Dodon, amnezia istorică şi interesul nostru naţional

În şedinţa Mesei Rotunde cu Statut Permanent (MRSP) „Reîntregirea”, desfăşurată pe data de 4 septembrie 2019, la Chişinău (Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”), am ascultat şi discutat informaţia prezentată de conf. univ. dr. Anatol Ţăranu, referitoare la neparticiparea preşedintelui Republicii Moldova la manifestările din Polonia, prilejuite de împlinirea a 80 de ani de la declanşarea celui de-Al Doilea Război Mondial.

În urma discuţiilor am constatat, cu regret, că absența preşedintelui I. Dodon la solemnitățile din Polonia este o dovadă a lipsei de cultură politică și constituie o lovitură dată intereselor naţionale ale Republicii Moldova. Indiferent de ce considerente s-a condus preşedintele I. Dodon, refuzul său de a participa la solemnităţile din Polonia, alături de liderii statelor europene și SUA, a prejudiciat imaginea Republicii Moldova, a contribuit la izolarea statului nostru pe plan european,  a umbrit bunele relaţii, dintre popoarele noastre.

În cadrul dezbaterilor s-a subliniat marele sprijin pe care îl oferă Polonia Republicii Moldova pe plan european şi mondial, marea însemnătate pe care o are piaţa poloneză pentru producţia agricolă moldovenească, în special –  producția vinicolă (Polonia fiind cel mai mare importator de vinuri din Republica Moldova), imensa importanţă a Poloniei în oferirea locurilor de muncă pentru cetăţenii Republicii Moldova, aportul uriaş în menţinerea legăturilor culturale, ştiinţifice, turistice etc.

Cu ocazia aniversării a 80–a de la declanșarea războiului mondial ce a avut urmări nefaste pentru poporul polonez,  - după cum este bine cunoscut, marea conflagrație nu a ocolit nici poporul român – , adresăm conducerii Poloniei, prietenilor noştri, întregului popor polonez un mesaj de compasiune, sprijin și solidaritate. În anii de grea cumpănă poporul polonez a beneficiat de sprijinul poporului român, inclusiv de cei care locuiau în Basarabia, iar după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial și instaurarea regimului comunist de tip sovietic, soarta popoarelor noastre a fost aproape identică, fiind caracterizată prin represiune, foamete, deportări, sovietizare și îndoctrinare ideologică. Această experiență istorică amară ne face să acționăm pe direcția colaborării și sprijinului reciproc.

Marea majoritate a cetăţenilor Republicii Moldova cunoaşte conținutul Pactului Molotov-Ribbentrop, semnat la 23 august 1939 de cele două tiranii ale secolului trecut – cea nazistă şi cea sovietică –  felul în care au fost realizate prevederile lui, ororile suferite de popoarele noastre. Din păcate, mai există oameni, printre ei și de cei cu veleități politice, care suferă de amnezie istorică; spre regret, unii din ei ocupă posturi importante în stat. Condamnând comportamentul lor iresponsabil și vicios, ne consolăm cu gândul că aflarea lor în funcţii este vremelnică, pe când popoarele noastre sunt veşnice.

Prof. univ. dr.-hab. Anatol Petrencu, moderatorul MRSP „Reîntregirea”

5.09.2019

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva