Masă rotundă „Republica Moldova – România. Anul 1991. Pagini necunoscute ale evenimentelor”

 

Marți, 8 noiembrie 2022, în incinta Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (Sala de Arte și Hărți), Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” a organizat o Masă rotundă cu genericul de mai sus.

La eveniment au luat parte doamna Veronica Borș, director adjunct al BNRM, dl Ion Hadârcă, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, poet, publicist, dl Alexandru Arseni, prof. univ., dr. hab., cunoscut specialist în Drept constituțional, dl Mihai Pătraș, prof. univ., dr. hab., cunoscut specialist în domeniul finanțelor, dl Mihai Druță, istoric, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Cei patru nominalizați au fost deputați în Primul Parlament al Republicii Moldova, care, în august 1991, a votat Independența de Stat a RM față de fosta URSS.

La Masa rotundă au luat parte membrii conducerii AIRM „A. Moșanu” dl Ion Negrei, vice-președinte, dl Sergiu Gurin, secretar de stat la Ministerul Educației și Științei, dl Oleg Chisiliov, precum și elevii Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” (directoare, dna Daniela Vacarciuc, membră a conducerii Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”), alte persoane interesate.

În fața celor prezenți a vorbit dl Ion Hadârcă, cunoscut luptător pentru Renașterea Națională a românilor basarabeni, persoană notorie care a pledat pentru Independența Republicii Moldova. Între altele, dl Ion Hadârcă a prezentat fapte necunoscute, referitoare la întâlnirile pe care le-a avut în perioada 20-26 august 1991, „cu cei din eșalonul suprem al Statului român”, în calitatea dumnealui de „șef al Guvernului moldovenesc în exil”[1]. Inedite și impresionante memorii…

A continuat prof. univ., dr. Alexandru Arseni, care a jucat un rol fundamental în redactarea documentelor Parlamentului Independenței, inclusiv și în mod special – Declarației de Independență a RM.

Prof. univ. dr. hab. Mihai Pătraș, pe atunci – conducătorul Comisiei economica a Parlamentului -, a vorbit despre peripețiile introducerii Leului moldovenesc în calitate de valută a nou-născutului stat (asta în situația în care erau persoane ce doreau o altă denumire a valutei noastre – ducat, – de ex. etc.).

Participanții la Masa rotundă au răspuns la întrebările apărute la publicul ascultător, au făcut schimb de opinii la cele auzite și au decis să revină a unele aspecte încă neelucidate ale istorie noastre contemporane.

Prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, președintele AIRM „Alexandru Moșanu”.

8-10 noiembrie 2022.


[1] Ion Hadârcă, Fastul și meandrele Independenței moldovenești, în „Republica Moldova în căutarea identității”, conferință științifică internațională, Chișinău, 2021. Materialele Conferinței…, Chișinău, Editura Cartdidact, 2022, p. 37.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva