Omagierea scriitorului Alexandru-Horaţiu FRIŞCU

Pe data de 13 august scriitorul Alexandru-Horaţiu Frişcu a împlinit vârsta de 70 de ani. Cu acest prilej, în incinta Casei Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova a avut loc omagierea scriitorului. Evenimentul a fost moderat de istoricul literar Vasile Malaneţchi, director general al Muzeului Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu”.

Criticul literar, academicianul Mihai Cimpoi a vorbit despre opera satirică a dlui Alexandru-Horaţiu Frişcu, referindu-se la epigramele semnate de omagiat, dar şi la poezia, publicistica şi volumele publicate.

Cuvinte de laudă la adresa scriitorului A.-H. Frişcu a avut dl Arcadie Suceveanu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, a spus, între altele: „[Cartea] File negre de istorie roşie are drept punct de pornire istoria fostei URSS, realităţile noastre în context unional, alte aspecte puţin cunoscute. Frişcu abordează mai multe genuri, dar s-a manifestat în poezie, epigrame, publicistică, spiritul lui satiric l-a făcut să abordeze realităţile altfel”.

Redactorul-şef al săptămânalului „Literatura şi Arta”, membrul-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Nicolae Dabija a continuat prezentarea personalităţii şi operei lui A.-H. Frişcu. „Alexandru Frişcu este, în primul rând, enciclopedist, l-aş numi Omul-bibliotecă. Ceea ce face Alexandru Frişcu de o viaţă – încearcă să demitizeze miturile sovietice, să spună cu adevărat cine stă în spatele unor nume ca Lenin, Troţki, Beria, Kotovski”, a afirmat scriitorul Nicolae Dabija.

Despre anii de studenţie şi calea parcursă în biblioteci, despre susţinerea, pe care a avut-o din partea lui A.-H. Frişcu a vorbit dna Lidia Kulikovski, bibliotecară, ex-director al Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu”.

Cu prilejul aniversării Alexandru-Horaţiu Frişcu a lansat un nou volum, întitulat „Comunismul între utopie şi delir. O istorie ilustrată a comunismului într-o altă abordare”[1]. Autorul cărţii a selectat şi a sistematizat evenimente, fapte, crime în masă, aspecte biografice ale liderilor comunişti, ne-elucidate în anii Puterii Sovietice. Cartea lansată este scrisă în baza documentelor publicate după căderea regimului comunist în URSS; autorul a selectat din sute de reviste şi ziare informaţii utile, fotografii de epocă, date statistice etc. şi a expus convingător caracterul utopic şi criminal al comunismului. Despre cartea nou apărută au vorbit subsemnatul şi istoricul Ion Negrei.

„Noi trăim într-un trecut permanentizat, într-o lume normală această carte nu ar trebui să fie, dacă ar fi fost dat comunismul la groapa cu gunoi, cu părere de rău, oamenii au rămas în capcana aceasta. Am vrut să arăt istoria comunismului în imagini, am 260 de fotografii să vadă oamenii prin ce am trecut să nu se mai repete”, a spus Alexandru-Horaţiu Frişcu.

O prezentare mai amplă a volumului o voi face pe acest blog.

Distinsul medic, dar şi un bun cunoscător al istoriei, fondatorul Centrului Cercetări Ştiinţifice Practice în Medicina Populară şi Binefaceri dl Vasile D. Ciubuc i-a înmânat dlui Alexandru-Horaţiu Frişcu Medalia Spirituală Zamolxis – vraciul suprem al traco-geto-dacilor -, şi Hrisovul respectiv de Supremă Apreciere.

O prezentare mai amplă a stării de lucruri actuale în literatura din Republica Moldova a vorbit scriitorul Andrei Strâmbeanu. Cuvinte frumoase la adresa lui A.-H. Frişcu au fost adresate de epigramistul Ion Deviza.

Îi urăm domnului Alexandru-Horaţiu Hrişcu La mulţi ani, sănătate, noi realizări în tot ceea ce face.

anatol_petrencu@yahoo.com


[1] Alexandru-Horaţiu Frişcu. Comunismul între utopie şi delir. O istorie ilustrată a comunismului într-o altă abordare, Chişinău, S.n., 2019, 524 p.

 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva