Gheorghe PALADE, ar fi împlinit 70 de ani…

Stimați prieteni,

Astăzi, 6 septembrie, istoricul Gheorghe Palade ar fi împlinit 70 de ani.

Deseori ne aducem aminte de el.

Și în prezent îi simțim lipsa.

Asta pentru că Gheorghe Palade a fost nu doar un bun specialist în istorie, ci și un consecvent promotor și apărător al adevărului despre trecutul nostru. Gheorghe Palade a depus eforturi deosebite în opera de renaștere (redeșteptare) națională a băștinașilor (românilor) basarabeni. El a fost alături de un grup de buni patrioți ai Neamului (Alexandru Moșanu, Nicolae Costin, Sergiu Chircă, Ion Borșevici și mulți alții), care au demonstrat societății că suntem români (chiar dacă unii se mai consideră doar „moldoveni”), că istoria noastră este Istoria Românilor, după cum și limba pe care o vorbim și o iubim se numește română.

Opera, la care a contribuit istoricul Gheorghe Palade, opera de redeșteptare națională, rămâne viguroasă, în pofida vicisitudinilor politice ale Republicii Moldova. Realitățile zilei de astăzi demonstrează că e prea devreme să vorbim de „post-națiune/post-națiuni”. Ceea ce se întâmplă în Belarus este un exemplu elocvent: sub un regim neo-stalinist, condus de A. Lukașenco, fiind rusificată cvasi-total, societatea belorusă revine în masă la simbolurile naționale (drapelul național alb-roșu-alb), cere introducerea în învățământ a limbii beloruse și păstrarea independenței de stat a țării. Exact aceste cerințe au fost formulate de patrioții basarabeni la sfârșitul anilor 80 – începutul anilor 90 ai secolului trecut (tricolorul, limba română în grafia latină, independență reală față de fostul Imperiu).

Conducerea de astăzi a R. Moldova (Dodon-Chicu) se străduiește din răsputeri să demonstreze cum că R. Moldova este un vasal al Kremlinului. În acest sens, bravul „prim-ministru” Chicu a decis să nu mai susțină financiar cercetarea istoriei poporului pe care pretinde că îl conduce, nu vrea să cheltuiască bani pentru recuperarea memoriei oamenilor ce au avut de suferit de pe urma totalitarismului sovietic.

Dar eforturile acestor personaje trecătoare (Dodon-Chicu) sunt sortite eșecului.

Conștiința națională a românilor basarabeni, la redeșteptarea căreia a contribuit și colegul Gheorghe Palade, este prezentă în societatea noastră, este exprimată de formațiuni politice patriotice, unioniste și euro-unioniste, capabile să apere ființa noastră națională. Iar cercetările științifice ale trecutului nostru vor continua fără încetare, noi, istoricii, vom apăra adevărul și Neamul nostru. Asta este cea mai bună aducere-aminte a chipului luminos al colegului Gheorghe Palade.

Dumnezeu să-l odihnească cu drepții!

anatol_petrencu@yahoo.com

6.09.2020

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva