Academicianul Boris Melnic petrecut în ultimul lui drum…

Comunitatea universitară şi academică din Republica Moldova (RM) s-a despărţit astăzi de cel care a fost Boris Melnic – profesor universitar, academician, rector al USM şi preşedinte al Comisiei de Atestare a RM, fondată în 1992, conform Decretului Președintelui RM din 25 martie 1992, și pe care a condus-o și dezvoltat-o pe parcurs de un deceniu, punând temeliile sistemului național de atestare [astăzi - Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA)]. În ultimii ani, citim în necrologul CNAA, academicianul Boris Melnic a fost director al Consiliului Consultativ de Expertiză al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), concomitent găsindu-și refugiul sufletesc în laboratorul de omologie din cadrul Societății Științifice „Omul și Universul”, pe care a creat-o în 1999. A publicat peste 400 de lucrări științifice, inclusiv 9 monografii și 8 manuale.

Mitingul de rămas bun cu academicianul Boris Melnic a fost moderat de prof. univ., dr. hab. Mihai Revenco, prorector al USM. Cuvinte despre Omul Boris Melnic, despre calităţile, meritele, ce le-a avut, au rostit cuvinte prof. univ., dr. hab. dna Aurelia Crivoi, şefa Catedrei de fiziologie umană (USM), la care a muncit şi acad. Boris Melnic; rectorul USM, prof. univ., dr. hab. Gheorghe Ciocan; preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca; fostul rector al USM, academicianul Gheorghe Rusnac; ex-prorectorul pentru ştiinţă, dl dr. Petru Chetruş, dna profesoară Galina Bondarenco, consăteană cu Boris Melnic, dl Berliba, locuitor al satului Briceni, raionul Donduşeni, sat în care s-a născut, la 11 februarie 1928, Boris Melnic. În încheierea mitingului au vorbit prof. univ., dr. hab. Alexandru Moşanu şi academicianul Sergiu  Chircă.

Între anii 1990 şi 1992, fiind decan al Facultăţii de Istorie (USM), am avut ocazia să-l cunosc suficient de bine pe rectorul Boris Melnic. În primul rând, a fost un om erudit, cunoscător profund al obiectului de predare-cercetare: fiziologia omului. În acest sens a avut discipoli, inclusiv – doctori şi doctori habilitaţi în ştiinţe. În al doilea rând, Boris Melnic a fost un bun conducător al Universităţii: disciplinat, exigent faţă de sine şi de subalterni, a devenit model demn de urmat pentru membrii corpului profesoral. Activând în condiţiile destrămării URSS şi renaşterii naţionale a basarabenilor, Boris Melnic a susţinut şi a protejat românismul şi promotorii acestuia. În condiţiile dizolvării URSS, fiind decan, am propus lichidarea Catedrei de Istorie a URSS şi întemeierea Catedrei de Istoria Românilor – prima catedră la acest obiect în Republica Moldova (specialiştii Istoriei URSS fiind trecuţi la Catedra de Istorie Universală sau la Catedra de Istorie a Românilor). Tot rectorul Boris Melnic a fost iniţiatorul şi promotorul ideii de scoatere a numelui lui V. Lenin din titlul oficial al USM. Multe alte situaţii ar fi de amintit; consider că biografii domniei sale vor fi în stare să restabilească figura măreaţă şi luminoasă a academicianului Boris Melnic.

            Dumnezeu să-l odihnească!

 

            Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedinte al INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

           30 aprilie 2012

 

Lasă un răspuns

Arhiva