Armata şi elitele în apărarea României întregite: Conferinţă internaţională la Iaşi

Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 20 şi 21 iunie 2019, la Cercul Militar Iaşi, şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Contribuţia Armatei Române şi a elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920)”, organizată de Statul Major al Apărării prin Filiala Iaşi a Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”.

Înainte de începerea lucrărilor Conferinţei a avut loc ceremonialul militar de primire a conducerii Statului Major al Apărării, după care participanţii la eveniment au fost invitaţi la inaugurarea expoziţiei „Contribuţia Armatei Române şi a elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920)” şi a Bibliotecii Filialei Iaşi a Muzeului Militat Naţional „Regele Ferdinand I” – Sala „Armata Română şi Marea Unire” din Cercul Militar Iaşi.

A urmat dezvelirea tabloului alegoric „Recunoştinţă eternă ostaşilor români care s-au jertfit pentru Întregirea Naţională” (în Sala „Armata Română şi Marea Unire” din Cercul Militar Iaşi), precum şi cel al generalului Henri M. Berthelot, şeful Misiunii Militare franceze în România în anii 1916-1918. Continue reading

12 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Şedinţa MRSP „Reîntregirea” din 13 iunie 2019

Pe data de 13 iunie 2019 a avut loc şedinţa ordinară a Mesei Rotunde cu Statut Permanent „Reîntregirea” (MRSP „Reîntregirea”). La ordinea zilei a fost pusă problema „Dualitatea puterii de stat în Republica Moldova şi sarcinile adepţilor reîntregirii României”. În calitate de experţi au vorbit dnii Vlad Ţurcanu, ziarist, fost purtător de cuvânt și consilier pentru comunicare (2012-2016) al președintelui Republicii Moldova (RM), Nicolae Timofti, şi dl dr. Anatol Ţăranu, istoric, ex-ambasador al R. Moldova la Moscova, comentator politic.

Conferenţiarii au analizat situaţia creată în RM în condiţiile dualităţii puterii de stat: guvernul condus de dl Pavel Filip continua să exercite funcţiile, între timp, pe data de 8 iunie 2019, s-a constituit guvernul RM, condus de dna Maia Sandu, format din membrii Partidului Socialiştilor din RM şi Alianţa ACUM. În urma expunerii comunicărilor, participanţii la MRSP „Reîntregirea” au pus foarte multe întrebări, la care au primit răspunsuri exhaustive. După aceasta au început dezbaterile. Opiniile vorbitorilor au fost foarte diferite, de multe ori – diametral opuse.   Continue reading

81 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

„Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”. Conferinţă internaţională, Cahul.

Conferinţa ştiinţifică internaţională

„Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”,

Ediţia a VII-a, 6 iunie 2019, Cahul

 Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

 Pe data de 6 iulie 2019, în incinta Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul şi-a desfăşurat lucrările cea de-a VII-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale cu genericul „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”. După deschiderea oficială a Conferinţei a urmat şedinţa în plen, la care dl Andrei Popa, prof. univ., dr.-hab., rectorul Universităţii de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” a prezentat comunicarea „Universitatea contemporană – repere de abordare şi obiective pentru dezvoltare”. Conf. univ. dr. Aliona Afanas a vorbit despre „Formarea profesională continuă a cadrelor didactice: repere conceptuale. În cadrul şedinţei în plen a vorbit dl Tudorel Toader, rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ex-ministru al Justiţiei.

 Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat în cadrul a opt secţiuni, după cum urmează: 1. Ştiinţe politice şi administrative; 2. Ştiinţe juridice; 3. Ştiinţe economice; 4. Ştiinţe exacte şi inginereşti; 5. Ştiinţe pedagogice şi psihologice (80 de comunicări); 6. Ştiinţe istorice şi umaniste; 7. Ştiinţe filologice: limba şi literatura română; 8. Ştiinţe filologice: limbi moderne. Continue reading

26 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

,,Antonie Plămădeală – fiu al Basarabiei – Mitropolit al Ardealului”: sesiune de comunicări

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 7 iunie 2019, în incinta Bibliotecii publice raionale „ÎPS Antonie Plămădeală”, şi desfăşurat lucrările Sesiune de comunicări ştiinţifice cu Genericul „Antonie Plămădeală – fiu al Basarabiei – Mitropolit al Ardealului”, organizat de Direcţia Cultură şi Turism a raionului Hâncești, Biblioteca publică raională „ÎPS Antonie Plămădeală”, Centrul de Excelenţă Institutul de Istorie Socială (INIS) „ProMemoria” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (USM) şi Filiala Chişinău a Academiei Oamenilor de Știință din România (AOŞR).

 Manifestarea a fost deschisă de doamna Tatiana Darii, directoarea Bibliotecii „ÎPS Antonie Plămădeală”, care a salutat prezenţă cu următoarele cuvinte: „Dragi prieteni ai bibliotecii noastre! Avem o deosebită plăcere să ne întâlnim încă odată, pentru unii este prima întâlnire, în locașul, care poartă cu sfințenie numele marelui nostru înaintaș Antonie Plămădeală. De fiecare dată ne adunăm aici pentru ai consfinți numele în eternitate. Mitropolitul Antonie Plămădeală rămâne a fi un nume de cinste înscris în aria de slujire a Bisericii, Culturii și întregii spiritualități românești. Despre omul, scriitorul, istoricul și mitropolitul Antonie Plămădeală vom vorbi astăzi și o vom face asta cu invitații noştri”. Continue reading

46 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Profesorul Ion Şişcanu – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul

Rubrica Cronica vieţii ştiinţifice

Pe data de 5 iunie 2019, în urma deciziei membrilor Senatului Universităţii „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, colegului nostru, profesorului Ion Şişcanu i s-a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa.

În Sala de festivităţi a Universităţii, în prezenţa unui public numeros (profesori, studenţi, prieteni ai domnului profesor) doamna Ludmila Chiciuc a prezentat Laudatio.

 Cu permisiunea autoarei, lector universitar Ludmila Chiciuc, publicăm în continuare textul Laudatio, expus de doamna lector în şedinţa festivă:

„Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, – a spus doamna Ludmila Chiciuc, – are deosebita plăcere şi onoare de a oferi astăzi titlul de Doctor Honoris Causa unei personalităţi ştiinţifice cu o contribuţie enormă în domeniul ştiinţei istorice şi unui eminent cadru didactic universitar, promotor consecvent şi inspirat al ideii de modernizare şi reformă în învăţământul universitar  din Republica Moldova și din spaţiul educaţional european – profesorului şi omului de ştiinţă Ion Șișcanu, primul rector al Universităţii de Stat „B.P. Haşdeu” din Cahul (1999-2006),  șef al Departamentului cercetare-dezvoltare al Ministerului Educației și Ştiinței (1999) și Ministru adjunct în cadrul Ministerului Educației al Republicii Moldova (august 2015-februarie 2016), director-adjunct al Institutului de Istorie al AȘM (2013-2015) și șef Secție Istorie contemporană a Institutului de Istorie (2016 – prezent), posesor a multor titluri didactice şi ştiinţifice, precum şi diverselor distincţii de stat. Continue reading

32 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.