INIS „ProMemoria”: lansarea unei noi cărţi

Stimaţi prieteni,

Luni, 27 mai 2013, Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova, a lansat volumul „The Deportations from the Neighbouring Chernivtsy region (Ukraine) in 1944-1953 and from the Bricheny, Oknitsa and Edinets Regions (Moldova) in 1949-1951” [„Deportările din regiunile vecine – Cernăuţi (Ucraina) în anii 1944-1953 şi raioanele Briceni, Ocniţa şi Edineţ (Moldova) în anii 1949-1951”], Chişinău, Bons Offices, 2013, 176 p. Evenimentul a avut loc la Chişinău, în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.

Subsemnatul, moderator al lansării cărţii, am vorbit despre marea însemnătate a recuperării memoriei supravieţuitorilor represiunilor staliniste pentru istoriografia naţională, dar – iată – şi internaţională, odată ce acest volum de interviuri cu martorii oculari ai deportărilor a apărut în limba engleză.

Am oferit cuvântul unuia din autorii volumului, doctorului în ştiinţe istorice, dlui Marius Tărâţă, care a vorbit despre condiţiile în care au fost selectate şi prelucrate materialele, despre activitatea celorlalţi doi colaboratori ai săi, despre publicarea cărţii.

Numerosul public din sală a aflat: cartea este rezultatul unui proiect internaţional de cercetare, elaborat în cadrul Programului „Geschichtswerkschtatt Europa”, cu susţinerea Institutului pentru Istorie Aplicată (Frankfurt pe Oder) şi suportul financiar al Fundaţiei germane EVZ Stiftung („Memorie, Responsabilitate şi Viitor”) şi are drept scop studiul memoriei colective privind politicile represive bolşevice în raioanele din nordul Republicii Moldova şi regiunea Cernăuţi (satele Lujeni, Toporăuţi, Buda, Mahala, Boian, Arbureni, Horbova, Malineşti, Dinăuţi şi Dranuţa) în anii 1944-1951.

Subiectele evidenţiate în cartea prezentată publicului larg se referă la munca forţată în regiunea lacului Onega a bărbaţilor, luaţi din satele româneşti din nordul Bucovinei în august 1944; la deportarea în Siberia a ţăranilor din satele româneşti şi ucrainene în anii 1945 şi 1949; la trimiterea la muncă forţată în Donbas a tinerilor fără familie din majoritatea satelor în anii 1945-1946; la ecoul luptei de partizani în cazul unor sate ucrainene şi la deportarea în Siberia a populaţiei din nordul RSS Moldoveneşti în 1949.

În carte par, de asemenea, informaţii preţioase despre colectivizarea pământului şi impactul sistemului bolşevic asupra ordinii şi valorilor tradiţionale, precum şi date referitoare la rezistenţa anticomunistă prin religie, obiceiuri strămoşeşti ale localnicilor. Memoriile publicate ale victimelor represiunilor staliniste sau ale rudelor acestora sunt însoţite de un şir de imagini selectate de autori pe parcursul cercetării.

Apoi, am oferit cuvântul conf. univ. dr. Ludmila Cojocaru, conducătoarea proiectului, care a avut cuvinte de laudă la adresa autorilor cărţii[1].

Prof. univ., dr. hab. Anton Moraru, prezent la lansare, a vorbit despre importanţa tematicii deportărilor, rămasă, în continuare, slab studiată, a avut cuvinte de laudă şi încurajare, adresate tinerilor cercetători. Au mai vorbit: dna Tamara Batîr, profesoară de limbă engleză, fostă deportată, dna Valentina Ciobanu, bibliotecară, fostă deportată, conf. univ. dr. Sergiu Tabuncic (INIS „ProMemoria”), conf. univ. dr. Ruslan Şevcenco ş. a.

În încheiere, dl dr. Marius Tărâţă a răspuns la întrebările formulate şi a mulţumit doleanţelor exprimate de oratori.

Citez din Comunicatul pentru presă, difuzat de organizatorii lansării cărţii: „Studiul este destinat celor interesaţi de istoria contemporană şi reprezintă o contribuţie importantă în cercetarea memoriei colective din Republica Moldova şi Ucraina, în beneficiul generaţiilor viitoare care trebuie să-şi cunoască istoria”.

Şi pe această cale aducem sincere felicitări autorilor acestei cărţi importante, le dorim noi realizări în studierea trecutului nu prea îndepărtat, dar tragic, al poporului nostru.

Anunţăm prietenii noştri, că luni, 10 iunie 2013, în acelaşi loc, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, INIS „ProMemoria” va organiza o nouă lansare de carte. Este vorba de volumul de interviuri, realizat de dna Veronica Pârlea-Conovali[2].

            Începutul manifestării la ora 15:00.

            Să auzim doar de bine.

            Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

           preşedintele INIS „ProMemoria”

30 mai 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] Dna dr. Ludmila Cojocaru a oferit un interviu la acest subiect revistei „Jurnal de Chişinău”, vezi: Cercetarea trebuie făcută pentru memoria nenumăratelor victime // Jurnal de Chişinău, 2013, 28 mai (interviu realizat de istoricul şi publicistul Ilie Gulca).

[2] Veronica Pârlea-Conovali. Destăinuiri de pe lumea cealaltă (deportări, foamete, gulaguri, executări, amintiri), Chişinău, S.n., 2013, 156 p.

Lasă un răspuns

Arhiva