INIS „ProMemoria”: raport de activitate: 2010-2012

             Stimaţi cititori,

Publicăm mai jos Raportul de activitate al Institutului de Istorie „ProMemoria”, desfăşurată în perioada octombrie 2010 – mai 2012.

Activitatea s-a bazat pe voluntariat şi sponsorizări modeste.

Pentru perioada 2012-2013 sunt în derulare proiecte specifice studiului istoriografic, în special, al recuperării memoriei colective. Sunt deja pregătite materiale pentru editarea următoarelor numere ale revistelor Interstitio. East European Review of Historical and Cultural Antropology şi ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială pentru 2012.

Vom fi recunoscători tuturor celor, ce ne pot ajuta la realizarea obiectivelor propuse.

            Vă mulţumim anticipat.

            Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”

            29 mai 2012.

 

INIS „ProMemoria” a fost înregistrat la Ministerul Justiţiei pe data de 22 octombrie 2010 (nr. 314).

La 15 februarie 2011 a avut loc şedinţa festivă de inaugurare a Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”, sala Albastră a Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei.

Prin decizia Senatului USM din 27 decembrie 2011, INIS „ProMemoria” a fost încadrat în organigrama Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova.

În perioada de dare de seamă (octombrie 2010 – mai 2012) membrii INIS „ProMemoria” au reuşit să realizeze următoarele obiective:

 

1. Parteneriate:

 

            În perioada incipientă a activităţii INIS „ProMemoria” conducerea INIS „ProMemoria” a mers în mai multe centre de studii istorice şi a stabilit parteneriate cu următoarele instituţii:

 • Institutul de Istorie Naţională cu seminarul de Antropologie Istorică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România [29 octombrie 2010];
 • Institutul de Cercetări Socio-umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, România [8 noiembrie 2011];
 • Centrul de Studii Transilvane din cadrul Academiei Române, Cluj-Napoca, România [7 februarie 2011];
 • Asociaţia „Ştefan Mailat” din Făgăraş, România [2 marte 2012];
 • Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti;
 • Südost-Institut, Regensburg, Germania;
 • Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia, România.

 

2. Proiecte de cercetare:

 

 • Am elaborat şi am promovat câteva proiecte de cercetare: „Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică (1940-1941; 1944-1956)”: exerciţiu de memorie colectivă”, durata 1 martie 2011 – 31 august 2012. Proiectul se desfăşoară lent; deocamdată susţinere financiară clară nu există, dar pe bază de voluntariat, în raionul Şoldăneşti, am iniţiat deja mai multe obiective;
 • Proiect colectiv de cercetare „Practici şi politici ale memoriei în Europa de Est: între trecutul totalitar şi viitorul european”, durata ianuarie 2011- decembrie 2012.

3. Publicaţii:

 

În perioada de totalizare colaboratorii INIS „ProMemoria” au publicat:

 

 • Revista de istorie Interstitio. East European Review of Historical and Cultural Antropology (2010, nr. 4);
 • Anatol Petrencu. Istoria contemporană: studii, materiale, atitudini. Chişinău, Editura Cartdidact, 2011.
  • Lansarea cărţii a avut loc pe data de 7 iunie 2011, la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, în cadrul Sesiunii de comunicări „Istoria familiei în documente, cărţi vechi şi litografii” [vezi programul].
  • Recenzie: prof. univ., dr. hab. Anton Moraru. O lucrare fundamentală la istoria contemporană // Literatura şi Arta, 2011, 23 iunie.
  • Recenzie: Alexandru-Florin Platon. „Historia militans” // Contrafort, 2012, nr. 1-2, p. 6-7.
  • PREMIUL „Cartea Anului în domeniul Istoriei” în cadrul celei de-a XX-a ediţii a Salonului Internaţional de Carte (august-septembrie 2011), consacrată poetului Grigore Vieru.
  • DIPLOMĂ de menţiune a Târgului internaţional de carte ştiinţifică şi didactică, 10-13 octombrie 2011, Chişinău, Academia de Ştiinţe a Moldovei.

                [S-a acordat „USM, INIS „ProMemoria” pentru volumul Anatol Petrencu. Istoria contemporană: studii, materiale, atitudini. Chişinău, Editura Cartdidact, 2011”].

 • ProMemoria. Revista Institutului de Istorie Socială, 2011, nr. 1-2.
 • 2 resurse web:
  • <promemoria.md> – site-ul Institutului de Istorie Socială „ProMemoria”;
  • <anatolpetrencu.promemoria.md> – Anatol Petrencu, blog personal.

 

4. Conferinţe ştiinţifice internaţionale, inter-universitare, naţionale, mese rotunde:

 • Masă rotundă „Istorie recentă, istoriografie şi cultură a memoriei în România şi Republica Moldova”, 17 ianuarie 2011, Craiova, Casa universitarilor; realizată în cooperare cu Institutul de Cercetări Socio-umane „C.S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova, România;
 • Conferinţa ştiinţifică internaţională „Teroarea stalinistă şi rezistenţă în Estul Europei”, 28 octombrie 2011, USM, Facultatea de Istorie şi Filozofie[1];
 • Sesiune internaţională de comunicări „Istoria familiei în documente, cărţi vechi şi litografii”, 7 iunie 2011, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova; realizată în cooperare cu Grupul de Antropologie Istorică al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM.
 • Conferinţă ştiinţifică internaţională „Familie, religie, lege: dialog ştiinţific – identităţi şi politici, 9 noiembrie 2011, în cooperare cu Muzeul Naţional de arheologie şi istorie a Moldovei.
 • Masă rotundă: „Diferendul transnistrean, este oare un conflict îngheţat?”, 28 februarie 2011, la Biblioteca „O. Ghibu”. Realizată în cooperare cu Asociaţia Veteranilor de Război din Republica Moldova (1992);
 • Conferinţa ştiinţifică „Vasile Mămăligă – personalitate istorică”, 20 martie 2011, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Realizată în cooperare cu Asociaţia Obştească „Vasile Mămăligă (Maligan)” şi Asociaţia Veteranilor de Război din Republica Moldova (1992);
 • Masa rotundă „Unirea Basarabiei cu România în lumina noilor documente şi studii”, 8 aprilie 2011, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova;
 • Masă rotundă: „Memoria conflictului de pe Nistru: iertare şi reconciliere prin credinţa creştină”, 21 mai 2011, s. Varniţa[2], realizată în cooperare cu Asociaţia Veteranilor de Război din Republica Moldova (1992);
 • Conferinţa ştiinţifică „Deportările în masă din RSS Moldovenească, 13-16 iunie 1941”, 11 iunie 2011, în colaborare cu Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM.
 • Masă rotundă inter-universitară „200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul ţarist: consecinţele raptului teritorial pentru românii basarabeni”, în cooperare cu Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” şi Asociaţia Naţională a Tinerilor Istorici din Moldova, 21 octombrie 2011, USM[3]
 • Masă rotundă „Presa din Basarabia (începutul secolului al XX-lea) – sursă de documentare referitoare la istoria locală. (sugestii de proiectare a unor activităţi interdisciplinare pentru liceeni), 16 decembrie 2011, în colaborare cu Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Liceul „Columna”.
 • Prezentarea publică a proiectului „Presa din Basarabia – sursă de documentare referitoare la istoria locală. Studiu de caz. (Rezultatele proiectului interdisciplinar pentru liceeni), 17 februarie 2012, Chişinău, Liceul „Columna”.
 • Expoziţie şi Colocviu ştiinţific „Grigore Gafencu – diplomat, istoric şi gazetar”, 31 ianuarie 2012, Muzeul Naţional de Arte plastice, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău.
 • Expoziţia „Grigore Gafencu – diplomat, istoric şi gazetar”, 30 martie 2012, Soroca,  Muzeul de Istorie şi Etnografie.
 • Masă rotundă „Războiul de pe Nistru: 20 de ani de la declanşare – consecinţe, probleme, soluţii”, 29 februarie 2012, ediţia a III-a, în cooperare cu Asociaţia Veteranilor de Război din Republica Moldova (1992) şi Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu”.
 • Lansarea volumului „Şi cerul ş-a umplut de sfinţi…”, 26 martie 2012, la USM, în colaborare cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău.

