Independenţa Republicii Moldova: de la proclamare la devenire

Stimaţi prieteni,

Pentru noi, românii basarabeni (moldovenii) astăzi, 27 august, este o mare sărbătoare, este ziua, când s-a destrămat un mare imperiu, supranumit „imperiul răului”, iar fosta RSS Moldova şi-a proclamat Independenţa de Stat.

Sincere felicitări!

Realităţile nu întotdeauna coincid cu aşteptările. Ar fi incorect, dacă nu am recunoaşte aspectele pozitive ale Independenţei. URSS a fost un stat închis, o puşcărie a popoarelor. În URSS, de exemplu, nu erau medicamente necesare vindecării bolilor sau salvării vieţii oamenilor. În Occident erau, dar nu puteai avea acces la ele. Având bani, neavând acces la medicamente, lumea murea cu zile. Fabrica de încălţăminte „Zorile” avea două feluri de producţie: una pentru export, cealaltă – pentru consum intern, adică pentru noi, muritorii de rând. Amintiţi-vă (cei care au apucat URSS-ul) ce încălţăminte aveam: cizme din pânză impermeabilă (chirză), te rodeau, de-ţi săreau ochii din cap. Îmbrăcăminte: sacourile aveau o mâneca mai lungă decât alta sau bumbii, diferiţi, erau cusuţi anapoda. Exemplele pot continua…

Bineînţeles, pe calea afirmării sale ca stat independent, Statul Republica Moldova a comis gafe monumentale. Este vorba de CSI: am intrat într-o organizaţie economică, dar decedată de la întemeiere; de atunci până astăzi stăm cu „mortul” în casă. Nu am fost capabili să lichidăm cu tenacitate segmentul separatist; astăzi şi de azi încolo va fi tot mai greu să ne reîntregim patria iubită. Timp de 21 de ani nu am fost capabili să găsim limbă comună cu grupurile etnice din Republica Moldova, să formăm acolo puncte de sprijin. Departamentul pentru minorităţi naţionale n-a făcut nimic pentru a cultiva la etnicii minoritari limba română, istoria românilor, nu a organizat pentru ei cursurile respective, nu a organizat excursii în România etc., etc. Respectivul departament s-a transformat într-o oază de rezistenţă antistatală, anti-moldovenească, adică – anti-românească. Chiar câteva zile în urmă, la 24 august, Departamentul a organizat manifestări consacrate „eliberării” Moldovei de sub ocupaţia româno-fascistă. Doamna şefă, da dumneata ai coordonat activitatea dată cu primul ministru sau cineva din locţiitorii lui? Ori fiecare îşi face de cap cum vrea? Pe banii noştri, ai contribuabililor. Majoritar români (unii îşi zic „moldoveni”).

În actuala RM mai există încă o sectă mică, agresivă, pe cale de dispariţie. Este vorba de moldoveniştii primitivi, de peşteră. Cu disperarea unor fanaţi, aceşti sectanţi continuă să promoveze identitatea impusă de stalinişti, străină identităţii fireşti, pe care ne-a dat-o Dumnezeu (identitatea românească); ei continuă  să creadă că există „popor moldovenesc”, limbă „moldovenească”, cultură „moldovenească”.

Stimaţi prieteni,

Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova, cu susţinerea Direcţiei Cultură a Primăriei Municipiului Chişinău, va organiza pe data de 28 august, în incinta Bibliotecii „Onisifor Ghibu” o Masă rotundă cu genericul:

INDEPENDENTA REPUBLICII MOLDOVA: DE LA PROCLAMARE LA DEVENIRE

PROGRAMUL MESEI ROTUNDE:

15.00-15.20 Deschiderea Mesei rotunde

Cuvânt de deschidere:

  • Dorin CHIRTOACĂ, primar general al Municipiului Chişinău
  • Igor ȘAROV, dr., conf. univ., decanul Facultății de Istorie și Filozofie, USM

Partea I:

15.20-16.45 – Comunicări

Moderator:

prof., dr. hab. Anatol Petrencu, preşedinte INIS „ProMemoria”

ü  Politica sovietică neo-imperială şi Mişcarea de eliberare a românilor basarabeni – Ion VARTA, dr. conf., Director al Serviciului de Stat de Arhivă;

ü  Rolul scriitorilor în realizarea Independenţei de Stat a Republicii Moldova – Vladimir BEŞLEAGĂ, scriitor;

ü  Omul dăinuieşte prin faptele sale… – Ion COSTAŞ, gen. de div. (r), ex-ministrul de Interne şi al Apărării;

ü  Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova în viziunea deputaţilor comunişti – Anton MORARU, dr hab., prof., INIS „ProMemoria”;

ü  Republica Moldova: evoluţii economice şi sociale – Veaceslav AFANASIEV, academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei

Discuții.

Partea a II-a:

16.45-17.15 Lansarea volumului

200 de ani din istoria românilor dintre Prut şi Nistru. 1812-2012, Chişinău, Editura Litera, 2012.

Începutul – 15:00

Să auzim doar de bine!

 Prof. univ., dr. hab., Anatol PETRENCU,

preşedintele INIS „ProMemoria”, vicepreşedinte PL

 27 august 2012

Cuvinte cheie: independenţa RM, progres, probleme

Lasă un răspuns

Arhiva