Bogdan Ţârdea despre activitatea insuficientă a PCRM la Bălţi

Motto:

Aici, în ţara ta / Tu nu te-nstrăina,

Vei fi un om pierdut / Cu limba de împrumut.

Deci, pentru Dumnezeu / Nu fi ruso-lingău,

Şi-n ţara ta vorbeşte / Numai româneşte.

Vlad Lupan, 2002

Continuăm analiza articolului, semnat de dl Bogdan Ţârdea (BŢ).

 Capitolul 5. PCRM a evitat cu succes ambuscada dizolvării

Alineatul 6 al articolului „Lupta pentru Bălţi…” a fost astfel redactat:

Как государственники защищали Бельцы

5 августа социал-демократы вместе с социалистами, коммунистами, патриотами и гагаузским десантом во главе с башканом появились в Бельцах. СДПМ, Лига русской молодежи и «Патриоты Молдовы» были в первых рядах. Социалисты – во вторых. Коммунисты то ли отошли, то ли спрятались подальше от «боевых действий». Провели показательный митинг, «осудили» марш унионистов и мирно разбежались. Потом обвинили СДПМ и другие партии в том, что те напоили, а потом «перетащили» у них граждан, спровоцировав в придачу и столкновения. Дескать, целью социал-демократов были провокации, вследствие которых власти и «кукловод» запретили бы ПКРМ. Эти обвинения не лишены основания. Слухи о связях СДПМ и НЛП с Плахотнюком ходят давно. Но что должны были делать в таком случае государственники? Сидеть сложа руки и смотреть, как унионисты унижают бельчан, указывая им, кто здесь хозяин? И откуда взялась уверенность, что камни бросали представители СДПМ, ПМ, Лиги русской молодежи, а не провокаторы из лагеря унионистов или сотрудники спецслужб? И что, запрет Партии коммунистов — это самая большая проблема, ради которой можно бросить граждан на произвол судьбы? А зачем тогда вообще нужны такие партии, которые всякий раз прячутся в норку и сидят ниже травы, тише воды? [Corect este invers: „тише воды, ниже травы”, zicătoare rusească, înseamnă a nu crâcni – A.P.] Да, Шелин несет часть вины за происшедшее. Но то, как на него накинулись после митинга почти все левые партии, вызывает чувство брезгливости. Как выражаются в местах не столь отдаленных, Шелина «решили слить», дабы спасти свои шкуры.

Alineatul de mai sus, tradus în limba română:

„Cum adepţii statalităţii au apărat [oraşul] Bălţi

La 5 august social-democraţii împreună cu socialiştii, comuniştii, patrioţii şi desantul găgăuz, în frunte cu başcanul, au apărut la Bălţi. PSDM, Liga tinerilor ruşi şi „Patrioţii Moldovei” au fost în primele rânduri. După ei – socialiştii. Comuniştii ori s-au retras, ori s-au ascuns cât mai departe de „acţiunile de luptă”. [Comuniştii] au desfăşurat un miting de ochii lumii, „au condamnat” marşul unioniştilor şi, paşnic, au fugit care încotro. După care [comuniştii] au învinuit PSDM şi alte partide au îmbătat şi au „sustras” cetăţeni [de la mitingul comuniştilor], în plus, provocând ciocniri. Cică, scopul social-democraţilor a fost [declanşarea] provocărilor, în urma cărora autorităţile şi „păpuşarul” ar fi interzis PCRM. Aceste învinuiri nu sunt lipsite de temei. Demult circulă zvonuri despre legăturile între PSDM şi PNL cu Plahotniuc. Dar ce trebuiau să facă în acest caz stataliştii? Să stea cu mâinile încrucişate şi să privească cum unioniştii îi înjosesc pe bălţeni, arătându-le cine este aici stăpân? Şi de unde oare certitudinea că pietrele au fost aruncate de reprezentanţii PSDM, PM [„Patrioţilor Moldovei” – A.P.], Ligii tineretului rus, şi nu de provocatorii din lagărul unionist sau colaboratorii serviciilor speciale? Ce, interzicerea Partidului comuniştilor este oare cea mai gravă problemă, de dragul căreia cetăţenii pot fi aruncaţi la voia sorţii? De ce atunci [este nevoie] de astfel de partide, care se ascund de fiecare dată în vizuină, stau şi nu crâcnesc? Da, Şelin poartă o parte din vină pentru cele întâmplate. Însă faptul că după miting asupra lui s-au aruncat aproape toate partidele de stânga stârneşte scârbă. Aşa cum se exprimă în locurile unde şi-a spart dracul opincile [aceste partide de stânga] au decis să-l „toarne” [doar pe] Şelin, pentru a-şi salva propria piele”.

 

Comentariul nostru:

 

Dl BŢ este foarte departe de poziţia unui analist politic nepărtinitor. El s-a situat pe poziţia elementelor antiunioniste ultra-active, agresive. Este clară critica, adusă de autor, privind poziţia PCRM: el ar fi vrut ca acesta să fie cel mai bătăios din toate.

Apare o contradicţie a autorului: pe de o parte el ştie (fie chiar şi din zvonuri) că ar exista, chipurile, o înţelegerea secretă între PSDM, condus de Şelin şi PNL – pe de o parte, cu Plahotniuc, vice-preşedintele Parlamentului şi unul din conducătorii PDM, – pe de alta. Ştiind aceasta, dl BŢ învinuieşte PCRM de lipsă de activitate.

Dacă urmăm logica dlui BŢ şi acceptăm zvonul, cum că Plahotniuc ar fi pus la cale o capcană, atât pentru cei de dreapta, cât şi pentru PCRM, venind la faţa locului, ultimii au intuit ceva necurat, atunci de ce să-i învinuieşti de lipsă de agresivitate sporită? Doar aşa cum dl BŢ a auzit de înţelegerea de mai sus, tot astfel (da poate şi mai detaliat) ar fi putut auzi şi comuniştii; Marc Tcaciuc şi-a dat seama că poate nimeri într-o capcană, de aceea a şi ordonat la ai săi: „Stop maşina!” Ca întotdeauna a fost mai deştept ca alţii. De ce atunci să-i învinuieşti pe comunişti de lipsă de activitate sporită? Asta cu atât mai mult, cu cât dl Şelin a distribuit 500 de ouă de găină, fapt  despre care chiar el a declarat. Într-un mod bădărănesc, acest lider psd a spus că la oul care l-a dat el bărbaţilor, aceştia mai aveau încă două ale lor. Cum vă place? Dar asta mai târziu. Atunci, însă, PCRM a constatat: Şelin cu ai săi a atacat prea mojiceşte, demonstranţii erau paşnici şi puţin numeroşi.

Autorul consideră că comuniştii au provocat altercaţiile cu unioniştii. Ceea ce nu este adevărat. Cel puţin din filmuleţele postate pe Internet asta nu se vede.

Fraza autorului, precum că „unioniştii îi înjosesc pe bălţeni, arătându-le cine este aici stăpân” este absolut gratuită: fără a înjosi pe cineva şi fără de arăta ceva cuiva, tinerii au dorit să spună, pentru cei care vroiau să audă, că Basarabia este pământ românesc [ce nu este corect în asta?] şi că Republica Moldova, ca stat suveran şi independent, ar face bine să se unească cu România. Este punctul lor de vedere. Cineva poate fi de acord cu el, altcineva nu poate fi de acord. De ce trebuiau bătuţi pentru opiniile lor? De ce autorul articolului cere mai multă agresivitate de la PCRM. De ce anume de la PCRM?

Întrebarea autorului, „nu cumva provocatorii din lagărul unionist sau colaboratorii serviciilor speciale” au aruncat pietre pare a fi retorică: sunt dovezi video clare, convingătoare, cine, ce şi în cine a aruncat. De ce să ne jucăm de-a ghicitul?

Aşa dar, în cel de-al 6-lea alineat BŢ a încercat să acuze PCRM de lipsă de activitate agresivă, asemănătoarea cu cea a PSDM, deşi promovează un zvon ce ar justifica comportamentul băieţilor lui Tcaciuc. Deşi consideră că dl Şelin poartă vina pentru criza de putere de la Bălţi, totuşi dl BŢ consideră că vina lui Şelin este doar parţială. Iar ceilalţi ortaci, pretinşi de stânga şi pretinşi patrioţi ai RM l-au „pişat” [sliti cum se traduce?] pe Şelin ca ei să iasă basma curată.

Încă o dată: bazându-se pe informaţii cunoscute doar dumnealui, dl BŢ consideră că unul din liderii PDM, dl Vlad Plohatniuc, doreşte scoaterea PCRM în afara legii (după ce au fost interzise simbolurile comuniştilor) şi preluarea electoratului post-PCRM-ist. Pentru asta dl Plohatniuc s-a înţeles cu Şelin, pe de o parte, cu PNL, de alta, ca aceştia să organizeze un marş unionist şi acţiuni antiunioniste în care să se implice PCRM. Dar PCRM pricepe situaţia şi, dând dovadă de precauţie, spală putina. Asta îl înfurie pe autor: cum aşa, PCRM, v-aţi ascuns ca guzganii în vizuină? Asta e: ştiind că „păpuşarul” le-a întins o cursă, de ce îi învinuiţi de lipsă de agresivitate antiunionistă?

Dl BŢ sincer regretă şi învinuieşte PCRM de inactivitate, dorită de el mai fulminantă. De ce oare? Nu cumva autorul este membru sau simpatizant al PDM?

Rezumatul în limba rusă:

Краткое резюме 6-го абзаца:

Ссылаясь на слухи о том, что, якобы, Владимир Плохатнюк, один из лидеров ДПМ и вице-спикер Парламента, договорился с руководством НЛП и г. Шелином (СДПМ) о том, чтобы те провели унионистский марш и противодействия этому маршу и завлекли в возможные потасовки ПКРМ с целью её запрета, автор обвиняет ПКРМ в бездействии и трусости. Здесь явное противоречие: лидеры ПКРМ могли бы знать то же самое, что знал автор статьи, и приняли соответствующие меры. Зачем тогда их обвинять в пассивности и отхода от «боевых действий»?

Автор задаётся вопросом: а кто бросил камни в молодежь? Возможно провокаторы со стороны участников марша или даже сотрудники спецслужб. Мне кажется – это слишком смело и неправильно сказано. Ведь все видеофильмы ясно доказывают, кто именно бросал камни в полицию и демонстрантов.

Господин БЦ обвиняет левые партии в том, что те свалили всю ответственность на г. Шелина. В этом случае, они правильно сделали: в цивилизованном мире нужно отмежеваться от преступных действий.

(Продолжение следует)

 

Prof. univ., dr. hab. Anatol PETRENCU,

preşedinte al INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL.

25 august 2012

 

Cuvinte cheie: PCRM, Şelin, interese ascunse.

Lasă un răspuns

Arhiva