Noi studii de cartofilie

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 25 ianuarie 2019, în Sala de conferinţe a Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală, a avut loc lansarea a două noi volume de cartofilie[1]. Este vorba de albumul „Porni Luceafărul…”, semnat de dr. Constantin Gh. Ciobanu şi Maria Godorozea[2] şi de Catalogul cartofil ilustrat „Istoricul cartofiliei basarabene”, volumul I, perioada 1896-1917, autori fiind Aureliu Ciobanu şi dl dr. Constantin Gh. Ciobanu[3].

Albumul „Porni Luceafărul…” înserează scurte informaţii referitoare la viaţa şi activitatea marelui poet Mihai Eminescu, precum şi succinte prezentări ale operei lui, urmate de imagini, imprimate pe cărţi poştale. Deşi publicate în diverse timpuri, cărţile poştale au fost aranjate cronologic, conform vieţii poetului şi a operelor, create de el.

Albumul beneficiază de un Cuvânt introductiv, – Luceafărul în cartofilia universală -, semnat de academicianul Mihai Cimpoi, cel mai important eminescolog din spaţiul românesc, respectiv – de pe mapamond. Distinsul critic literar scrie: „Colecţionarii noştri, în persoana lui Constantin Ciobanu şi Maria Godorozea, au avut inspirata idee de a aduna într-un volum imaginile imprimate pe cărţile poştale ce sugerează motive şi teme legate de viaţa şi activitatea poetului şi mai ales de Luceafărul, poemul în care substratul biografic ascunde „înţelesuri alegorice” profunde, date de poetul care a rostit cel mai bine Fiinţa”[4].

Albumul cuprinde 599 de imagini, imprimate pe cărţi poştale şi plicuri.

Rezumativ putem spune aşa: Mihai Eminescu a trăit şi a creat opere de geniu, care i-a inspirat pe pictori, care au creat tablouri, desene la cărţile lui Eminescu etc. Alţi oameni, legaţi de Poştă, inspiraţi de opera lui Eminescu şi de cea a pictorilor, au selectat imaginile şi le-au publicat pe cărţi poştale şi plicuri. Urmează distinşii colecţionari, dl Constantin Ciobanu şi dna Maria Godorozea, care au adunat aceste cărţi poştale şi plicuri, le-au compartimentat pe teme şi le-au publicat în volum. Acest excelent volum este o contribuţie valoroasă nu doar la eminescologie, ci şi la cultura românească în ansamblu. Este un omagiu adus poetului nostru naţional Mihai Eminescu în ziua lui de naştere.

Cealaltă carte, semnată de Aureliu Ciobanu şi dl dr. Constantin Gh. Ciobanu, este o monografie solidă, cu mult text şi, bineînţeles, cu multe imagini (cărţi poştale, plicuri) şi care prezintă diverse clădiri publice din Chişinău sau alte oraşe, unele din ele [clădiri], distruse în anii celui de-al Doilea Război Mondial, imaginea lor, însă, s-a păstrat în piesele de cartofilie ale timpului. Sunt imagini cu sătenii noştri în timpul lucrului în câmp, ceea ce ne permite să examinăm uneltele de muncă, îmbrăcămintea, încălţămintea, alte detalii, necesare istoricului în cercetarea trecutului poporului nostru.

Am promis autorilor că voi prezenta o recenzie a acestui volum, text ce va fi publicat şi pe acest blog.

La festivitatea de lansare a volumelor au vorbit: dl dr. Constantin Ciobanu, dl Petru Vicol, directorul Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală, dl acad. Mihai Cimpoi, dl Mihai Ursu, ex-director al Muzeului, editorul Eduard Potâng, dl dr.-hab. Grigore Căpăţână, dl dr. Andrei Prohin şi alţii.

Felicitări autorilor şi succes în realizarea noilor proiecte!

26.01. 2019

anatol_petrencu@yahoo.com


[1] Conform DEX, cartofilia este o ramură a filateliei care se ocupă cu colecţionarea, studierea şi expunerea cărţilor poştale ilustrate.

[2] Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea. Porni Luceafărul… Album catofil, Chişinău, Editura Cartdidact, 2018,  236 p.

[3] Aureliu Ciobanu, Constantin Gh. Ciobanu. Istoricul cartofiliei basarabene. Catalog cartofil ilustrat. Volumul I. Perioada 1896-1917, Chişinău, Editura Cartdidact, 2018, 363 p.

[4] Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea. Op. cit., p. 3.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva