La Drochia a fost lansată cartea istoricului Alexandru Bobeică

Vineri, 13 septembrie, la Drochia, în incinta Bibliotecii raionale „Iulian Filip”, în faţa unui public cititor select, a avut loc lansarea volumului „Fascismul şi comunismul: două ideologii – aceeaşi teroare”[1], autor – istoricul şi publicistul drochian Alexandru Bobeică.

Cu dl A. Bobeică am fost colegi de facultate. Dumnealui este o personalitatea distinsă: un bun istoric şi publicist (cu articole publicate nu doar în presa raională, ci şi în cea republicană), este un talentat pictor şi regizor de filme documentare. Dl Alexandru Bobeică nu este la prima carte; a publicat studii referitoare la Sfatul Ţării, la istoria oraşului Drochia etc.

La lansare a fost proiectat un film, realizat de dl A. Bobeică, cu un subiect dureros: deportările din RSS Moldovenească. Despre lucrare, dar şi despre autor au vorbit colegii dumnealui de lucru, dar şi unii discipoli.

Am avut prilejul să citesc manuscrisul lucrării şi să prezint o Prefaţă la carte, pe care o public mai jos.

Încă o dată felicitări autorului!

Problemele totalitarismelor, apariţiei lor, bazelor ideologice, practicilor criminale, dar şi a dispariţiei lor, urmărilor produse de acestea în societăţile post-totalitare, sunt de mare actualitate ştiinţifică, educaţională, politică. În studiul dat istoricul şi publicistul Alexandru Bobeică a abordat unele aspecte ale totalitarismului nazist şi ale celui sovietic. Autorul a expus esenţa criminală a teoriei raselor umane, elaborată de ideologii nazismului, prin care „rasa ariană” ar fi fost „superioară” celorlalte rase umane şi, respectiv – ar fi trebuit să subjuge celelalte popoare europene, dar şi ale lumii. Aplicarea în practică a acestei „teorii”, menţionează autorul, a dus în anii celui de-al Doilea Război Mondial, la exterminarea fizică de către nazişti a milioane de evrei, consideraţi a fi o „rasă inferioară”. A. Bobeică a analizat şi a expus situaţia creată în Germania după Primul Război Mondial, ascensiunea nazismului, în special – în anii Marii depresii – crizei economice mondiale fără precedent, care a afectat economiile statelor occidentale, în special – cea a SUA şi Germaniei.

De altă parte, constată autorul studiului dat, în anii 1922-1933, conducerea URSS a colaborat strâns cu Germania în diverse domenii, cel militar fiind unul prioritar. Nu întâmplător, istoricii ruşi Iu. Diakov şi T. Buşueva au subliniat că „spada nazistă a fost confecţionată pe teritoriul URSS”[2]. Autorul monografiei a analizat politica regimului stalinist faţă de Germania şi după venirea naziştilor la putere, semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop, declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial şi conlucrarea celor două tiranii (nazistă şi comunistă) în perioada 1 septembrie 1939 – 22 iunie 1941) în cuceririle din Europa, inclusiv – rapturile teritoriale sovietice faţă de România.

Dacă regimul nazist a fost distrus în urma războiului, apoi cel sovietic a continuat să existe până la dispariţia firească, în vara anului 1991. Istoricul A. Bobeică a expus politica postbelică a lui Stalin faţă de popoare şi etnii ne-ruse (deportarea cecenilor şi inguşilor, a tătarilor din Crimeea etc.), dar în special faţă de evrei. Faptul, demonstrat de autor: atitudinea regimului totalitar stalinist faţă de evrei nu a fost unul distinct de cel nazist. „În ianuarie 1953, remarcă autorul, se pune la cale „complotul halatelor albe”, care trebuia să servească drept motiv pentru o mare operaţiune de deportare a evreilor… Procesul „ucigaşilor în halate albe” urma să „provoace” furia „justificată a maselor”, urmau să fie declanşate pogromuri „spontane” împotriva evreilor”. Moartea dictatorului roşu (martie 1953) a curmat acest plan criminal de deportare a tuturor evreilor din URSS în lagăre din Extremul Orient.

Promovând un mesaj clar anti-totalitarist, de orice natură ar fi fost [regimul totalitar], autorul încearcă să analizeze şi esenţa actualului regim de la Kremlin, condus de Vladimir Putin. Alexandru Bobeică foloseşte comparaţii (când este cazul anexării Crimeii de către Federaţia Rusă, 2014, comparativ cu anexarea de către Germania nazistă a regiunii Sudete a Cehoslovaciei), materiale, inclusiv – ilustraţii satirice îndreptate împotriva lui Putin.

Cartea este de un real folos unui cerc larg de cititori, mai ales celor tineri, atât din licee, cât şi din universităţi.


[1] Alexandru Bobeică. Fascismul şi comunismul: două ideologii, aceeaşi teroare, Deva, Editura Călăuza v.b., 2019, 109 p.

[2] Iu. L. Diakov, T.S. Buşueva. Faşistskii meci kovalsea v SSSR. Krasnaia Armia i Reihsver. Tainoe sotrudnicestvo. 1922-1933. Neizvestnîe dokumentî [Spada fascistă a fost confecţionată în URSS. Armata Roşie şi Reichswehr-ul. Colaborarea secretă. 1922-1933. Documente necunoscute], Moscova, 1992, p. 26.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva