O bandă de montaj ucigaşă…

În atenţia studenţilor, anul II, Istorie, USM:

(Extras din cartea dlui Vladimir Bukovski Judecată la Moscova, Bucureşti, Editura Albatros, 1998, p. 88-89).

… Era vorba în esenţă de o bandă de montaj ucigaşă, lucrând fără oprire şi planificată precum întreaga industrie sovietică. Dar, deşi majoritatea acestor întâmplări ne sunt familiare după atâtea cărţi şi povestiri, anumite documente m-au impresionat pe mine însumi prin caracterul lor de inumanitate banalizata. Un lucru este să fii la curent şi cu totul altceva să vezi о nota neglijentă a lui Stalin în care о simplă parafă cu creionul trimitea şase mii şase sute de oameni la moarte. Continue reading

189 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Legislaţia stalinistă: odiosul articol 58 al Codului penal

În atenţia cititorilor

Istoricii care studiază dosarele crimelor regimului stalinist, dar şi descendenţii celor ce au suferit de pe urma represiunilor, care posedă documentele respective, deseori întâlnesc decizii ale organelor de urmărire penală, care fac trimitere la articolul 58 al Codului penal al Republicii Sovietice Federative Socialiste Ruse (RSFSR).

Ceva mai devreme am prezentat cartea domnului Boris Vasiliev, care cuprinde în anexe documente, între care decizia de condamnare a tatălui dumnealui, Ilie Vasiliev, la 8 ani muncă silnică în baza „art. 58-13 a Codului penal al RSFSR”[1].

Consider că nu prea multă lume cunoaşte conţinutul acelui articol, cu atât mai mult, cu cât nu am găsit traducerea articolului în limba română. Continue reading

123 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Curriculum Istoria contemporană a Europei de est

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA  DE ISTORIE ŞI FILOZOFIE

Departamentul Istoria Românilor, Istoria Universală şi Arheologie

 

 

 

Aprobat de Consiliul profesoral al facultăţii

 

Proces verbal nr.___

 

 

 

 

CURRICULUM

la disciplina

Istoria contemporană a ţărilor din Europa Centrală şi de Sud-est

 

 

Anul II, semestrul IV

 

 

 

 

 

AUTOR: prof. univ., dr. – hab. Anatol Petrencu

Aprobat la şedinţa departamentului

Proces verbal nr.  ___

Şef al Departamentului, prof. univ., dr. hab.                    Ion Eremia

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIŞINĂU 2014

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

PRELIMINARII

 

            Curricula disciplinei  „Istoria contemporană a ţărilor din Europa Centrală şi de Sud-est” este destinată studenţilor de la Facultatea de Istorie şi Filosofie, anul II, şi are drept scop de bază formarea unei concepţii ştiinţifice moderne despre constituirea şi evoluţia societăţii contemporane în ţările Europei Centrale şi de Sud-est: cultivarea deprinderilor la studenţi privind interpretarea izvoarelor istorice ale epocii, cunoaşterea bibliografiei actuale. Unul din scopurile de bază al cursului îl constituie familiarizarea studenţilor cu problemele discutabile pe aceste probleme, aprofundarea legăturii „cauză-efect” şi „cauză-consecinţe”, educarea la studenţi a aptitudinilor de cercetător ştiinţific.

            Însuşirea de către studenţi a cursului dat are un rol deosebit în formarea unui specialist versat în domeniul istoriei.

Obiectivele generale ale disciplinei „Istoria contemporană a ţărilor din Europa Centrală şi de Sud-est”

 

La nivel de cunoaştere şi înţelegere: Continue reading

324 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Personalităţi marcante ale Chişinăului. Simpozion ştiinţific

 

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice, 2015 

            Pe data de 18 ianuarie 2015 şi-a desfăşurat lucrările Simpozionul ştiinţific „Personalităţi marcante ale Chişinăului. In memoriam Ion T. Costin, deputat în Sfatul Ţării, primar de Chişinău”, cu prilejul împliniri a 75 de ani de la trecerea în nemurire.

            Simpozionul a depăşit cadrul unui simplu eveniment ştiinţific, a avut o extindere mai largă. Astfel, dimineaţa a avut loc o slujbă de pomenire, oficiată de cunoscutul preot Petru Buburuz (Mitropolia Basarabiei) la mormântul lui Ion Costin, după care au fost depuse flori (Cimitirul ortodox central din Chişinău, str. Alexei Mateevici, nr. 11). Continue reading

193 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Moldova dezorientată

Rubrica: Analize şi sinteze politice (2015)

Constituirea majorităţii parlamentare şi formarea guvernului Republicii Moldova (RM) se tărăgănează. Sunt convins: liderii partidelor parlamentare se vor înţelege cum să gestioneze puterea. Situaţia politică reflectă starea societăţii moldoveneşti. O stare deloc simplă. Încercăm să înţelegem popularitatea lui Renato Usatâi, nu doar printre cetăţenii moldoveni de origine rusă, ci şi printre „ai noştri”. Cum a fost posibil ca un om necunoscut, puţin instruit şi fără multă ştiinţă de carte, dar, e adevărat – cu mulţi bani -, să poată capta simpatia tinerilor noştri, educaţi în licee româneşti? Care e explicaţia? Lapsusuri în educaţie? Lipsa ofertelor din partea statului RM? Lipsa unor modele morale? Este o problemă la care va trebui să revenim după formarea noului guvern. Continue reading

117 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.