Adresarea AIRM către Primul ministru al R. Moldova și Ministrul Justișiei

Dnei Natalia GAVRILIȚA, Prim- ministru al Republicii Moldova

Dlui Sergiu LITVINENCO, Ministrul Justiției al Republicii Moldova

 Stimată Doamnă Prim-ministru,

Stimate Domnule Ministru

 În recentele campanii electorale PAS a pledat – iar alegătorii au susținut – dezideratul formațiunii privind curățarea instituțiilor statului de oameni corupți/incompetenți și numirea în funcții-cheie a unor oameni integri, adevărați profesioniști, angajament ce se regăsește și în programul de guvernare. Necesitatea înlăturării din instituțiile statului a persoanelor corupte și incompetente se conține și în Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 8 iunie 2019 „Cu privire la recunoașterea caracterului captiv al statului Republica Moldova”.

Guvernul întreprinde acțiuni de curățare a instituțiilor statului de persoane corupte și incompetente. Cu regret, constatăm că în sistem rămân, ba mai mult, chiar revin funcționari și demnitari care au compromis actul guvernării, iar prin acțiunile lor au contribuit la capturarea Republicii Moldova de către forțele oligarhice.

Este și cazul dlui Ion Varta, care, timp îndelungat (2012-2019), a diriguit Serviciul arhivistic din Republica Moldova, iar, la 8 iunie 2019, când s-a încercat o lovitură de stat, ocupa funcția de director al Agenției Naționale a Arhivelor. Precizăm că acest înalt demnitar public întruchipează perfect traseismul politic, oferindu-și serviciile oricărui regim politic. Scopul urmărit de dânsul fiind să se mențină în funcție cu orice preț. Numit director al Serviciului de Stat de Arhivă în anul 2012, dl Ion Varta a servit cu credință toate guvernele, inclusiv regimul oligarhic a lui Plahotniuc și Dodon. În 2005, fiind deputat pe listele PPCD, l-a votat pe Vladimir Voronin la funcția de președinte al Republicii Moldova, contribuind astfel la menținerea regimului comunist încă pentru patru ani. După căderea comuniștilor, urcă rapid în altă barcă, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 aflându-se pe listele Partidului Liberal. În ultimii ani, a schimbat mereu partidele sau s-a asociat unor alianțe de partide. Continue reading

547 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Eugenia BULAT: evocarea Mișcării de Renaștere Națională (raionul Călărași)

Scriitoarea Eugenia Bulat este cunoscută publicului larg din Republică Moldova și România nu doar ca autoarea unor versuri memorabile, publicistică incitantă, dar și ca unul din cei mai de vază reprezentanți ai Mișcării de Renaștere Națională (MRN) a românilor basarabeni. Fiind originară din Sadova, raionul Călărași, doamna Eugenia Bulat s-a implicat activ în susținerea politicii de restructurare a URSS, promovată de Mihail Gorbaciov. Politica de restructurare și transparență, altfel spus – de liberalizare a regimului sovietic, – a ajuns în RSS Moldovenească mai târziu: abia în 1988 au apărut primele articole critice în presa periodică de la Chișinău. Dar problemele reale cu care s-a confruntat conducerea URSS (deficitul mărfurilor de larg consum, de produse alimentare, militarizarea excesivă a economiei etc.) au fost completate cu un șir nou de revendicări, între care revenirea la valorile naționale ale românilor basarabeni, stabilirea unor relații echitabile între Centru (Kremlin) și republicile unionale etc. Autoarea cărții[1] a expus geneza Mișcării de Renaștere Națională în raionul Călărași, greutățile cu care s-au confruntat primii promotori ai adevărului despre trecutul nostru istoric, ai limbii și culturii române, altor valori general-umane, toate acestea pe fundalul unei rezistențe disperate a nomenclaturii comuniste. Continue reading

71 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Gheorghe Baciu – o monografie nouă

Este vorba de un volum despre propovăduitorii Ortodoxiei în interfluviul Pruto-nistrean[1]. Cartea este dedicată memoriei poetului Nicolae Dabija. Gheorghe Baciu: „Dedicată distinsului înaintaș, academician NICOLAE DABIJA, neîntrecut luptător pentru echitate socială și creștinism, incontestabil titan al adevărului, dreptății, devenit și SIMBOLUL NAȚIUNII. Chipul luminos și cugetul lui nobil treptat s-au transformat și au concrescut puternic cu NĂZUINȚELE ROMÂNISMULUI” (p. 3).

Prefața cărții este semnată de protoiereul mitrofor Ioan Ciuntu, doctor în teologie, academician (p. 5-11). După care urmează un Cuvânt introductiv („Gheorghe Baciu, la un nou «best-seller»”) semnat de scriitorul și publicistul Liviu Belâi, Om Emerit (p. 12-28). Continue reading

124 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Mihai Patraș – merituos arhitect al Independenței de Stat a R. Moldova

La 25 iunie 2021 domnul profesor universitar doctor Mihai Patraș a împlinit vârsta de 70 de ani.

Domnule Profesor, încă o dată sincere felicitări cu ocazia zilei Dvs. de naștere, Vă doresc multă sănătate, noi realizări în toate ceea ce faceți, numai bine! La mulți ani și toți buni!

Cu acest frumos prilej Facultatea de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova a publicat o Biobibliografie[1] consacrată ilustrului economist și patriot român.

În compartimentul Consacrări au fost incluse 7 texte omagiale, semnate de ex-vicepreședintele Parlamentului R. Moldova Victor Pușcaș („Mihai Patraș – arhitectul Independenței Republicii Moldova”, 2011, p. 8-9); de conf. univ. dr. Serafim Florea („Savant, profesor și cetățean de forță. Schiță despre activitatea profesorului universitar Mihai Patraș cu ocazia zilei de naștere”, 2009, p. 10-13), de prof. univ., dr. hab., membrul corespondent al Academiei de Științe a Moldovei Nicolae Bilețchi („Mihai Patraș – lexicograful”, 2011, p. 13-17),  de Dumitru Moldovanu („Mihai Patraș – un economist universal «cu durerile neamului pe umeri»”, 2003, p. 17-19), de academicianul Petru Soltan („N-oi uita vreodată, dulcea Bucovină… Un bărbat cu durerile neamului pe umerii”, 1997, p. 19-22), de ziarista de la revista „Zorile Bucovinei” Felicia Nichita („Esența vieții noastre – rădăcina trainică a dorului din care venim și în care ne identificăm”, 2011, p. 23-26), de prof. univ., dr. hab. Silvestru Maximilian, dr. Victor Cheibaș, Boris Parii („Mihai Patraș – un sacrificiu cu 100 mii de «argumente»”, 2016, p. 26-39). Sunt materiale publicate în anii respectivi în diverse ediții, în majoritatea cazurilor – în săptămânalul „Literatura și Arta” și în care autorii l-au prezentat multilateral / multe-aspectual pe domnul profesor Mihai Patraș. Continue reading

135 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

O carte despre și pentru braviceni. Dar și pentru alții…

Este vorba de cartea doamnei dr. Asea M. Timuș Istorii scrise despre deportații din Bravicea[1], raionul Călărași, autoarea fiind originară din această localitate. Cartea beneficiază de un Cuvânt-înainte, semnat de dl dr. Ion Valer Xenofontov, cunoscut specialist în probleme de istorie orală, implicat direct și în studierea dramei deportărilor din RSS Moldovenească.

Autoarea monografiei recunoaște că la baza lucrării dumneaei a stat volumul III, tomul III, coordonat de dl dr. Ion V. Xenofontov[2].

Cartea include șase capitole și Anexe. Continue reading

145 vizualizări

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva