Omagierea Doamnei Valentina Sturza

Ieri, 29 octombrie 2019, în incinta Bibliotecii Publice „Onisifor Ghibu” din Chişinău a fost omagiată distinsa Doamnă Valentina Sturza, preşedinta Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Republica Moldova. Vom aminti că la 20 octombrie 2019 dna Valentina Sturza a împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani. Dumneaei este autoarea cărţii de memorii „Basarabia decapitată”[1], ajunsă la a treia ediţie. Fiind deportată în 1941 în nordul Kazahstanului, odată cu înaintarea Frontului de est spre centru Europei, familia Sturza, inclusiv doamna Valentina, a revenit în Basarabia. Dar la scurt timp, tocmai pentru că a „evadat” din Gulag, autorităţile comuniste de ocupaţie au arestat-o şi au trimis-o forţat din nou în locul de detenţie. După căderea regimului stalinist, familia Scafaru (numele de domnişoară a dnei V. Sturza) a fost reabilitată şi a putut reveni la baştină. Dar, tot aşa ca şi în alte cazuri, familiei nu i s-a restituit nimic din bunurile sechestrate pe nedrept.

Despre realităţile crunte ale Gulagului, despre caracterul inuman al regimului comunist de ocupaţie a vorbit dl Nicolae Dabija, membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, redactorul şef al săptămânalului „Literatura şi Arta”.

Domnul academician Vasile Căpăţână, responsabil de prima ediţie a cărţii de memorii, semnată de dna Valentina Sturza, a vorbit despre însemnătatea acestui volum pentru cunoaşterea istoriei poporului nostru, despre importanţa cărţii în educarea tinerii generaţii. În continuare, compozitorul Ilie Valuţă a interpretat câteva piese vocale, consacrate omagiatei.

Cuvinte de laudă şi admiraţie au fost rostite de dnii Ion Gorgan, scriitor, Ion Buga, profesor universitar, doctor habilitat, Alexandru Postică, avocat, reprezentantul Asociaţiei „PromoLex”, Vasile Costiuc, liderul partidului „Democraţia Acasă”, Ion Negrei, istoric.

Având mai multe invitaţii, cunoscuta compozitoare Daria Radu a decis să asiste la întâlnirea cu dna Valentina Sturza şi a interpretat două piese muzicale.

Pe parcursul şedinţei au parvenit multe alte felicitări şi urări de multă sănătate, noi realizări în promovarea adevărului privind istoria noastră.

Mulţi vorbitori s-au solidarizat cu poziţia de protest a Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Republica Moldova, a Centrului de Excelenţă Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” şi a partidului „Democraţia Acasă” în privinţa dispoziţiei lui Dodon de a lichida Muzeul Ocupaţiei Sovietice.

Am primit şi masaje prin poşte electronică, adresate dnei V. Sturza. Este vorba. Iată textul:

„Dragă  domnule Petrencu, vă mulțumesc mult pentru invitație la acest deosebit eveniment!

Din păcate, nu pot veni la eveniment, fiind departe, dar vreau neapărat să vă rog să îi transmiteți doamnei Valentina urările mele de bine, multă sănătate trupească şi duhovnicească, să fie un izvor de înțelepciune în continuare, un simbol al rezistenţei demne, o purtătoare de identitate românească şi să ne poată aduna şi de acum încolo la celebrarea frumoaselor ei realizări!

De asemenea, aş vrea să o mulțumesc foarte frumos pentru că mereu a fost deschisă spre colaborare, cercetare, promovarea memoriei şi moştenirii care este atât de dureroasă, dar atât de necesară pentru viitorul nostru ca neam şi cultura.

Plecăciuni din partea mea si admirație pentru puterea creatoare a dumneaei!

Celor prezenți în sală şi Dvs., dle Petrencu, va transmit un mare mulțumesc ca organizați şi participați la o asemenea celebrare!

Doamne ajută!!!

Cu drag, Viorica Olaru-Cemârtan”

Doamnă Valentina Sturza, încă o dată – La mulţi ani şi toţi fericiţi!

anatol_petrencu@yahoo.com

30 octombrie 2019[1] Valentina Sturza. Basarabia decapitată. Monografie. Ediţie îngrijită de arh. Alexandru Budişteanu, prefaţă de Tudor Palladi, Bucureşti, Editura Vremea, 2017, 279 p.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva