Şedinţa MRSP “Reîntregirea” din 2 august 2019

Pe data de 2 august 2019 a avut loc şedinţa ordinară a Mesei Rotunde cu Statut Permanent (MRSP) “Reîntregirea”, care a luat în dezbatere probleme legate de organizarea unor evenimente, prilejuite de împlinirea a 80 de ani de la semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop şi a Protocolului adiţional secret, a 80 de ani de la declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial şi de împlinirea a 75 de ani de la operaţiunea „Iaşi-Chişinău”, soldată cu re-ocuparea Basarabiei, nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa şi continuării politicii de sovietizare a populaţiei din aceste teritorii româneşti.

Subsemnatul am prezentat în faţa publicului interesat principalele teze, referitoare la semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop şi a Protocolului adiţional secret, la materializarea, la 28 iunie 1940, a punctului trei a Protocolului, când, în bună înţelegere cu Germania nazistă, URSS a anexat Basarabia, nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa şi a promovat politici de sovietizare a populaţiei băştinaşe, organizând, între altele, Primul val de deportare în masă a basarabenilor, 12-13 iunie 1941).

Am vorbit apoi despre semnificaţia zilei de 24 august 1944, când trupele militare ale URSS au recucerit Basarabia, nordul Bucovinei, Ţinutul Herţa şi au revenit la politicile economice, sociale, de înfometare a populaţiei (1946-1947), de noi deportări (1949,1951), de deznaţionalizare şi mancurtizare.

Discursul a fost preluat de dl Vasile Costiuc, preşedintele Partidului Democraţia Acasă, care a expus rezultatele discuţiilor, avute cu mai multe personalităţi ale ştiinţei, culturii etc., precum şi acţiunile de realizat.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul domnnii/doamnele Gheorghe Constandachi, Gheorghe Sârbu (raionul Hânceşti), Vitalie Marinuţă, ex-ministru Apărării, Anatolie Petrici, jurist, Andrei Munteanu, economist, interpreta Zinaide Boloboceanu, Daniela Vacarciuc, istoric şi alţii.

Au fost luate următoarele decizii:

1. Pe data de  21 august, în incinta Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, va fi organizată conferinţa ştiinţifică cu tema „Pactul Molotov-Ribbentrop – lumină verde pentru declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial (cu prilejul împlinirii a 80 de ani din ziua semnării”). Comunicările vor fi prezentate de istorici şi jurişti din Republica Moldova şi România. Începutul Conferinţei la ora 10-30.

2. Vom organiza o conferinţă de presă cu tema „Tragedia noastră naţională (23 august 1939 – 24 august 1944)”. Va fi prezentat un Apel către cetăţenii Republicii Moldova privind convocarea unui miting de comemorare a victimelor ocupaţiei sovietice (la IPN, pe 7 august).

3. Pe data de 23 august 2019, ziua când se vor împlini 80 de ani de la semnarea Tratatului de neagresiune sovieto-german (a Pactului Molotov-Ribbentrop) şi a Protocolului adiţional secret, vom convoca un miting comemorativ în Scuarul Europei (în faţa Aleii Clasicilor). Invităm la acest miting toţi cetăţenii Republicii Moldova, care cunosc adevărata noastră istorie, care manifestă solidaritate cu miile de victime ale regimului sovietic de ocupaţie.

În acelaşi timp, participanţii la MRSP “Reîntregirea” au supus criticii acţiunile întreprinse de preşedintele R. Moldova Igor Dodon de a sărbători cu fast numita de el „eliberarea a Moldovei”.

La începutul lunii septembrie istoricii – participanţi la MRSP “Reîntregirea” vor organiza activităţi prilejuite de împlinirea a 80 de ani de la declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial (vă vom informa ulterior).

În încheiere vom sublinia că MRSP “Reîntregirea” este un for de discuţii libere între persoane ce împărtăşesc aceleaşi idei. Existenţa diverselor opinii este salutată, dar nu vom admite tonuri ridicate, metal în voce, învinuiri nefondate. Orice organizaţie este puternică prin eliminarea elementelor distructive.

Doar uniţi în cuget şi simţiri – VOM REUŞI!

anatol_petrencu@yahoo.com

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva