Profesorul Gheorghe Baciu a lansat două noi volume

Ieri, 15 ianuarie 2019, de ziua Culturii Române şi ziua de naştere a lui Mihai Eminescu, la Chişinău, în sala „Regina Maria” a Institutului Naţional de Justiţie, – „unica instituție din țară care formează judecători și procurori”, – a avut loc lansarea recent apărutelor de sub tipar monografii, semnate de prof. univ., dr. hab. Gheorghe Baciu. În 2018 profesorul Gh. Baciu a lansat volumul „Personalităţi notorii ale neamului: 140 de destine”[1], în care a expus succint datele biografice şi principalele realizări ale personalităţilor din spaţiul românesc. Aceste două volume au fost tipărite, de asemenea, în 2018, şi lansate acum, cu prilejul zilei de naştere a clasicului literaturii române Mihai Eminescu. Este vorba de volumul „Mihai Eminescu: realităţi şi erori”[2] şi cartea „Zece nume marcante ale neamului”[3].

Evenimentul a fost deschis de doamna Diana Scobioală, directoarea Institutului Naţional de Justiţie, care a salutat publicul prezent la lansare, a vorbit despre autor, precum şi despre istoria clădirii institutului respectiv, trecut prezentat de dl profesor Gh. Baciu în volumul „Zece nume marcante”.

Moderatorul lansării, criticul literar, directorul Bibliotecii „Onisifor Ghibu”, Vitalie Răileanu, a prezentat lucrările profesorului Gh. Baciu, în special acele lucrări, ce au tangenţă cu literatura de la noi. Prezent la eveniment, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova, poetul Arcadie Suceveanu a vorbit despre importanţa lansării acestor două volume într-o zi deosebită – ziua de naştere a lui Mihai Eminescu. Poetul şi-a spus punctul de vedere şi asupra subiectului pe care dl Gh. Baciu îl dezvoltă în lucrările sale, şi anume – cauza morţii lui Mihai Eminescu. Fiind medic-legist, incontestabil, profesorul Gh. Baciu are un atu (un avantaj) faţă de ceilalţi formatori de opinie, fie scriitori, critici literari, istorici ai literaturii etc. În urma cercetărilor făcute cu metodele specifice medicinii legale, având o extraordinară experienţă în domeniu, profesorul Gh. Baciu trage concluzia că, în pofida părerilor polarizate, dumnealui consideră că „Mihai Eminescu a fost victima unei morţi violente, care putea interveni nu atât în urma consecinţelor intoxicaţiei cronice cu preparate medicamentoase ce conţineau mercur, cât a traumei craneo-cerebrale grave, periculoase pentru viaţă; diferenţa constă în mecanismul ambelor forme de acţiuni şi timpul în care se instalează moartea; aceste acţiuni violente asupra lui Eminescu s-au succedat, fatală fiind trauma craneo-cerebrală, cu deformarea capului”[4].

Despre autor şi cărţile dumnealui au vorbit elogios academicianul Ion Tighineanu, vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, dl Emil Ceban, prorectorul Universităţii de stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testimiţeanu”, prof. uni., dr. hab. Igor Dolea, ex-judecător al Curţii Constituţionale, scriitorul şi ziaristul Liviu Belâi, dl dr. hab. Ion Mereuţă şi alţii.

Un discurs distinct l-a aut dl profesor Viorel Prisăcaru, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Domnia sa a insistat asupra iniţierii unei noi expertize medico-legale privind cauzele decesului lui Mihai Eminescu.

Subsemnatul am vorbit succint despre cartea „Zece nume marcante ale neamului”, care, de fapt, este o expunere a câtorva dinastii de boieri sau funcţionari, care au activat în Basarabia, mai ales – în perioada ţaristă. De pildă, dinastia Râşcanu, Constantin Râşcanu fiind ctitorul Bisericii „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena” din Chişinău, iar Gheorghe Râşcanu – ctitorul Bisericii din satul Copăceni (p. 25, 29). O rugăminte, înaintată dlui profesor Gh. Baciu: să-şi aştearnă pe hârtie memoriile, legate de ampla experienţă, obţinută în anii Puterii Sovietice la Moscova, în alte centre medico-legale din URSS – o experienţă inedită, care va stârni interesul cititorilor.

Sincere felicitări domnului profesor Gheorghe Baciu pentru aceste realizări frumoase, multă sănătate şi putere în vederea realizării altor proiecte interesante şi utile societăţii.

16 ianuarie 2019

anatol_petrencu@yahoo.com

PS. O informaţie despre evenimentul expus mai sus vezi:

https://www.inj.md/ro/acad-gheorghe-baciu-la-inj-lansare-de-cărţi-şi-sesiune-de-autografe

[accesat 16. 01. 2019][1] Gheorghe Baciu. Personalităţi notorii ale neamului: 140 de destine, Chişinău, S.n., 2018, 304 p.

[2] Idem. Mihai Eminescu. Realităţi şi erori, Chişinău, S.n., 2018, 172 p.

[3] Idem. Zece nume marcante ale neamului, Chişinău, S.n., 2018, 134 p.

[4] Idem. Mihai Eminescu. Realităţi şi erori, p. 155.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva