„Românii din Balcani”. Sesiune Ştiinţifică Internaţională, Oradea, mai 2019

Între 10 şi 12 mai 2019, în incinta Bibliotecii Universităţii din Oradea şi-a desfăşurat lucrările Sesiunea Ştiinţifică Internaţională cu genericul „Românii din Balcani (sec. al VIII-lea – sec. al XXI-lea”, organizată de Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (AOŞR), Secţiunea Ştiinţe Istorice şi Arheologie.

Deschiderea lucrărilor Sesiunii a avut loc în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea. Dl prof. univ. dr. Mihai Drecin, membru corespondent al AOŞR, gazda evenimentului, a oferit cuvântul rectorului Universităţii din Oradea, prof. univ. dr. ing. hab. Constantin Bungău, care a salutat participanţii la Sesiune, dorindu-le succes.

A urmat dl Ioan Mihaiu, prefectul Judeţului Bihor, care, de asemenea, a adresat cuvinte de salut celor prezenţi în sală. Mesaje de salut au fost rostite de prof. univ. dr. Ion Solcanu, preşedintele Secţiunii Ştiinţe Istorice şi Arheologie, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, prof. univ. dr. Ioan Horga, decanul Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, prof. univ. dr. hab. Sorin Şipoş, director al Şcolii Doctorale în Istorie, director al Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” din Oradea şi alţii.

La încheierea părţii oficiale solista Ansamblului de cântece şi dansuri populare „Bihorul” din Oradea, dna Ioana Urs a interpretat cântecul popular aromânesc „Ny dzuă di sârbâtoare”.

În cadrul compartimentului „Prezentare de carte” au fost expuse succint noile realizări ale cercetătorilor trecutului. Astfel, gen. bg. (ret.) Grigore Bartoş, preşedintele Filialei Oradea a Societăţii Cultural-patriotice „Avram Iancu” a expus materialele, înserate în revista „Identitatea Naţională”, an. IV, nr. 1 (4), aprilie 2019. Prof. univ. dr. hab. Sorin Şipoş a vorbit despre ediţia a III-a a cărţii „Silviu Dragomir – istoric”, Deva, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei (autor – dl Sorin Şipoş). Prof. univ., dr. hab. Gabriel Moisa, prodecan al Facultăţii de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării a prezentat volumul „Declaraţia de autodeterminare de la Oradea din 12 octombrie 1918”, coordonatori ai cărţii fiind dnii Gabriel Moisa, Sorin Şipoş şi Ion Eremia. Prof. univ. dr. Petre Ţurlea a vorbit despre cele trei volume întitulate „Români şi unguri”, vol. I (1918-1940), vol. II (1940-1945), vol. III (1945-2018), Ploieşti, Editura Karta-Graphic, 2018.

Subsemnatul am prezentat recentele apariţii editoriale, elaborate în cadrul Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului comunist din RSSM[1], precum şi volumul prof. univ., dr. hab. Gheorghe Baciu „Victimizarea – un flagel social”, la care am avut onoarea să scriu Prefaţa[2].

Şedinţa în plen a Sesiunii a început cu expunerea comunicării „Conştiinţă de neam şi conştiinţă naţională la aromâni în epoca modernă”, autor – prof. univ. dr. Stoica Lascu (Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Membru asociat al AOSR). Dl ambasador dr. Viorel Stănilă (Institutul de Studii Sud-est Europene, Bucureşti) a expus subiectul „Prolegomene la statutul de minoritate naţională al aromânilor din Albania”. A urmat dl prof. univ. dr. Mihai Drecin cu comunicarea „Aromânii și evreii – primii bancheri ai Europei Centrale (sfârşitul sec. al XVIII-lea – prima jumătate a sec. al XIX-lea)”. Preşedintele Secţiunii Ştiinţe Istorice şi Arheologie a AOSR, prof. univ. dr. Ion Solcanu a vorbit despre „Gimnazii, şcoli normale şi licee în limba română înfiinţate şi subvenţionate de la Bucureşti pentru aromânii din Grecia (1864-1900)”. Colegii din Chişinău, prof. univ. dr. hab. Ion Eremia şi conf. univ. dr. Liliana Rotaru, au încheiat suita de comunicări, prezentate în plenul Sesiunii, prezentând tema „Românii din Balcani în descrierile de călătorie şi cercetările slaviştilor din Rusia (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea)”.

În continuare, Sesiunea şi-a desfăşurat lucrările în trei secţiuni. În prima, moderată de prof. univ., dr. hab. Corneliu Pădurean, au fost prezentate şi discutate următoarele comunicări: „Organizarea bisericii din Serbia de Est din anul 1718 până astăzi” (dna dr. Jasmina Glisic, profesor, director al Bibliotecii din Golubac, Serbia, preşedinte al Asociaţiei părinţilor copiilor care doresc să înveţe limba română la Şcoala Sandu/Timoc); „Aromânii în relațiile româno-albaneze la începutul secolului al XX-lea” (dr. Emanuil Ineoan, Cluj-Napoca); „Românii din Banatul Sârbesc la Marea Unire de la Alba Iulia, 1918” (Octavian Suciu, publicist, Pančevo, Republica Serbia, preşedinte al „Astra” – Pančevo, Regiunea Autonomă Voivodina); „Consiliul Naţional Român din Vârşeţ, 1918-1919” (prof. univ., dr. hab. Corneliu Pădurean, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad); „Românii din Serbia în anii celui de-al Doilea Război Mondial” (Prof. Univ. Dr. Petre Ţurlea, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Ploieşti, membru corespondent al AOSR). Subsemnatul am vorbit despre „Relaţiile româno-iugoslave: trăsături distincte (1948-1989)”.

Cea de-a doua secţiune şi-a desfăşurat lucrările în Sala de Conferinţe a Centrului de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir”, Biblioteca Universităţii din Oradea, moderator fiind prof. univ. dr. Gabriel Moisa.

În şedinţă au fost prezentate şase comunicări: conf. univ. dr. Nistor Bardu (Universitatea „Ovidius” din Constanţa) a vorbit despre „Momente capitale din istoria scrisului în aromână”; dl Valentin MIK (jurnalist, Pančevo – Republica Serbia, Provincia Autonomă Voivodina, doctorand al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca) a expus tema „Unele aspecte ale vieții publicistice românești din Provincia Autonomă Voivodina”; conf. univ. dr. Mihaela Bucin (Universitatea din Szeged, Ungaria) a prezentat subiectul „Momente din istoria și tradițiile aromânilor samarioți”; dl George Lascu (jurist, doctorand al Şcolii Doctorale în Ştiinţe Umaniste – Universitatea „Ovidius” din Constanţa) a ţinut discursul pe tema: „Repere juridice, în context istoric, din trecutul românilor balcanici”.

Tema expusă de dna Gabriela Enea Elekes (redactor, Budapesta, Ungaria, Departamentul pentru minorități din cadrul Institutului pentru Cercetarea şi Dezvoltarea Învățământului, doctorand al Universităţii din Oradea) a fost „Aspecte ale receptării operei eminesciene în spaţiul cultural al Balcanilor de nord. Studiu de caz: maghiarii din sud”. Prof. univ. dr. Gabriel Moisa a încheiat seria de comunicări științifice cu subiectul „Comunitatea românilor din Ungaria sau despre o „cădere” în Balcani”.

În cea de-a treia secţiune, moderată de prof. univ. dr. Ion Zainea, au fost prezentate, de asemenea, şase comunicări, după cum urmează: dna dr. Mirela Mocan (profesor, Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentaţie Arieşeni, Alba), tema: „Biserica „grecilor” din Alba Iulia”; dl dr. Ivica Glisic (arhitect, preşedintele Forumului European pentru Cultură şi Istorie, Filiala Serbia), cu tema:  „Bisericile ortodoxe ale comunităţii româneşti din Republica Serbia”; dl prof. univ. dr. Ion Zainea (Universitatea din Oradea, Membru asociat al AOSR) şi dr. Beata Menesi (profesor, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bulgăr” Sanislău, Satu Mare), tema: „Românii din Balcani în paginile revistei „Familia” din Oradea (seria I, 1865-1906)”; dna dr. Delia Florica Cora (profesor, Liceul Teoretic „Petőfi Sándor” Săcuieni, Bihor), tema:  „O revistă macedo-română în Bucureștiul interbelic (1926)”; dl dr. Doru Sinaci (profesor, directorul Bibliotecii Judeţene „A. D. Xenopol” Arad), tema „Activitatea politică a macedoromânului Alexandru Mocioni” şi dl prof. univ. hab. Sorin Şipoş (Universitatea din Oradea, director al Şcolii Doctorale în Istorie), tema: „O ediție mai puțin cunoscută a lucrării lui Silviu Dragomir, Les Roumains des Pays Slaves de la Péninsule Balkanique en Moyen Âge”.

Sesiunea de comunicări ştiinţifice, organizată de Secţiunea Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a fost realizată din plin, comunicările prezentate sunt de actualitate, studiile sunt recente, bazate pe documente inedite sau publicate. Dezbaterile desfăşurate la încheierea secţiunilor au scos în evidenţă noi perspective de cercetare.

Felicitări organizatorilor şi participanţilor!

Mulţumim şi pe această cale organizatorilor Sesiunii, domnilor profesori Mihai Drecin şi Ion Zainea.

PS. Materialele Sesiunii de la Oradea vor fi publicate într-un volum.

Prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, membru de onoare al AOŞR

15.05.2019.[1] Ludmila D. Cojocaru (editor). Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memorii victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. 1: Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova, tomul 2, Chişinău, Tipografia Balacron, 2019, 336 p.; Ludmila D. Cojocaru (editor). Arhivele Memoriei. Recuperarea şi valorificarea istorică a memorii victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Memorii, documente, studii de caz. Vol. 1: Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova, tomul 3, Chişinău, Tipografia Balacron, 2019, 336 p.; Exerciţiul Memoriei. Conferinţa științifică internaţională „Memoria ca patrimoniu cultural în Lituania şi Moldova”. Studii şi materiale, Chişinău, Tipografia Balacron, 2019, 175 p.

[2] Gheorghe Baciu. Victimizarea – un flagel social, Chişinău, 2019, 234 p.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva