Mass-media, între document şi interpretare

Între 26 şi 28 aprilie 2012, la Chişinău, în incinta Universităţii de Stat din Moldova (USM) şi-a desfăşurat lucrările Congresul Internaţional de istorie a presei, ediţia a V-a. Genericul Congresului – „Mass-media, între document şi interpretare”.

Comitetul organizatoric al Congresului a avut următoarea componenţă: conf. univ. dr. Silvia Grossu, preşedinte al Comitetului, tot dumneaei – preşedinte al filialei Basarabia a Asociaţiei Române de Istorie a Presei (ARIP), conf. univ. dr. Maria Danilov, departamentul Istorie Modernă, Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, conf. univ. dr. Ion Varta, Institutul de Istorie, Stat şi Drept (IISD) din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) şi dl Ion Negrei, cercetător la IISD al AŞM.

Joi, 26 aprilie, a avut loc Simpozionul studenţilor Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (USM), ediţia a XIII-a, având genericul „Presa naţională – promotoare a revirimentului cultural din Basarabia”, precum şi alte activităţi cu participarea studenţilor.

Vineri, 27 aprilie, a avut loc festivitatea de deschidere a lucrărilor Congresului V al ARIP, moderată de dna dr. Silvia Grossu. Mesaje de salut au fost rostite de dl prof. univ., dr. hab. Mihai Revenco, vice rector al USM, de dl prof. univ. dr. Ilie Rad, preşedintele ARIP, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, dl dr. Petre Guran, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, dl conf. univ. dr. Gheorghe Cojocaru, directorul IISD al AŞM , dna Corina Cepoi, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, şi dl conf. univ. dr. Mihai Guzun, decanul Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării (USM).

Organizatorii Congresului şi conducerea ARIP au înmânat Premiul Naţional pentru Jurnalism „Nicolae Sever Cărpinişan” dnei Aneta Grosu, redactor-şef al „Ziarului de Gardă”, precum şi diplome ARIP şi diplome ale ziarului „Azi” celor mai evidenţiaţi ziarişti din Republica Moldova.

În cadrul aceleiaşi şedinţe academicianul Mihai Cimpoi a susţinut conferinţa „Anul 1812 în proiecţiile vizionare eminesciene”, iar membrul de onoare al Academiei Române, poetul şi publicistul Nicolae Dabija, redactor-şef al săptămânalului „Literatura şi Arta” a vorbit în dezbateri.

Lucrările Congresului s-au desfăşurat şase secţiuni, după cum urmează: Secţiunea I – „Mass-media: metodologia cercetării” (16 comunicări); Secţiunea a II-a -  „Mass-media şi solidaritatea naţională prin presă în situaţii de criză” (17 comunicări); Secţiunea a III-a – „Presa din Basarabia şi identitatea naţională” (18 comunicări); Secţiunea a IV-a – „Presa între realitate istorică şi discurs politic” (24 comunicări); Secţiunea a V-a – „Prezenţe basarabene în presa din România” (13 comunicări) şi Secţiunea a VI-a – „Mass-media între peniţă şi noile tehnologii” (12 comunicări).

Împreună cu dna conf. univ. dr. Maria Danilov am avut onoarea să moderez lucrările celei de-a IV-a secţiuni „Presa între realitate istorică şi discurs politic”. Autorii comunicărilor au prezentat informaţii inedite, referitoare la subiectele propuse Congresului [presa şi politica, modul de viaţă, reflectat pe paginile presei interbelice, diverse probleme privind cenzura politică în timpul dictaturilor comuniste, între care „cenzura politică (atunci) – cenzura economică (acum) etc.]

La sfârşitul zilei, a avut loc şedinţa de totalizare a lucrărilor în secţiuni (raportori – moderatorii secţiunilor), moderator fiind dl prof. univ. dr. Ilie Rad, preşedintele ARIP.

Sâmbătă, 28 aprilie, organizatorii Congresului ARIP au prezentat volumul cu lucrările participanţilor la Congres (rezumatele comunicărilor fiind publicate în volum aparte), Revista Română de Istorie a Presei, 2012, nr. 1 (11), precum şi alte apariţii editoriale de profil ale membrilor ARIP.

Consider, că acest Congres ordinar al ARIP a devenit un eveniment important în peisajul ştiinţific, universitar, cultural şi mediatic al Spaţiului Românesc. Mă conving tot mai mult: înaintea Unirii politice şi administrative a RM cu România, se produce Unirea spirituală a poporului nostru.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Să auzim doar de bine!

 

În imagini: secvenţe din timpul Congresului (colecţie de reviste şi ziare din secolele trecute);

prezidiul Congresului;

Bloc de timbre, tipărit de Poşta Moldovei cu ocazia desfăşurării Congresului al V-a al ARIP;

proaspătul număr al Revistei Române de Istorie a Presei.


 

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

preşedinte al INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

 

29 aprilie 2012

Lasă un răspuns

Arhiva