Ședința Comitetului de Conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” de pe data de 2 noiembrie 2022

Pe data de 2 noiembrie 2022, în regim on-line, a avut loc ședința ordinară a Comitetului de Conducere al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”. Au fost prezent și au participat în dezbateri toți membrii Comitetului de Conducere.

La primul punct al ordinii de zi – „Rezultatele activității Asociației Istoricilor în luna octombrie 2022” -, au fost trecute în revistă evenimentele organizate de AIRM „A. Moșanu” și cele la care au luat parte membrii AIRM „A. Moșanu”.

Astfel, între 30 septembrie și 2 octombrie, la Pitești, și-a desfășurat lucrările cel de-al XXII-lea Simpozion Internațional despre „Experimentul Pitești – Reeducarea prin tortură”, la care au participat cu comunicări și prezentări de carte dnii Ion Negrei, Mihai Tașcă, Viorel Bolduma, subsemnatul (ss).

Pe data de 19 octombrie 2022, la Chișinău, la Complexul hotelier „Codru”, str. Spicului, nr. 6, AIRM „A. Moșanu” a organizat Conferința științifică „Spiritualitatea românească în spațiul basarabean” (cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei)”, la care au participat cu comunicări dnii Ion Negrei, părintele dr. Viorel Cojocaru, Viorel Bolduma, ss.

Dl Mihai Tașcă a trimis pentru prezentare volumul „Basarabia – pământ românesc”, vol. V, Chișinău, Editura Serebia, 2021, 918 p. Părintele dr. Viorel Cojocaru a adus și a prezentat revista Societății Culturale și Bisericești „Mitropolitul Varlaam” și a Mitropoliei Basarabiei „Luminătorul”, al cărei redactor-șef este.

Membrii Comitetului de Conducere al AIRM „A. Moșanu” drd Crina Harea și dl Oleg Chisiliov au asigurat bunul mers al Conferinței (înregistrarea participanților, asistența tehnică etc.). Dna Alina Rusu a realizat un set de interviuri cu participanții la eveniment. Conferința și-a atins scopul, lucrările ei au fost prezentate de mass-media.

Pe data de 12 octombrie 2022, în incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, AIRM „A. Moșanu” a organizat Masa rotundă cu tema „100 de ani de la încoronarea regelui Ferdinand și reginei Maria, Alba Iulia, 15 octombrie 1922”. În cadrul evenimentului au fost prezentate scurte comunicări: Ion Negrei, Crina Harea, ss.

Pe data de 16 octombrie, membrii AIRM „A. Moșanu” – Ion Negrei, Viorica Negrei, Oleg Chisiliov, ss, – au participat la dezvelirea și sfințirea bustului regelui Ferdinand I al României, eveniment ce a avut loc la Orhei, în curtea Bisericii „Sfântul Vasile de la Poiana Mărului”, strada Dorobanți, nr. 79. La inaugurare au vorbit dl Ion Negrei și ss.

Membrii conducerii AIRM „A. Moșanu” au luat parte cu discursuri la lansări de cărți, la TV și Radio etc.

A fost luat act de informația prezentată.

Cel de-l doilea punct al ordinii de zi s-a referit la activitatea AIRM „A. Moșanu” în luna noiembrie 2022.

Am luat următoarele decizii:

  1. A organiza o Masă rotundă cu tema „Republica Moldova – România. Anul 1991. Pagini necunoscute ale evenimentelor” (pe data de 8 noiembrie 2022, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova), responsabil ss;
  2. A organiza pe data de 29 noiembrie, marți, începând cu ora 15.00, o Conferință consacrată zilei de 1 decembrie 1918, ziua Unirii românilor, sărbătoare națională. Responsabili – membrii CC al AIRM „A. Moșanu”.
  3. A organiza la începutul lunii decembrie o ședință de totalizare a activității AIRM „A. Moșanu” și a trasa lucrul pentru anul 2023.

Deciziile au fost luate cu unanimitate de voturi.

Prof. univ., dr. hab Anatol Petrencu, președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”

2 – 10 noiembrie 2022

           

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva