botev” din Chişinău despre basarabenii din Primul Război Mondial.

Suita de comunicări a fost încheiată de dl Alexandru Mogola (Institutul Patrimoniului, MECC al RM) care a analizat tema „Primul Război Mondial şi locuitorii Sfântului Munte Afon”.

Lucrările Conferinţei au fost moderate de dl dr. Ivan Duminică.

După încheierea lucrărilor Conferinţei participanţii la eveniment, precum şi tineri din oraş am mers la depunerea de flori la monumentul celor căzuţi în anii Primului Război Mondial, ridicat în Parcul Victoriei din Ceadâr-Lunga.

Mulţumiri:

Aduc mulţumiri organizatorilor acestei Conferinţe, în special dnei Svetlana Kapanji şi dlui dr. Ivan Duminică pentru efortul depus în organizarea acestui eveniment.

Constat, cu regret, că a fost unicul eveniment din Republica Moldova, consacrat împlinirii unui secol de la încheierea Primului Război Mondial (11 noiembrie 1918) şi analizei urmărilor acestuia, precum şi aducerii unui omagiu victimelor Marelui Război, originari din Basarabia.

anatol_petrencu@yahoo.com

17-18 noiembrie 2018

 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva