Dl Victor Spinei – Doctor Honoris Causa a USM

Ieri, 4 mai 2012, la Universitatea de Stat din Chişinău (USM) a avut loc un eveniment deosebit. Este vorba de decernarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa distinsului nostru coleg de la Iaşi, arheolog şi istoric medievist, membru-corespondent al Academiei Române, dl Victor Spinei.

Festivitatea a fost deschisă de dl rector al USM, prof. univ., dr. hab. Gheorghe Ciocanu, preşedintele Senatului USM.

Prof. univ., dr. hab. Ion Niculiţă, şeful Catedrei de Arheologie şi Istorie Veche a prezentat personalitatea, opera ştiinţifică şi pedagogică a domnului Victor Spinei. Născut la 26 octombrie 1943, la Lozova, judeţul Lăpuşna (astăzi – raionul Străşeni), Victor Spinei, împreună cu familia, a fost nevoit, un an mai târziu, să ia calea pribegiei. După încheierea războiului, familia Spinei s-a stabilit cu traiul în Iaşi; în acest oraş dl Victor Spinei a absolvit liceul „Constantin Negruzzi”, apoi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (1961-1966). După absolvirea Universităţii, dl Victor Spinei a trecut cursuri de specializare la Universitatea din Saarbrücken (RFG), după care a beneficiat de burse şi stagii de documentare în peste 20 de ţări. În 1977 a susţinut teza de doctorat cu tema „Moldova în secolele XI-XIV”. Dl Victor Spinei este autorul a numeroase studii monografice, articole, publicate în reviste de specialitate din România şi din alte ţări. Este profesor titular la Catedra de Istorie Universală (1995-1999) şi Catedra de Istorie Veche şi Arheologie (din 1999), membru în comitete şi colegii de redacţie a numeroase reviste de specialitate[1].

Rectorul USM, dl Gh. Ciocanu a citit Decizia Senatului USM de a-i conferi dlui Victor Spinei titlul onorific de Doctor Honoris Causa, înmânându-i Diploma şi Medalia respectivă; tot atunci dl Victor Spinei a îmbrăcat mantia tradiţională, oferită cu acest prilej.

La tribună a fost invitat omagiatul, care a prezentat publicului prezent în sala Senatului USM un discurs referitor la istoria şi soarta familiei Spinei, originară din Basarabia, care a fost supusă vicisitudinilor timpului: rudele domnului Victor Spinei, care au rămas în Basarabia, recucerită de sovietici în 1944, au fost deportate în Siberia, unde li s-a pierdut urma, alte rude au fost anchetate de NKVD şi condamnate numai pentru faptul că erau feţe bisericeşti. Discursul dlui Victor Spinei a impresionat profund asistenţă; deja după ceremonia oficială dl V. Spinei a fost întrebat de mai mulţi colegi unde îşi va publica acest discurs.

Cuvinte de felicitare i-au adresat omagiatului dl conf. univ. dr. Igor Şarov, decanul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a USM, dl dr. Ion Ţurcanu, care au evidenţiat calităţile excepţionale ale dlui Victor Spinei.

În acelaşi cadru solemn, subsemnatul, am mărturisit, că am făcut cunoştinţă cu dl Victor Spinei în anul 1989, la Iaşi, având acolo un stagiu de documentare. După prăbuşirea regimurilor comuniste colaborarea între istoricii de la Chişinău şi cei de la Iaşi a cunoscut o altă amploare. Dl Victor Spinei a susţinut activ şi concret tineri şi tinere din Republica Moldova, are aici mulţi discipoli; monografiile şi articolele dumnealui sunt căutate şi citite de specialişti.

În istoria românilor, am spus, există o perioadă cu mai puţine surse scrise (sec. al IX-lea – al XIII-lea); în aşa situaţie arheologii sunt cei care dau informaţiile respective; dl V. Spinei a demonstrat că, în ciuda multiplelor „valuri” de migratori, populaţia băştinaşă a supravieţuit, constituind, ulterior, state.

Dl prof. univ., dr. hab. Ion Eremia a adus exemple concrete de aprecieri, făcute lucrărilor lui Victor Spinei.

Consider, că decernarea acestui important titlu dlui Victor Spinei de către Senatul USM este o faptă deosebită, cu care ne putem mândri.

Amintesc:  Cursul intensiv de istorie, susţinut de dl Victor Spinei, în cadrul Programului de Studii Avansate “Alexandru S. Sturdza”, prezentare prilejuită de momentul special – decernarea titlului de Doctor Honoris Causa al USM, a fost organizat de Institutul Cultural Român “Mihai Eminescu” la Chişinău.

Felicitări, domnule Victor Spinei!

Felicitări colegilor de la Facultatea de Istorie şi Filozofie, conducerii USM, pentru această faptă importantă!

 

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedinte INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

5 mai 2012.

[P.S. Fotografiile de la acest eveniment sunt în curs de procesare; vor fi prezentate ceva mai târziu, A.P.]


[1] Informaţii despre activitatea ştiinţifică a dlui Victor Spinei vezi: http://www.arheo.ro/text/colectiv/Pagini_personale/Spinei%20Victor.html

Lasă un răspuns

Arhiva