ACT DE DEMNITATE ȘI UNITATE NAȚIONALĂ

La 24 ianuarie 2023 s-au împlinit 164 de ani de la Unirea Principatelor Române. În Proclamația adresată națiunii române din 11 decembrie 1861 domnitorul Alexandru Ioan Cuza menționa: „Unirea este îndeplinită! Naționalitatea română este întemeiată! Acest fapt, dorit de generațiunile trecute, aclamat de corpurile legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de Înalta Poartă, de puterile garante, și s-a înscris în datinile națiunilor. Dumnezeul părinților noștri a fost cu țara, a fost cu noi. El a întărit silințele noastre prin înțelepciunea poporului și a condus națiunea către un falnic viitor…” Conducătorul Principatelor Unite a avut dreptate: România unită a pășit pe calea modernizării economice prin reformele inițiate de conducerea țării. Au mai trecut ani și în urma implicării plenare în luptele din Primul Război Mondial România a încheiat procesul de întregire națională. Dar începutul a fost pus de Unirea din 1859.

Cu prilejul împlinirii a 164 de ani de la Unirea Principatelor, numită și „Mica Unire”, în Sala „Regina Maria” de la Universitatea de Stat din Moldova (USM), Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, în parteneriat cu Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău și Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Capitală, a organizat o manifestare științifico-culturală cu genericul „Act de demnitate și Unitate națională”. 

Manifestarea a început cu un moment artistic: „Hora Unirii”, dans realizat de ansamblul de dansuri populare „Cucoara”, clasa a III-a A, Instituția Publică Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” (Chișinău), conducător artistic – Lucia Savastin.   

Către publicul numeros, prezent în sala, cu mesaje de salut s-au adresat conf. univ. dr. Igor Șarov, rectorul USM și dl Narcis Ionuț Afrăsinei, directorul  Institutului Cultural Român Mihai Eminescu” din Chișinău.

Directoarea Instituției Publice Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” (Chișinău) dr. Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb a prezentat comunicarea File din istoria Liceului Teoretic Alexandru Ioan Cuza, or. Chișinău, în care a expus calea parcursă de instituția dată de învățământ de la primele măsuri până la recunoașterea prestigiului pe care o are în prezent.

Lect. univ. dr.  Mircea-Cristian Ghenghe, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași, vorbit despre  Rosturi și semnificații ale Unirii Principatelor Române, iar prof. univ. dr. hab. Alexandru ARSENI, Universitatea de Stat din Moldova a expus comunicarea cu titlul Unirea Principatelor – geneza emancipării Națiunii Române.

A intervenit un nou moment artistic: dra Adela Solodchi, clasa a XII-a, Instituția Publică Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza” a recitat poezia „Cuza Vodă”, iar colega ei, Arina Sandu a expus tema Personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza în viziunea contemporanilor. Ansamblul vocal al Instituției Publice Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza”,  clasa a V-a, conducător artistic – Tatiana Argint, a interpretat „Cântecul de Unire”.

Domnul Ion Negrei, cercetător științific, Institutul de Istorie, USM, vicepreședinte al Asociației Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu”, a prezentat comunicarea 24 ianuarie 1918  – o pagină de istorie românească scrisă la Chișinău, iar dna Elena Cojocari, director adjunct al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Chișinău, a vorbit și prezentat pe ecran Muzeele dedicate Unirii Principatelor Române.

În încheierea evenimentului, Asociația Istoricilor din Republica Moldova „Alexandru Moșanu” a oferit participanților la manifestare cărți și reviste de istorie. Domnul Paul-Mircea Iordache, redactorul-șef al revistei „Vatra Noastră Românească” a pus la dispoziția cititorilor nr. 48 (octombrie-decembrie 2022) al revistei.

Aducem mulțumirile noastre tuturor colegilor, prietenilor, liceenilor, altor persoane cu suflet românesc pentru participare la acest important eveniment științific și cultural.

Prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu,

președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova

„Alexandru Moșanu”.

24-26 ianuarie 2023

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva