CONSTITUIREA CONVENŢIEI EURO-UNIONISTE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Stimaţi prieteni,

În articolul „Pledoarie pentru lista unică de deputaţi unionişti”, publicat pe acest blog pe data de 24 septembrie 2018[1], am expus starea de lucruri din Republica Moldova, formată înaintea alegerilor parlamentare din februarie 2019. Am constatat, că cetăţenii R. Moldova, care împărtăşesc ideea Unirii Republicii Moldova cu România (28-30 % din electorat, conform sondajelor sociologice), precum şi cei 800 000 de cetăţeni ai R. Moldova care posedă şi cetăţenia României, sunt debusolaţi de puzderia de partide declarate „unioniste”, dar liderii cărora nu au fost capabili să se unească ei înde ei într-un singur bloc electoral.

Pentru a nu pierde voturile cetăţenilor R. Moldova care pledează pentru Unirea R. Moldova (în frontierele ei politice actuale) cu România, dimpotrivă, pentru a le concentra în jurul unei singure liste de candidaţi în Parlamentul R. Moldova, au fost înaintate propuneri ca societatea civilă să se unească în vederea susţinerii unei liste de pretendenţi în Parlament.

În rezultatul multor eforturi depuse de iniţiatorii ideii, iată că, la 27 noiembrie 2018, în incinta Muzeului Naţional de Istorie din Chişinău, a avut loc adunarea reprezentanţilor mai multor organizaţii obşteşti şi a două formaţiuni politice, care, în urma dezbaterilor au ajuns la concluzia de a constitui Convenţia Euro-unionistă din Republica Moldova.

Publicăm mai jos documentele aprobate.

În perspectivă, vă vom ţine la curent cu desfăşurarea activităţii Convenţiei Euro-unioniste din Republica Moldova.

 

 

A C O R D

de constituire a Convenţiei Euro-unioniste (CEU)

din Republica Moldova

 

Îngrijorate de situaţia critică din Republica Moldova, care se manifestă prin subminarea statului de drept și a vectorului european de dezvoltare, prin strangularea democraţiei și suprimarea grosolană a identităţii naţionale românești, fenomene ce provoacă și mențin sărăcia endemică a majorității populației și exodul forței de muncă;

Constatând că instituţiile statului au fost capturate de către oligarhie, care a deturnat funcționarea democratică a Parlamentului, Guvernului, a Președinției și exercită o influență nefastă asupra tuturor verigilor administrației de stat, a organelor de drept, sistemului judiciar şi a celui bancar, partidelor politice, societăţii civile precum și asupra instituţiilor mass media;

Exasperate de faptul că încălcarea drepturilor și a libertăților omului capătă proporţii de masă, iar voinţa populară exprimată de cetăţeni, prin diferite forme, inclusiv prin alegeri, este neglijată de autorităţi;

Dornice de a le reda cetăţenilor puterea suverană, precum şi de a repune în serviciul lor instituţiile statului, care trebuie să asigure şi să garanteze drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

Responsabile de trecutul, prezentul şi de viitorul neamului românesc, dar și animate de imperativul implicării în viaţa publică a societăţii;

Conștiente de responsabilitatea ce ne revine, pentru viitorul neamului românesc și exprimându-ne voința de a ne decide prezentul şi viitorul „fără niciun amestec din afară, în spaţiul istoric şi etnic al devenirii naţionale”;

Împărtășind valorile naţionale româneşti şi pe cele europene, hotărâte să avansăm spre lumea civilizată împreună cu democraţiile occidentale, sub pavăza de securitate comună euro-atlantică:

Alarmate de lipsa unui pol puternic euro-unionist, capabil să garanteze o reprezentare parlamentară maximă a segmentului pro-românesc la apropiatele alegeri parlamentare

NOI,

-          Mişcarea Civică Europeană (MCE);

-          Asociaţia Pedagogilor Unionişti;  

-          Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova;

-          Centrul de Excelenţă Institutul de Istorie Socială „ProMemoria”;

-          Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni;

-          Centrul Social-politic European;

-          Asociaţia Naţională a Oamenilor de Creaţie;

-          Fundaţia „Turnul Dezrobirii Basarabiei”;

-           Asociaţia „Sfântul Închisorilor, Noul Mucenic Valeriu Gafencu”;

-          Asociația Republicană a Participanţilor la Războaie;

-          Comitetul de salvare a complexului memorial „Cimitirul Eroilor”;

-          Asociaţia pentru Sprijinirea Basarabiei (Paris);

-          Partidul Naţional Liberal;  

-          Partidul Verde Ecologist

decidem constituirea Convenţiei Euro-unioniste din Republica Moldova (CEURM), asumându-ne, ca entități asociative, calitatea de membri fondatori, lansând, totodată, altor entități civice și politice din Republica Moldova, precum și de peste hotare, apelul de aderare la acest proiect asociativ, electoral şi postelectoral.

Scopul suprem al Convenţiei este afirmarea și consolidarea identității românești în Moldova de la Est de Prut ca factor determinant al modelului civilizațional de dezvoltare.

Un prim-pas în atingerea acestui obiectiv strategic îl constituie organizarea și susținerea plenară de către Convenție a entității electorale euro-unioniste pentru participarea la scrinul parlamentar din 24 februarie 2019, accederea ei  în legislativ şi constituirea unei fracțiuni parlamentare euro-unioniste, care își va axa activitatea pe consolidarea curentului de opinie şi acţiune românească, europeană şi anti-oligarhică.

Atingerea obiectivelor Convenției  va face posibil:

-          afirmarea, promovarea şi consolidarea Identităţii Naţionale Româneşti, omogenizarea spaţiului identitar, economic, social şi cultural, asigurarea ireversibilităţii vectorului de integrare europeană;

-          modernizarea societății moldovenești și integrarea ei deplină în spațiul românesc, ca cea mai rapidă și eficientă cale de europenizare;

-          respectarea necondiționată a drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

-          garantarea de drepturi și libertăți egale, conform standardelor europene,  tuturor grupurilor etnice conlocuitoare.

Pentru atingerea acestor obiective, Convenția va convoca un Congres al cetățenilor euro-unionişti din Republica Moldova, care va elabora și aproba un program amplu de implicare și de participare a acestui segment larg al societății la dinamizarea procesului de refacere a Unităţii Naţionale Românești şi de accedere, pe această cale, a populației noastre în familia popoarelor Uniunii Europene și în structurile nord-atlantice.

Pentru facilitarea procesului de coagulare a forțelor proeuropene și românești din Republica Moldova, facem publice principiile fundamentale de constituire și funcționare ale Convenției:

-          voinţa liber exprimată a fiecărei componente;

-          adeziunea nelimitată pentru toate forțele pro-românești și pro-europene;

-          ataşamentul față de valorile naţionale româneşti şi cele europene;

-          respectarea drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului;

-          intransigenţă fermă față de orice forme de manifestare a autoritarismului și față de regimurile oligarhice de orice nuanță;

-          respectul reciproc și factorul majoritar decizional.

Prin consens, fondatorii Convenţiei Euro-unioniste acceptă Mişcarea Civică Europeană în calitate de moderator al Convenţiei și instituie organul de conducere – Consiliul Coordonator, format din 7 membri ai Consiliului Director al Mișcării Civice Europene, câte un reprezentant al fiecărei entităţi civice a Convenției şi câte 3 reprezentanţi de la Partidului Naţional Liberal  şi Partidul Verde Ecologist.

Chișinău, 27 noiembrie 2018

 

Comunicat de presă

Convenţia Euro-unionistă din Republica Moldova (CEURM) –

proiect al societății civile pentru reprezentarea identităţii naţionale româneşti

în Parlamentul R. Moldova

Îngrijorate de situația critică din Republica Moldova și pericolul nereprezentării electoratului unionist în viitorul Parlament, un număr impunător  de  entități civice şi politice au constituit Convenţia Euro-unionistă din Republica Moldova (CEURM).

Acordul de constituire a fost semnat în cadrul Mesei rotunde, desfășurate la 27 noiembrie 2018, în incinta Muzeului Național de Istorie a Moldovei, evenimentul fiind moderat de Mișcarea Civică Europeană.

Participanții la dezbatere și-au exprimat îngrijorarea profundă în legătură cu suprimarea continuă a identităţii naţionale româneşti,  compromiterea vectorul european de dezvoltare, degradarea  actului de guvernare în Republica Moldova și riscul de a constitui un Parlament nereprezentativ în urma excluderii turului doi din circumscripțiile uninominale în scrutinul electoral din 24 februarie 2019 .

Instituțiile statului (Președinția, Parlamentul, Guvernul, Justiția) se fac complici la actele de violare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Pe de o parte, marioneta Moscovei Igor Dodon ameninţa cu „răstignirea” a tot ce este românesc, iar pe de alta, oligarhia exercită un control total  asupra administrației de stat, organelor de drept, sistemului judiciar şi a celui bancar, partidelor politice, societății civile, precum și asupra instituţiilor mass media.

Cea mai gravă crimă, care se produce sub ochii noştri, pe parcursul celor 27 de ani de independenţă, este suprimarea şi refuzul categoric la existenţă a identităţii naţionale româneşti. Acest abuz abominabil pune în pericol viitorul neamului nostru, alimentează neîntrerupt românofobia, instigă la ură societatea și creează condiții deosebit de favorabile ca sute de mii de cetățeni cu opțiuni unioniste să nu fie reprezentați în viitorul Parlament.

Acțiunile  CEURM vor fi orientate, în primul rând, spre afirmarea și consolidarea identității naţionale românești în societate și în viitorul Parlament. Un prim-pas al Convenției, în atingerea acestui obiectiv strategic, va constitui participarea la scrutinul parlamentar din 24 februarie 2019, accederea în legislativ şi constituirea unei fracțiuni parlamentare euro-unioniste, care își va axa activitatea pe unitatea națională, consolidarea curentului de opinie şi acţiune românească, europeană şi anti-oligarhică, neadmiterea sub nici o formă directă sau voalată a federalizării R. Moldova și a transformării ei într-o colonie și bază militară a Federației Ruse.

Convenţia Euro-unionistă din Republica Moldova este hotărâtă să redea cetăţenilor Speranța, Încrederea și Puterea în forțele proprii și în puterea suverană, să repună în serviciul lor instituţiile statului, urmând ca acestea să asigure şi să garanteze drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Mișcarea Civică Europeană


[1] Anatol Petrencu. Pledoarie pentru lista unică de deputaţi unionişti. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2626 [accesat 28 noiembrie 2018]

Comentariile nu sunt permise.