Un eveniment important, trecut cu vederea de presă

 

Este vorba de deschiderea expoziţiei „Basarabia. 1812-1947. Oameni, locuri, frontiere”, eveniment ce a avut loc în holul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova (BNRM), pe data de 28 mai 2012, exact la împlinirea a 200 de ani de la semnarea Tratatului ce pace de la Bucureşti, prin care – aşa cum se cunoaşte – partea de est a Principatului Moldova a trecut sub stăpânirea Rusiei.

Evenimentul a fost deschis de dl Alexei Rău, directorul  BNRM, care a vorbit despre colaborarea cu Muzeul Naţional de Istorie a României.

Apoi i s-a oferit cuvântul ES domnului Ambasador al României în RM Marius Lazurcă, care, istoric fiind, a vorbit despre etapele principale prin care a trecut Neamul Românesc de la acel dramatic eveniment până la 1947. Directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chişinău, dr. dl Petre Guran a continuat şirul discursurilor, vorbind despre importanţa exponatelor – între ele – hărţi istorice importante, documente de epocă etc. – mărturii ale acelor timpuri, care ajută contemporanii noştri să înţeleagă mai bine contextul internaţional de săvârşire a anexării interfluviului Pruto-nistrean, numit în 1813 „Basarabia”. Dl dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul general al Muzeului Naţional de Istorie a României a încheiat suita de discursuri inaugurale, vorbind mai detaliat despre exponatele găsite atât în fondurile Muzeului pe care îl conduce, cât şi în fondurile Arhivelor Naţionale ale României, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe, Biblioteca Naţională a României etc.

Este important de remarcat că în timpul deschiderii Expoziţiei, organizatorii au difuzat Catalogul expoziţiei, întitulat „Basarabia. 1812-1947. Oameni, locuri, frontiere”[1], o lucrare de sinteză a istoriei de la 1812 până la 1947, realizată de istorici din România şi RM (prof. univ., dr. hab. Nicolae Enciu), pe care o voi expune ceva mai târziu.

Şi cu acest prilej, vreau să invit doritorii de a cunoaşte mai profund istoria Basarabiei să viziteze expoziţia, să cunoască documentele timpurilor respective, inclusiv – fotografiile unor personalităţi istorice, documente de epocă, hărţi etc.

Tot atunci, după deschiderea expoziţiei, a avut loc lansarea  Revistei de ştiinţă şi cultură „Limba Română”, 2012, nr. 5-6 (203-204), revistă ce a înserat la rubrica „Lecţiile Istoriei” materiale consacrate împlinirii celor 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Rusia. Materialele au fost semnate de dr. Vlad Mischevca, dr. hab. Valentin Tomuleţ, dr. Dinu Poştarencu, dr. Ioan C. Popa, prof. univ. dr. Ioan Scurtu, dr. Dorin Cimpoeşu. În ceea ce mă priveşte, am fost onorat să public în această prestigioasă revistă articolul „Raptul Basarabiei, nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa. Prima ocupaţie sovietică (1940-1941)”.

La lansarea revistei au vorbit dl Alexandru Bantoş, redactorul-şef, dna prof. univ., dr. hab. Ana Bantos, dl Dorin Chirtoacă, Primarul general al Municipiului Chişinău, dl deputat Ion Hadârcă, poet şi om politic (PL), dna Viorica-Eva Caraman, redactor-şef adjunct al revistei etc.

Invit şi pe această cale să găsiţi revista „Limba Română”, să citiţi materialele deosebit de interesante, publicate aici la rubricile „Argument” „Nota bene!”, „Eminesciana”, „Labirintul cartografic al istoriei”, „Dimensiuni ale unităţii noastre” „Dialogul artelor” etc.

 

Prof. univ., dr, hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

 

30 mai 2012

Lasă un răspuns

Arhiva