Mihai Patraș – merituos arhitect al Independenței de Stat a R. Moldova

La 25 iunie 2021 domnul profesor universitar doctor Mihai Patraș a împlinit vârsta de 70 de ani.

Domnule Profesor, încă o dată sincere felicitări cu ocazia zilei Dvs. de naștere, Vă doresc multă sănătate, noi realizări în toate ceea ce faceți, numai bine! La mulți ani și toți buni!

Cu acest frumos prilej Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova a publicat o Biobibliografie[1] consacrată ilustrului economist și patriot român.

În compartimentul Consacrări au fost incluse 7 texte omagiale, semnate de ex-vicepreședintele Parlamentului R. Moldova Victor Pușcaș („Mihai Patraș – arhitectul Independenței Republicii Moldova”, 2011, p. 8-9); de conf. univ. dr. Serafim Florea („Savant, profesor și cetățean de forță. Schiță despre activitatea profesorului universitar Mihai Patraș cu ocazia zilei de naștere”, 2009, p. 10-13), de prof. univ., dr. hab., membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Nicolae Bilețchi („Mihai Patraș – lexicograful”, 2011, p. 13-17),  de Dumitru Moldovanu („Mihai Patraș – un economist universal «cu durerile neamului pe umeri»”, 2003, p. 17-19), de academicianul Petru Soltan („N-oi uita vreodată, dulcea Bucovină… Un bărbat cu durerile neamului pe umerii”, 1997, p. 19-22), de ziarista de la revista „Zorile Bucovinei” Felicia Nichita („Esența vieții noastre – rădăcina trainică a dorului din care venim și în care ne identificăm”, 2011, p. 23-26), de prof. univ., dr. hab. Silvestru Maximilian, dr. Victor Cheibaș, Boris Parii („Mihai Patraș – un sacrificiu cu 100 mii de «argumente»”, 2016, p. 26-39). Sunt materiale publicate în anii respectivi în diverse ediții, în majoritatea cazurilor – în săptămânalul „Literatura și Arta” și în care autorii l-au prezentat multilateral / multe-aspectual pe domnul profesor Mihai Patraș.

Urmează Curriculum vitae (p. 40-43), enumerarea distincțiilor, datele genealogice ale familiei Patraș, o expunere emoționantă a profesorului Mihai Patraș despre Scumpii mei părinți (p. 62 și urm.), prezentarea Realizărilor și ideilor majore din diverse domenii ce aparțin profesorului universitar Mihai Patraș (p. 68 și urm.). În carte de mai multe ori autorii s-au revenit la importanța dicționarelor, realizate de dl profesor; autorul (Mihai Patraș) dezvăluie unele momente din biografie (p. 88 și urm.), scrie despre vizita regelui Mihai al României și reginei Ana în satul natal Bahrinești (1999), vizită organizată de dl profesor și fratele dumnealui. Sunt prezentate publicațiile prof. uni. Dr. M. Patraș, în număr de 494 titluri, câteva Gânduri din viață, iar la sfârșitul cărții au fost publicate fotografii din albumul de familie al omagiatului. Altfel spus, cartea îl prezintă pe profesorul Mihai Patraș în toate aspectele vieții și activității dumnealui.

Din cele citite vom evidenția doar unele laturi, celelalte rămânând pe seama cititorilor interesați de marea personalitate a profesorului Mihai Patraș.

1. Lucrul cel mai important, cred, este cel legat de familia dlui Mihai Patraș: soția Olga, feciorii Constantin și Mihai, fiica Corina, care, la rândul lor,  au întemeiat familii și și-au bucurat părinții cu nepoți. Sănătate tuturor!

2. Din cele citite am dedus că cea mai importantă realizare a profesorului Mihai Patraș, ajutat de soția Olga și de copiii dumnealui (o adevărată antrepriză de familie) a fost (este) elaborarea și editarea dicționarelor bilingve și multilingve în domeniul economic și financiar, cu un număr record de termeni, de tiraje, de distribuire. Astfel, în 1994, profesorul Mihai Patraș a publicat Dicționarul economic rus-român, Chișinău, Editura Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, 472 p. În 2002, împreună cu Corina Patraș, profesorul Mihai Ptraș a scos de sub tipar Dicționarul economic și financiar-bancar englez-român, Chișinău, Editura Litera, 824 p., care a inclus peste 125 000 cuvinte, lucrare apreciată cu Premiul Academiei Române (2004). Acest dicționar bilingv economic este primul din lume „care a depășit limita a 100 000 de termeni” (p. 87). În 2008 Dicționarul economic și financiar-bancar englez-român a fost retipărit, având completări importante (peste 130 000 de cuvinte și expresii), Chișinău, Editura ARC, Editura „Gunivas”, 778 p. Din lectura cărții deducem că dl Mihai Patraș a pregătit pentru tipar ediții noi, completate, ale dicționarelor economice. Vom reproduce aprecierea dată de un mare specialist în domeniu, prof. univ., dr. hab., m.c.,  Nicolae Bilețchi. „Sunt acțiuni care au sporit considerabil numărul de termeni economici, au renovat în multe privințe noțiunea de dicționar economic, au pus într-o lumină nouă chiar disciplina de bază – economia -, ajustând-o mai adecvat la condițiile zilei de azi. Sunt acțiuni care nu s-au lăsat neobservate de critica științifică, de forurile de conducere, în ultima instanță – de cititorul recunoscător. Pentru aceste succese remarcabile dl Mihai Patraș a fost distins cu titlurile de Laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova, Laureat al Premiilor Academiei de Științe a Moldovei și al Academiei Române, laureat al laudelor cititorilor care, vorba poetului, caută și găsesc în dicționarele lui „cuvântul ce exprimă adevărul” (p. 17).

3. Profesorul Mihai Patraș demonstrează că a fost și rămâne a fi unul din cei mai erudiți economiști ai R. Moldova, un patriot și om de stat recunoscut și apreciat. Dumnealui a insistat asupra ruperii R. Moldova de Imperiul sovietic, proclamării Independenței de Stat a R. Moldova și a insistat ca data de 27 august 1991 să fie declarată zi a Independenței de Stat.

În Parlamentul Independenței dl Mihai Patraș a fost președintele Comisiei parlamentare pentru economie și buget (1990-1992) și pentru Politică bancară și financiară (1992-1994). Așa cum a remarcat acad. Petru Soltan, „aproape 40 la sută din ansamblul tuturor legilor adoptate de Parlamentul precedent prezintă opera Domniei sale. Executivul nu reușea să-i susțină viteza impusă în problemele de reformă…” (p. 21). Din cartea citită deducem că dl profesor M. Patraș (singur sau cu colegii) a elaborat și promovat un șir de legi și decizii ale Parlamentului, acte normative în vederea consolidării statului R. Moldova. Este vorba de întemeierea Băncii Naționale a Moldovei, de introducerea monedei naționale (a leului moldovenesc), de fondarea unei instituții de studii superioare de pregătire a cadrelor în domeniul economic, financiar-bancar (ASEM); multe argumente au fost expuse (și promovate în viață) în vederea autogestiunii R. Moldova. Altfel spus – profesorul Mihai Patraș a făcut tot ce a depins de el ca să demonstreze viabilitatea noului stat, apărut pe harta Europe în august 1991 – R. Moldova.  

PS. Am reținut două fraze: 1) Un moș al dlui profesor le spunea: „Copii, voi mereu trebuie să fiți pregătiți, ca rusul de război!” (p. 63). Frumos și actual! Și 2) Nicolae Bilețchi l-a citat pe Voltaire: „Cele mai bune cărți sunt acelea pe care le întregesc cititorii” (p. 15).

Am încercat, în cele de mai sus, să întregesc o carte bună.

PPS. La începutul cărții alcătuitorii au declarat solemn: „Întru facilitarea găsirii oricăror dintre informațiile înserate, în Biobibliografie s-a întocmit un index de nume” (p. 7). Întrebare: și unde e?

anatol_petrencu@yahoo.com

06.08.2021    


[1] Mihai Patraș: Biobibliografie, Chișinău, CEP USM, 2021, 215 p.

Reacția cititorilor:

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva