Dl Boris Volosatâi susţinut unanim la funcţia de deputat în circumscripţia electorală nr. 33

Astăzi, 4 septembrie, a avut loc şedinţa ordinară a Mesei Rotunde cu Statut Permanent (MRSP) „Reîntregirea”. La întrunire au luat parte istoricii dr. Anatol Ţăranu, Ion Negrei, Maria Işaev, Ilie Şendrea, conf. univ. dr. Andrei Groza, Sergiu Cataraga, ziariştii Nicolae Becciu şi Gheorghe Mârzenco, scriitorii Grigore Grigorescu şi Alexandru Horaţiu Frişcu, directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” dr. Boris Volosatâi, preşedintele Partidului Democraţia Acasă Vasile Costiuc, dl Gheorghe Sârbu, agronom, r-l Hânceşti, dl V. Strătilă şi alţii.

La ordinea zilei au fost puse două subiecte: 1. Despre situaţia politică din RM în perioada 23 august – 4 septembrie şi 2) Despre alegerile locale şi în circumscripţiile electorale, rămase vacante.

La primul subiect, subsemnatul am vorbit despre eşecul mitingului de comemorare a victimelor regimului comunist de ocupaţie, organizat de membrii MRSP, dar „confiscat” de numiţii „unionişti” Ion Leaşcenco şi Vlad Bileţchi, susţinuţi de deputatul Constantin Codreanu (Bucureşti)[1]. Am menţionat şi formarea celor două partide noi, autoproclamate „unioniste”, care – în linii mari – nu aduc nimic nou la mesajul unionist, în schimb scindează şi mai mult electoratul pro-românesc din RM. În situaţia când apar noi partide „unioniste” şansele accederii lor în Parlament sau în organele puterii locale sunt şi mai mici[2].

În discuţie s-au implicat participanţii MRSP (Gh. Mârzenco, Vasile Costiuc, Anatol Ţăranu, Ilie Şendrea şi alţii). Concluzia la care am ajuns: nici un partid politic, numit „unionist” nu va putea accede în Parlament de unul singur, cu atât mai mult nu va putea realiza Unirea. În cazul nostru este nevoie de o mişcare largă, ce ar cuprinde adepţii reunirii şi integrării europene, în acelaşi timp mişcare ce ar îngloba persoane care din punct de vedere politic împărtăşesc ideologii diverse (social-democrate, conservatoare, liberale, populare, ecologiste etc.) Din nou s-a insistat (dl Ilie Şendrea) asupra necesităţii urgentării definitivării documentelor de constituire a unei mişcări civice, populare, care ar cuprinde pături largi de oameni, ce împărtăşesc idealul reîntregirii.

A fost luată decizia ca aceste documente să fie definitivate în cel mai apropiat timp.

Al doilea subiect, pus în discuţie, a fost legat de viitoarele alegeri locale şi pe circumscripțiile rămase vacante. Informaţia a fost prezentată de dl Vasile Costiuc, care, între altele, a vorbit despre înaintarea dlui Boris Volosatâi ca pretendent la postul de deputat în Parlamentul RM pe circumscripţia nr. 33.

Dl B. Volosatâi a prezentat tezele principale (mesajul politic) pe care-l va expune în faţa alegătorilor.

În cadrul dezbaterilor (A. Ţăranu, I. Negrei, A. Groza etc.) a fost susţinută propunerea ca dl Boris Volosatâi să prezinte alegătorilor din circumscripţia nr. 33 o viziune clară în ceea ce priveşte Reîntregirea noastră naţională. Dl B. Volosatâi are experienţa necesară în promovarea românismului în RM, cunoaşte la perfecţie problemele existente în raporturile româno-române (adică RM şi România). Am căzut de acord că să susţinem candidatura dlui Boris Volosatâi la postul vacant şi, după înregistrarea dumnealui la CEC (Comisia Electorală Centrală), să ne mobilizăm exemplar în campania electorală. Au votat „pentru” toţi participanţii la MRSP.

Alte subiecte abordate. Participanţii la MRSP au ascultat informaţia privind ne-participarea lui Igor Dodon la întrunirea şefilor de state de la Varşovia, prilejuită de împlinirea a 80 de ani de la ofensiva germană (dar şi cea sovietică, de la 17 septembrie 1939) împotriva Poloniei şi declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial. Deşi a avut invitaţia părţii poloneze, din solidaritate cu preşedintele FR Vl. Putin, care nu a fost invitat la întrunirea respectivă, preşedintele I. Dodon a decis să stea acasă. Asta în situaţia în care Polonia este unul din cei mai importanţi parteneri economici ai RM. De pildă, Polonia este pe primul loc în ceea ce priveşte importurile de vinuri moldoveneşti.

A fost luată o decizie, privind redactare şi difuzarea unui Comunicat de presă din parte MRSP „Reîntregirea”, în care să ne desolidarizăm şi să condamnăm această poziţie ciudată a preşedintelui I. Dodon, care este nu doar una antinaţională, dar şi imorală.

La viitoarea şedinţă a MRSP vom analiza candidaturile la postul de primar general al municipiului Chişinău (a fost lansată propunerea convocării unui for al intelectualităţii mai larg, la care să se dezbată candidaturile şi să se decidă cine anume şi de ce va fi susţinut de intelectuali).

În aceeaşi ordine de idei, vom analiza şi pretendenţii la postul de preşedinte al României.

anatol_petrencu@yahoo.com

4.09.2019


[1] Mai detaliat vezi: Anatol Petrencu. Mitingul din 23 august 2019 a fost supus unui atac reider. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2987

[2] Mai detaliat vezi: Anatol Petrencu. Reîntregirea naţională se amână… Ce e de făcut?  În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3013

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva