Varşovia revăzută de un istoric basarabean (partea a II-a)

Rubrica: Pe urmele făuritorilor de nemurire

Insurecţia din Varşovia (august-octombrie 1944) în memoria contemporanilor.

În acest an se împlinesc şapte decenii de la Insurecţia locuitorilor Varşoviei împotriva ocupaţiei naziste, un eveniment de excepţie (insurecţia) în lupta Aliaţilor împotriva Germaniei şi aliatelor acesteia. Dar şi eveniment plin de învăţăminte nu doar pentru polonezi, ci şi pentru alte popoare europene, în special cele ce au avut atingere cu URSS.

Cu acest prilej Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” din cadrul Universităţii de Stat din Moldova (USM) a organizat o Masă rotundă în care noi, istoricii, am adus un omagiu luptătorilor polonezi pentru libertate[1]. Continue reading

7 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Varşovia revăzută de un istoric basarabean

Rubrica: Pe urmele făuritorilor de nemurire

 Cu prilejul participării la Conferinţa ştiinţifică internaţională „Nation Branding and National Identity” [„Imaginea (brandul, simbolul) naţiunii şi identitatea naţională”], organizate de Institutul Polonez pentru Diplomaţie „Ignacy Jan Paderewski” din Varşovia, directoare dna Ambasador Katarzyna Skórzyńska, între 13 şi 14 octombrie 2014[1], am avut fericita ocazie de a revedea oraşul de pe Vistula, pe care l-am văzut în anul 2003 şi despre care am scris o carte[2].

Am folosit la maximum posibil timpul din afara programului Conferinţei pentru a merge pe trasee deja cunoscute, dar şi la muzee nou deschise. Continue reading

15 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Simpozion ştiinţific la Varşovia

Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice (2014)

Între 13 şi 14 octombrie 2014, în incinta Institutului Polonez pentru Diplomaţie „Ignacy Jan Paderewski” din Varşovia şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifică internaţională „Nation Branding and National Identity” [„Imaginea (simbolul) naţiunii şi identitatea naţională”], la care am avut fericita onoare de a participa cu o comunicare precum şi în dezbateri.

Vreau şi prin aceste rânduri să mulţumesc pentru invitaţia făcută doamnei Ambasador Katarzyna Skórzyńska, directoarea Institutului Polonez pentru Diplomaţie „Ignacy Jan Paderewski” din Varşovia. Continue reading

15 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Academicianul Alexandru ZUB împlineşte astăzi 80 de ani

Domnul academician Alexandru Zub din Iaşi este un binecunoscut istoric român, un mare prieten al basarabenilor, este omul care a făcut puşcărie comunistă pentru faptul că, împreună cu alţi colegi studenţi, a sărbătorit 500 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a domnitorului Ştefan, supranumit ulterior Cel Mare.

Cu prilejul împlinirii acestui frumos jubileu, am trimis domnului academician Al Zub un mesaj de felicitare pe care îl reproduc mai jos.

 Mult stimate dle academician,

Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 80 de ani, daţi-mi voie să Vă felicit cu acest prilej, să Vă doresc multă sănătate, noi realizări în cercetarea Istoriei, numai bine. Cărţile Dvs. sunt citite şi în R. Moldova, pledoaria Dvs. de reîntregire a Neamului Românesc este cunoscută la noi şi susţinută de tot mai mulţi cetăţeni ai R. Moldova.

Prezenţa Dvs. şi intervenţiile ştiinţifice în cadrul Simpozioanelor de la Sighetul Marmaţiei sunt apreciate de noi, cei care nu am cunoscut temniţele comuniste. Continue reading

30 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Pe cont propriu, neînvinşi, însă…

Rubrica: Contribuţii ştiinţifice: comunicări (2014)

Insurecţia orăşenilor din capitala Poloniei, realizată în perioada 1 august – 2 octombrie 1944, a fost unul din cele mai eroice epizoade din cadrul celui de-al Doilea Război Mondial, exemplu strălucit de luptă contra ocupantului nazist, dar care, datorită factorilor externi, a rămas mult timp necercetată de specialişti şi necunoscută marelui public. Asta pentru că, cu tot dinadinsul, forţe politice interne (poloneze), cât şi externe (sovietice) au căutat să şteargă eroica insurecţie din memoria polonezilor, interzicând publicarea documentelor, memoriilor, studiilor, referitoare la eveniment.

După mulţi ani de „linişte”, iată că în timpul guvernării lui Mihail Gorbaciov, problematica poloneză a luat o amploare nouă, pe primul plan plasându-se subiectul crimei comise de sovietici la Katyn, după care şi alte teme din istoria raporturilor sovieto-poloneze, inclusiv – insurecţia din Varşovia din vara-toamna anului 1944. În acest sens e bine să menţionăm culegerea de documente „URSS-Polonia. Mecanismele subjugării. 1944-1949”[1], în care au fost înserate câteva documente referitoare la perioada 1944, dar şi celelalte, documente ce demonstrează mecanismele de înfeudare a Poloniei de către URSS. Continue reading

35 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.