Raptul rusesc al Moldovei dintre Prut şi Nistru, comemorat la Ungheni

Astăzi, 12 mai 2012, la Ungheni a avut loc Conferinţa teoretico-ştiinţifică „200 ani de la anexarea Basarabiei”, eveniment la care au participat profesorii de istorie, precum şi liceeni, îndrăgostiţi de Muza Clio, învingători ai Olimpiadei raionale la Istorie.

Dl Alexandru Ciuvaga, vicepreşedintele raionului Ungheni, şeful Direcţiei generale Învăţământ, tineret şi sport, s-a adresat celor prezenţi cu un cuvânt de salut. Organizatorii Conferinţei au considerat necesar de a elogia liceenii care s-au evidenţiat prin cunoştinţe profunde, luând locuri premiante la Olimpiada de Istorie.

Prima elevă, invitată pentru oferirea Diplomei de menţiune, a fost dra Adriana Ţurcan (Liceul teoretic „Gheorghe Asachi”, Ungheni), urmată de Ion Scorobogaci (Liceul teoretic, Sculeni) şi Ion Sococol (Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, Ungheni). Au urmat trei liceeni care au ocupat locul III: Ion Maxim (Liceul teoretic „Elada”), Cristina Landa (Liceul teoretic „Mihai Eminescu”) şi Lucian Primac (Liceul teoretic „Gheorghe Asachi”, Ungheni). Comisia raională de organizare a Olimpiadei la Istorie a menţionat, de asemenea, lucrările a încă trei liceeni: Mihai Procopciuc (Liceul teoretic „Alexei Mateevici”), Elena Polinicenco (Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” şi Ana Bordeniuc (Liceul teoretic „Alexandr Puşkin).

După acest moment emoţionant şi solemn au urmat câteva comunicări, referitoare la anexarea de către Rusia ţaristă a interfluviului Pruto-nistrean, la 16 mai 1812, şi politica ţarismului, promovată în Basarabia.

Subsemnatul, am vorbit despre condiţiile istorice (războiul ruso-turc din 1806-1812) în care Imperiul Otoman a cedat Rusiei ţariste o jumătate din Principatul Moldovei, astfel, astfel, rupând în două părţi un popor, cu toate urmările negative. Am spus că Imperiul Otoman avea obligaţiunea să ne apere suveranitatea şi în nici un caz să cedeze ceea ce nu-i aparţinea. Am trecut în revistă politicile promovate în regiune nu doar de ţarism, ci şi de ocupanţii sovietici (1940-1941; 1944-1991), urmările acestor politici (deznaţionalizare, mancurtizare, elaborare şi promovare a unei noi „identităţi” naţionale, culturale, opuse celei româneşti).

A urmat dl dr. Sergiu Tabuncic [Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” (INIS „ProMemoria”)], co-autorul unei hărţi consacrate Principatului Moldova. Domnia sa a vorbit despre noi descoperiri, referitoare la raporturile ruso-moldoveneşti, a adus noi informaţii, privind localităţile de pe malurile Prutului şi a vorbit despre subiecte actuale ale istoriei moderne a Basarabiei, aflate sub regim ţarist.

Conf. univ. dr. Virgiliu Bârlădeanu (preşedinte executiv al INIS „ProMemoria”) a vorbit despre mentalităţi colective, aducând exemple concrete de manifestare a acestora. Autorul a expus o scrisoare a lui Vighel, referitoare la populaţia Basarabiei şi a exemplificat prin operele lui Alexandr Puşkin, de asemenea referitoare la basarabeni (fiind în Basarabia, A. Puşkin nu a „observat” românii / moldovenii băştinaşi, ci a studiat şi a imortalizat în operele sale ţiganii şi boierii moldoveni).

Din partea gazdelor, dar şi a tinerilor, împătimiţi de istorie, a vorbit dl Ion Sococol (Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, Ungheni). El şi-a expus viziunea asupra criminalei anexări teritoriale, realizate acum 200 de ani, precum şi asupra consecinţelor dramatice, prin care a trecut poporul nostru în aceste două secole de istorie.

După expunerea comunicărilor participanţii la Conferinţă au pus întrebări şi au trecut la discuţii.

Un rol primordial în organizarea şi desfăşurarea Conferinţei sus-menţionate l-a avut dl Corneliu Prepeliţă, specialist principal, metodist la istorie.

Concluzie: istoricii din Ungheni, alături de tinerii, pe care îi pregătesc pentru drumul mare al vieţii, au discutat şi au comemorat acest tragic eveniment din viaţa poporului nostru. Pentru a răspunde la multe întrebări ale prezentului, şi pentru a privi cât  de puţin în viitor, este nevoie de a cunoaşte trecutul, exact aşa cum a fost el.

            Felicitări organizatorilor!

 

Prof.  univ. dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

 

12 mai 2012.

Lasă un răspuns