Inima profesorului Constantin Drachenberg a încetat să bată

Dis-de-dimineață am fost anunțați de decesul conf. univ. dr. Constantin Drachenberg – erudit profesor universitar, specialist de marcă în problemele Istoriei Moderne a statelor occidentale, unul din cei mai îndrăgiți dascăl al tineretului studios.

Dr. Constantin Drachenbeg s-a născut la 14 septembrie 1927 în orașul Soroca. A făcut studii primare în localitatea natală. În 1940, împreună cu părinții și alți soroceni s-a refugiat dincolo de Prut, la Făgăraș, unde a continuat studiile la Liceul ”Negru Vodă”. După încheierea războiului a revenit în Basarabia reocupată de sovietici. A fost student (1948-1952) la Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău. După absolvirea Universității a lucrat în aceeași instituție în calitate de asistent și lector superior (1952-1960), după care a trecut la Universitatea de Stat din Moldova, unde a predat Istoria Modernă a Europei occidentale și Americii. În 1969 a susținut teza de doctor în istorie, primind și gradul didactic de conferențiar universitar. În această calitate a lucrat până la pensionare.

Conf. univ. dr. Constantin Drachenberg a fost preocupat de cercetări privind istoria Țărilor Române la începutul epocii moderne, a publicat studii privind istoria interbelică a Basarabiei; în 1975 a publicat o schiță istorică a orașului natal Soroca.

Pasiunea conf. univ. dr. Constantin Drachenberg a fost istoria modernă a statelor din Europa occidentală și SUA. Cunoștea la perfecție geneza  burgheziei și apariția clasei muncitoare, era pasionat de revoluțiile burgheze din Țările de Jos, Marea Britanie și Franța, cunoștea excelent istoria mișcărilor socialiste (social-democrate). Ca studenți am fost copleșiți de vastitatea cunoștințelor ce le poseda. A fost un profesor înțelept și înțelegător, a susținut întotdeauna studenții curioși de noi cunoștințe; nu a fost răutăcios sau ranchiunos. C. Drachenberg este co-autorul cursului de prelegeri universitare ”Istoria modernă a Europei și Americii”, vol. 1, Chișinău, 1995, precum și a manualelor școlare pentru clasele a VII-a și a VIII-a.

În anii Renașterii Naționale a românilor basarabeni conf. univ. dr. Constantin Drachenberg a contribuit la revenirea noastră la simbolurile naționale (Vezi: Constantin Drachenberg, Simbolul unității în cuget și simțiri, în Simbol al demnității, Chișinău, 1990).

Dr. Constantin Drachenberg cunoștea la perfecție literatura română, știa și recita pe de rost poeme și poezii ale clasicilor români, cunoștea și cânta frumos romanțe, cântece patriotice. Era singurul, se pare, care știa pe de rost rugăciunea ”Tatăl nostru” și nu se sfia / nu se temea (sub regim sovietic), la ocazii, s-o rostească.

Sunt convins: chipul luminos al dascălului nostru Constantin Drachenberg va dăinui în memoria noastră și în memoria colectivă a tuturor celor care l-au știut și l-au admirat.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

5 decembrie 2020

anatol_petrencu@yahoo.com 

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva