A murit istoricul Gheorghe BUZATU

Am aflat cu mare tristeţe vestea morţii istoricului Gheorghe BUZATU. A fost cel mai mare specialist în domeniul Istoriei Românilor, perioada secolului al XX-lea. Dar a insistat în mod special asupra problemelor cardinale ale celui de-al Doilea Război Mondial. A demonstrat convingător, pe baza documentelor descoperite personal în arhivele din România, Federaţia Rusă, SUA, alte ţări, rolul real al mareşalului Ion Antonescu într-o perioadă dificilă pentru Neamul Românesc (1939-1945).

Profesorul Gheorghe BUZATU a fost un mare susţinător al istoricilor din Republica Moldova, al specialiştilor de aici, care au apărat istoria cea dreaptă, ISTORIA ROMÂNILOR. A susţinut fără rezerve cauza românilor basarabeni, a contribuit esenţial la explicarea însemnătăţii nefaste pentru Neamul Românesc a Pactului Molotov-Ribbentrop. A combătut cu argumente ştiinţifice orice încercări de a denatura adevărul istoric, referitor la Basarabia.

În calitate de director al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei Române a promovat tineri specialişti, a organizat studierea, redactarea şi publicarea a numeroase cărţi istorice, căutate, citite şi discutate de cercetătorii trecutului.

Opera ştiinţifică a marelui istoric ieşean trebuie însuşită în ansamblul ei şi nu selectiv şi tendenţios, aşa cum au încercat unii s-o facă.

Sunt convins: cărţile de documente, de studii, monografiile profesorului Gheorghe BUZATU constituie un reper fundamental în cunoaşterea trecutului nostru.

Chipul luminos al profesorului Gh. BUZATU va rămâne pentru totdeauna în memoria celor ce l-au cunoscut. A fost un om cu inimă de aur, de o cumsecădenie exemplară şi de o bunătate de invidiat.

Dumnezeu să-l ierte.

            Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

            preşedintele INIS „ProMemoria”

20 mai 2013

Lasă un răspuns

Arhiva