INIS „ProMemoria” a donat cărţi Liceului „Spiru Haret” din Chişinău

 

Stimaţi prieteni,

Astăzi, 15 februarie 2013, cu prilejul zilei de naştere a distinsului nostru înaintaş Spiru Haret (n. la 15 februarie 1851, la Iaşi), în incinta Liceului „Spiru Haret” din Chişinău a avut loc o conferinţă ştiinţifică la care au participat cadre universitare, profesori şi liceeni ai instituţiei-gazdă.

Conferinţa a fost deschisă şi moderată de domnul director al Liceului „Spiru Haret” Victor Ambroci, care a expus şi o comunicare, referitoare la activitatea lui Spiru Haret în calitatea lui de ministru al Educaţiei.

Subsemnatul, am remarcat distinsa personalitate a lui Spiru Haret, manifestată atât în domeniul ştiinţelor exacte (matematici, astronomie etc.), cât şi în ştiinţele umanitare (sociologie, istorie etc.). Am spus că liceenilor acestei instituţii le-a mers de minune atunci când au decis să preia numele acestui înaintaş – Spiru Haret a fost o personalitate care înalţă tinerele generaţii spre lumina cunoştinţelor.

Cu prilejul acestui important eveniment, conducerea Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” a decis să doneze cele 11 volume ale operelor lui Spiru Haret, publicate în 2010 la tipografia „Tipo Moldova” din Iaşi, precum şi nr. 3 al revistei “ProMemoria”, despre care am scris în materialul trecut. Public mai jos documentul ce atestă acel moment:

Institutul de Istorie Socială

PROMEMORIA

ACT

de donaţie

Astăzi, 15 februarie 2013, de ziua naşterii ilustrului om de ştiinţă şi om politic, organizator al învăţământului românesc SPIRU HARET (n. 1851), Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” oferă în dar profesorilor şi elevilor Liceului „Spiru Haret” din Chişinău cele 11 volume ale operelor ştiinţifice, discursurilor politice, altor lucrări, tipărite la Iaşi (locul naşterii lui Spiru Haret), în 2010, la tipografia „Tipo Moldova”.

Sperăm: cărţile oferite vor fi un bun suport pentru cunoaşterea temeinică a vieţii şi operei celui care a fost Spiru Haret, iar odată cu aceasta – şi a istoriei noastre, istoriei românilor, de la răscrucea secolelor XIX-XX.

Oferim în dar, de asemenea, şi Revista „ProMemoria” publicată de colaboratorii INIS „ProMemoria”, precum şi de specialişti de marcă din Republica Moldova şi de peste hotarele acesteia.

A înmânat                             prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU

A primit                                directorul Liceului „Spiru Haret”   Victor Ambroci

15 februarie 2013,

Chişinău,

Liceul „Spiru Haret”

La Conferinţă a fost prezent şi dl. conf. univ. dr. Virgiliu Bârlădeanu, directorul executiv al INIS “ProMemoria”.

Doamna conf. univ. dr. Lidia Kulikovski, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Haşdeu” a vorbit cu mult drag atât despre personalitatea lui Spiru Haret, cât şi despre colectivul pedagogic al Liceului „Spiru Haret” din Chişinău, în care au învăţat fiicele dumneaei. În continuare cuvântul le-a fost oferit liceenilor. Atât elevul clasei a XI-a, Cristian, cât şi celălalt Cristian (Doroftei), din clasa a XII-a, au prezentat propriile viziuni, referitoare la diverse aspecte ale activităţii lui S. Haret.

Dl Ion Negrei, istoric, a vorbit despre unele faţete ale activităţii lui Spiru Haret în special în domeniul sistemului educaţional. Dl I. Negrei a subliniat faptul, că activitatea în domeniul modernizării educaţiei a avut drept rezultat dovedit modernizarea României în ansamblu, a spus despre influenţa avută de S. Haret asupra intelectualilor din Basarabia. Actualizând subiectul, dl I. Negrei a afirmat că în educaţie este important nu atât formarea „cetăţeanului” Republicii Moldova, cum se mai practică în unele instituţii de învăţământ de la noi, ci cultivarea deprinderilor de viaţă, deprinderi care te ajută să te descurci oriunde-ai fi: fie RM, fie UE, fie SUA, Canada etc. Dl I. Negrei a oferit un set de cărţi Liceului „Spiru Haret”.

Prof. univ., dr. hab. Grigore Vasilescu a încheiat suita de comunicări, referitoare la activitatea pedagogică a lui Spiru Haret.

Concluziile au fost trase de dl director al Liceului „Spiru Haret” Victor Ambroci. Dumnealui s-a referit şi la unele proiecte de viitor, în special – ridicarea unui bust (monument?) al lui Spiru Haret în faţa Liceului pe care îl conduce, stabilirea legăturilor cu alte instituţii de învăţământ din spaţiul românesc, ca poartă numele „Spiru Haret” şi altele.

Considerăm că evenimentul de astăzi va lăsa urme în memoria celor prezenţi, cărţile aduse cititorilor Liceului vor fi studiate spre bucuria cunoaşterii ştiinţifice şi didactice.

În imagini:

Setul de volume, oferit în dar Liceului “Spiru Haret” de către INIS “ProMemoria”;

Prezentarea revistei “ProMemoria”, 2012, nr. 3;

Prezidiul Conferinţei.

 Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”

15 februarie 2013

Lasă un răspuns

Arhiva