Masa rotundă „Istoricul, Profesorul și Omul politic Alexandru Moșanu”

Pe data de 19 iulie 2022 Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, împreună cu Academia Oamenilor de Știință din România și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM), a organizat o Masă rotundă, prilejuită de împlinirea a 90 de ani din ziua nașterii profesorului Alexandru Moșanu.

Evenimentul a demarat ceva mai devreme cu o Slujbă de pomenire, oficiată de părintele dr. Viorel Cojocaru (Mitropolia Basarabiei), la mormântul profesorului, în Cimitirul Ortodox din strada Armenească.

La Masa rotundă, desfășurată în Sala Arte și Hărți a BNRM, participanții la eveniment au ținut un minut de reculegere în memoria profesorului Alexandru Moșanu. Apoi a fost citită Adresarea lui Viorel și Valeriu Moșanu, feciorii regretatului Profesor, către participanții la Masa rotundă (o publicăm mai jos, vezi Anexă).

Cu un cuvânt de salut, dar și despre rolul profesorului A. Moșanu în susținerea BNRM, a vorbit dna Elena Pintilei, director general al BNRM.

Primul vorbitor a fost distinsul poet, parlamentar, coleg apropiat al profesorului A. Moșanu, membru-corespondent a Academiei de Științe a Moldovei, dl Ion Hadârcă. Domnia sa a mărturisit în ce condiții a făcut cunoștință cu profesorul A. Moșanu, despre lupta comună pentru revenirea la adevărul istoric și valorile naționale românești ale basarabenilor în perioada Restructurării și Transparenței, promovate de Mihail Gorbaciov. A fost expus rolul profesorului A. Moșanu în aprobarea Tricolorului ca Drapel de Stat al Republicii Moldova (RM), la pregătirea și convocarea Conferinței științifice internaționale „Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele sale pentru Basarabia”, la care profesorul Alexandru Moșanu a avut Raportul de bază.

În continuare a luat cuvântul dna Monica Babuc, ex-Ministru al Culturii din RM, ex-deputat, care și-a amintit cu mare drag de chipul luminos al Profesorului Moșanu.

Rectorul Universității de Stat din Moldova, conf. univ. dr. Igor Șarov, prezent la eveniment, a vorbit, de asemenea despre profesorul Alexandru Moșanu, și rolul avut de el în formarea tinerii generații de specialiști în domeniul istoriei.

Prezent la eveniment a fost și dl deputat Mihai Druță, student al profesorului Moșanu, care a subliniat modestia deosebită în viața personală care l-a caracterizat pe președintele Parlamentului RM A. Moșanu.

Prof. univ. dr. Ion Șișcanu a analizat și expus în fața celor prezenți Raportul elaborat și prezentat de A. Moșanu în cadrul Conferinței internaționale „Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele sale pentru Basarabia”, text ce a fost publicat în presa timpului și care rămâne un document de referință și astăzi.

Conf. univ. dr. Ludmila Chiciuc, vice-rector al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” de la Cahul, fostă studentă a profesorului A. Moșanu, a vorbit despre rolul Profesorului în rezolvarea pozitivă a diverselor probleme cu care s-au confruntat tinerii specialiști în momentul încadrării în câmpul muncii.

Dl dr. Gheorghe Negru, redactor-șef al revistei „Destin Românesc” a povestit celor prezenți despre activitatea profesorului Alexandru Moșanu în calitate de întemeietor al revistei date și redactor-șef, revistă ce a publicat și continuă să editeze materiale importante referitoare la unitatea Neamului românesc.

Dna dr. Eugenia Danu a înaintat propunerea de a aduna articolele, interviurile oferite de profesorul A. Moșanu, alte materiale și a le publica într-un volum.

Pe parcursul dezbaterilor au fost înaintate mau multe sugestii referitoare la înveșnicirea memoriei profesorului Alexandru Moșanu. Astfel, a fost înaintată propunerea: Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” să convoace o dată la doi ani o Conferință consacrată vieții și activității profesorului Alexandru Moșanu în contextul timpurilor trăite de el și generația sa, cu publicarea materialelor prezentate.  Între alte propuneri: constituirea unei Fundații „Alexandru Moșanu” care va susține cercetarea și editarea subiectelor de istorie a Românilor; redactarea unei biografii a profesorului A. Moșanu.

În încheiere, a fost lansat volumul „Republica Moldova în căutarea identității. Materialele Conferinței științifice internaționale 30 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, Chișinău, Editura Cartdidact, 2022.

În numele Comitetului de Conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” și a Comitetului de organizare al evenimentului aduc sincere mulțumiri tuturor celor ce au venit la comemorarea distinsului nostru profesor, vă dorim Dvs. sănătate și realizări în tot ceea ce V-ați propus.

Prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu, președintele AIRM „Alexandru Moșanu”

PS. Colaboratorii BNRM au înregistrat video desfășurarea Mesei rotunde și vor plasa pe Internet acest important eveniment. La deschidere a fost dna Silvia Hodorogea (TVM) și a luat mai multe interviuri de la cei prezenți, fapt pentru care îi mulțumim foarte mult. Mulțumirile noastre se adresează și domnului Nicolae Roibu, neobositul cronicar al evenimentelor științifice și culturale.

Anexă

Publicăm în continuare Adresarea trimisă de Viorel și Valeriu Moșanu participanților la Masa rotundă „Istoricul, profesorul și Omul politic Alexandru Moșanu”.

Stimați participanți la masa rotundă dedicată aniversării a 90 de ani

de la nașterea lui Alexandru Moșanu,

Vă transmit Dumneavoastră, din partea mea și a fratelui Valeriu Moșanu, sincere mulțumiri pentru efortul de a convoca masa rotundă și de a participa la această acțiune comemorativă. Noi apreciem această manifestare drept un gest nobil și colegial al breslei istoricilor de cinstire a memoriei tatălui nostru, profesorul Alexandru Moșanu.

Acțiunea Dumneavoastră reprezintă, în mod firesc, un demers de normalitate, prin comemorarea activității unei personalități, care și-a câștigat aprecierea și autoritatea prin muncă, dăruire și abnegație. Aceste calități, alături de urmarea unor principii morale și valori creștin-democrate și a crezului în idealurile românismului, i-au asigurat respectul în toate domeniile îmbrățișate de-a lungul vieții: de la munca de cercetare, la cea didactică și până la activitatea politică și civică din ultimele decenii ale vieții.

Demersul de normalitate la care m-am referit mai sus se întâmplă, însă, într-o perioadă de absolută anormalitate și descumpănire geopolitică, în care a intrat recent întreaga Europă, inclusiv spațiul românesc dintre Prut și Nistru. Anume în acest context, când la mare preț pentru elitele oricărei națiuni sunt voința și clarviziunea politică, apărarea valorilor democrației și ale dreptății, promovarea adevărului istoric și a drepturilor națiunilor, simțim nevoia să apelăm la faptele înaintașilor și la exemplul lor întru consolidarea și propășirea societății. Mă întreb adesea, cum ar fi reacționat Alexandru Moșanu față de actuala situație de criză europeană și față de frământările poporului pe care l-a slujit cu atâta dăruire? Și de fiecare dată ajung la concluzia că ar fi rămas adeptul acelorași principii și idealuri, promovate cu aceeași determinare, indiferent de riscurile personale, căci așa cum l-am știut, a pus întotdeauna demnitatea națională și binele colectiv mai presus de interesul personal și avantajele de moment.

În urmă cu câțiva ani, când l-am pierdut pe tata, familia noastră a simțit un gol imens, prin pierderea unui stâlp pe autoritate, înțelepciune și optimism. O latură tragică a ființei umane constă în faptul că, adesea, abia o asemenea pierdere îți oferă dimensiunea reală a valorii celui dispărut și a influenței pe care a avut-o asupra propriei tale persoane. Suntem mândri că purtăm numele Moșanu și, prin tot ce facem, încercăm să ne ridicăm la înălțimea viselor și aspirațiilor tatălui nostru. Îndrăznim să credem că întreaga comunitate a istoricilor din Basarabia se mândrește cu faptul că a avut prilejul să împărtășească cu Alexandru Moșanu aceleași stăruințe profesionale și trăiri sociale.

Vă mulțumim încă odată pentru tot ce faceți întru păstrarea memoriei tatălui nostru și al modelului său pentru generațiile următoare. Vă urăm mult succes în activitatea Dumneavoastră, atât de nobilă și de importantă pentru propășirea neamului românesc.

Cu cele mai bune gânduri,

Viorel Moșanu

București, 19 iulie 2022

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva