Bogdan Ţârdea despre gura opoziţiei

Motto:

Nu este nicio ruşine să te naşti prost. Ruşine e să mori prost.

Marin Sorescu.

Iubite cititorule,

În cele de mai jos vom continua analiza textului, semnat de dl Bogdan Ţârdea (în continuare – BŢ) şi publicat într-un săptămânal de mare popularitate, de limbă rusă.

 

Capitolul 4. Subiectivism inadmisibil, pronunţat faţă de formaţiuni politice

 

Alineatele 4 şi 5 ale textului dat au fost redactate în felul următor:

Удивляет и то, что в таких маршах участвовали легионерские, откровенно неофашисткие организации, например «Noua Dreaptă», которая борется против демократии, нацменьшинств, европейской интеграции, абортов и т. д. И это их защищают наши «демократы», это им дают свободу слова, затыкая рты оппозиции. А ведь движение «Noua Dreaptă» не зарегистрировано в стране, как и сама «Acţiunea-2012», чья головная организация находится в Румынии!

Кстати, большинство [людейA.P.] прибывших для участия в марше были гражданами Румынии. Почему власти не среагировали? Ведь это — прямая угроза национальной безопасности. Несмотря на всё свое бахвальство, деньги, медийную и политическую поддержку, унионисты с трудом собрали около сотни сторонников. Это ещё раз говорит об их «мощи»!

Tradus în limba română, alineatul de mai sus sună astfel:

„Ne miră că în astfel de marşuri au participat organizaţii legionare, făţiş neo-fasciste [cum ar fi], de exemplu, „Noua Dreaptă”, care luptă împotriva democraţiei, minorităţilor naţionale, integrării europene, avorturilor etc. Şi anume pe ei îi apără „democraţii” noştri, [anume lor] li se oferă libertatea de exprimare, închizând gura opoziţiei. [Şi când te gândeşti] că „Noua Dreaptă” nu este înregistrată în ţară [adică, în Republica Moldova – A.P.], tot aşa ca şi „Acţiunea 2012”, a cărei organizaţie de frunte se găseşte în România!

Apropo, majoritatea celor veniţi pentru a participa la marş au fost cetăţeni ai României. De ce autorităţile nu au reacţionat? Doar aceasta este o ameninţare directă a securităţii naţionale. În pofida lăudăroşeniei lor, a banilor, a susţinerii mediatice şi politice, unioniştii cu greu au adunat circa o sută de susţinători. Aceasta încă odată vorbeşte despre „puterea” lor!”

Comentariul nostru:

În acest pasaj „gura opoziţiei” înseamnă „gura” opoziţiei parlamentare, reprezentată de PCRM, precum şi a opoziţiei extraparlamentare, reprezentată de mai multe partide, atât de dreapta, cât şi de stângă. În opinia autorului, această „gură” [„guri”] a/ale opoziţiei este închisă de „democraţii” noştri. Cuvântul democrat a fost luat între ghilimele, ceea ce înseamnă că actuala guvernare nu este una chiar atât de democratică, după cum se declară.

În realitate, conducerea de astăzi a Republicii Moldova, formată de trei componente, a fost aleasă pe cale democratică şi actul guvernării, promovat de ea este de asemenea democratic, nu autoritar sau totalitar. De aceea ghilimelele sunt de prisos.

În privinţa „gurii astupate”. Poate oare cineva astupa „gura” PCRM, care are publicaţii periodice în limba rusă şi cea română, are canale TV; da când stăm şi ne gândim la „gura” deputaţilor PCRM – le-o poate oare cineva astupa în şedinţele din plenul Parlamentului sau în comisii? Da guriţa domnului deputat Igor Dodon, o poate oare astupa cineva?

Aşa dar, afirmaţia dlui BŢ, precum că actuala guvernare democratică, luată de autor între ghilimele, ar astupa gura opoziţiei este falsă, neadecvată realităţii. Afirmaţia este o gafă enormă a autorului, care face un deserviciu incomensurabil ţării noastre, Republicii Moldova, prezentată cititorului de limbă rusă ca o ţară totalitaristă în care opoziţia nu are posibilitatea să-şi exprime liber opinia.

Privind „Noua Dreaptă”, autorul menţionează: „Noua Dreaptă”, care luptă împotriva democraţiei, minorităţilor naţionale, integrării europene, avorturilor etc.”

Comparaţia se impune de la sine: Partidul comuniştilor din Republica Moldova „luptă” de asemenea împotriva „imperialismului american”; el, PCRM, a speculat cu neruşinare dorinţa moldovenilor din RM de a se integra în UE, iar acum pledează pentru o altă „integrare”, de data aceasta – Uniunea Euro-asiatică. Comuniştii şi „Noua Dreaptă” au aceeaşi poziţie faţă de homosexualitate etc. Întrebarea vine de la sine: de ce să-i condamni atât de vehement pe unii şi să-i aperi, tot atât de vehement, pe alţii, adică pe bolşevicii din Republica Moldova? Un analist echidistant ar trebui să aibă aceeaşi atitudine faţă de formaţiunile politice, pe care le expune.

Autorul, dl BŢ, este mirat că în astfel de marşuri „au participat organizaţii legionare, făţiş neo-fasciste [cum ar fi] de exemplu, „Noua Dreaptă”. El, autorul, se referă la marşul de la Bălţi, din 5 august 2012.

Toată problema constă în faptul, că la marşul de la Bălţi „Noua Dreaptă” nu a participat: fiind preîntâmpinată de posibile vărsări de sânge, conducerea lor a decis să NU PARTICIPE LA MARŞ. Adică afirmaţia de mai sus a autorului este falsă. Este un neadevăr. O minciună.

Referitor la Mişcarea Civică „Acţiunea 2012” aceasta este o uniune de asociaţii (organizaţii non guvernamentale, ONG), atât din Republica Moldova, cât şi din România. La marşul de la Bălţi au participat ONG-uri înregistrate la Ministerul Justiţiei din R. Moldova. Nu văd nici o problemă.

Cum adică, Fundaţia „Priznanie” „a cărei organizaţie de frunte se găseşte în” Rusia poate să permită o activitate nestingherită a filialelor sale, inclusiv în R. Moldova, iar alţii nu au dreptul s-o facă? De ce aşa discriminare?

Autorul scrie: „majoritatea celor veniţi pentru a participa la marş au fost cetăţeni ai României. De ce autorităţile nu au reacţionat? Doar aceasta este o ameninţare directă a securităţii naţionale. În pofida lăudăroşeniei lor, a banilor, a susţinerii mediatice şi politice, unioniştii cu greu au adunat circa o sută de susţinători. Aceasta încă odată vorbeşte despre „puterea” lor!”

Domnule BŢ, totuşi, câţi participanţi la marş au fost: „circa o sută”, o sută, două sute sau câţi? Dacă au fost atât de puţini, de ce, domnule, adversarii moldovenilor cu viziuni unioniste s-au adunat atât de mulţi? Chiar şi din autonomia culturală găgăuză a sosit un desant, în frunte cu Formuzal, membru al guvernului Filat. Maia Laguta ce-a căutat acolo? Şi alţii, despre care vom mai scrie.

Aşa dar, autorul scrie părtinitor şi neadevărat despre esenţa democratică a conducerii Republicii Moldova, prezentând-o deformat ca fiind totalitaristă, care, chipurile, „închide gura opoziţiei”. Autorul critică „Noua Dreaptă”, dar „uită” că, de fapt, PCRM (căruia, chipurile i se „închide gura”) împărtăşeşte aceleaşi teze programatice (politice). Afirmaţia autorului cum că „Noua Dreaptă” ar fi participat la marş este un neadevăr. Autorul afirmă cum că majoritatea participanţilor la marşul de la Bălţi au fost cetăţeni din România. Din filmele, postate pe Internet, am recunoscut doar cetăţeni ai R. Moldova. Nu pot nega că au participat şi tineri din România, dar ei nu au constituit o majoritate.

Rezumatul în limba rusă:

Краткое резюме 4 и 5 абзацев:

Автор статьи ошибочно считает, что нынешнее руководство Республики Молдова не является демократическим. По ошибочному мнению автора, это руководство «затыкает рты оппозиции». Это неверно: оппозиция ПКРМ, например, имеет парламентскую трибуну, которую использует на всю мощь, имеет периодические издания и ТВ. Автор критикует новых правых за их политические позиции, в то же время, «забывает» что ПКРМ разделяет те же политические тезисы. Почему автор одних критикует, а других защищает? Где же непредвзятость автора?

(Продолжение следует)

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU, preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL

24 august 2012.

Cuvinte cheie: democraţie, libertatea de exprimare, PCRM, Noua Dreaptă

Lasă un răspuns

Arhiva