 

5. Prelegeri publice

 

INIS „ProMemoria” a invitat specialişti de marcă din afara Republicii Moldova la stagii de documentare în RM şi, conform uzanţelor, invitaţii au prezentat prelegeri publice în faţa specialiştilor, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor noştri. Astfel,

 • la 9 februarie 2011, Anastasia Mitrofanova, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar, conducătoarea Centrului de Studii Euro-atlantice din cadrul Institutului de Probleme Internaţionale Actuale al Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei a prezentat prelegerea „Biserica Ortodoxă Rusă şi Puterea în contextul de păstrare a influenţei Federaţiei Ruse în cadrul Comunităţii Statelor Independente”;
 • la 9 noiembrie 2011, dr. Aleh Dziarnovich, cercetător al Institutului de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Republicii Belarus, a prezentat prelegerea „Moştenirea bizantină”: există oare legătură între alegerea istorică geo-culturală şi statutul contemporan al civilizaţiei?”;
 • la 7 martie 2012, lect. univ. dr. Liviu Marius Ilie de la Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie, Istorie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul Istorie şi Relaţii Internaţionale, a prezentat comunicare „Legitimarea dinastică între simbol şi strategie politică. Studiu de caz – Matei Basarab, domn al Ţării Româneşti (1632-1654)”.

 

6. Deplasări de documentare şi participare la conferinţe internaţionale

 

În perioada noiembrie 2010 – mai 2012 INIS „ProMemoria” a organizat opt deplasări de documentare şi participare la conferinţele internaţionale.

 

7. Sponsorizări

 

Cu sprijinul financiar al INIS „ProMemoria”, în 2011, a fost scoasă de sub tipar broşura „Conferinţa studenţească de totalizare a activităţii ştiinţifice. Anul de studii 2010-2011. 20-21 mai 2011”[4].

 

8. Donaţii de carte

 

Pe parcursul perioadei de totalizare INIS „ProMemoria” a primit în dar de la colegii noştri din centrele de cercetare şi educaţie cărţi, broşuri, reviste etc., pe care, completându-le cu propriile produse, la rându-i, le-a oferit în calitate de donaţie bibliotecilor, liceelor, colegiilor etc. Astfel, în februarie 2011, am oferit un set de manuale şi cărţi de istorie colegilor noştri de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; în aprilie 2012 – elevilor Liceului „Spiru Haret” din Chişinău, Bibliotecii Universităţii Tehnice din Moldova, Bibliotecii ASEM (mai 2012) etc.

 

Mulţumiri:

 

Aducem sincere mulţumiri celor ce ne-au ajutat financiar în realizarea obiectivelor propuse spre realizare de către INIS „ProMemoria”:

 • Departamentului Cultură a Municipiului Chişinău, conducător – dna Lucia Culev;
 • Fundaţiei Soros-Moldova, Editurii Arc (Chişinău);
 • Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu”, Chişinău.

La fel, aducem mulțumiri pentru mediatizarea activităților desfășurate de INIS „ProMemoria”:

 • Redacţiei ziarului săptămânal Literatura şi Arta;
 • Agenţiei de presă Infotag

 Raportul a fost prezentat, discutat şi aprobat cu unanimitate de voturi în şedinţa fondatorilor INIS „ProMemoria” din 24 mai 2012.

 

Preşedinte INIS ProMemoria, prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU

Director executiv conf. univ., dr. Virgiliu BÎRLĂDEANU

Vice director conf. cerc., dr. Alina FELEA[1] Literatura şi Arta, 2011, 3 noiembrie [Nina Josu. Foametea organizată – un instrument sângeros al terorii staliniste].

[2] Infotag, 2011, 23 mai.

[3] Literatura şi Arta, 2011, 27 octombrie [Nina Josu. 1812 – un an tragic al istoriei noastre].

[4] Conferinţa studenţească de totalizare a activităţii ştiinţifice. Anul de studii 2010-2011. 20-21 mai 2011. Rezumatul comunicărilor, Chişinău, CEP USM, 2011, 56 p.

 

Lasă un răspuns

Arhiva