Arhiva

Rusia a oferit ajutor militaro-medical. De ce anume Italiei?

Indiferent de modelele de guvernare ale celor două state, de regimurile care s-au perindat de-a lungul anilor, relaţiile dintre Rusia şi Italia au fost deosebite, permanent au existat raporturi de simpatie, dar şi interese reciproce.

În depărtatul an 1902, în Lausanne[1] (Elveţia), la una din adunările social-democraţilor ruşi a participat tânărul socialist italian Benito Mussolini (n. 1883). Asupra tânărului revoluţionar italian au lăsau o impresie puternică discursurile lui Vladimir Ulianov (Lenin, n. 1870) şi Angelica Balabanova (n. 1878), născută în Imperiul Rus, dar care a emigrat în vestul Europei, a făcut diverse studii umanitare, s-a apropiat de ideile socialiste, iar din 1900 devenise membră a Partidului Socialist Italian. A. Balabanova l-a iniţiat pe B. Mussolini în teoria marxismului, a colaborat destul de strâns cu viitorul Duce, remarcându-i „mintea ageră, privirea hipnotizantă şi îmbrăcămintea sărăcăcioasă”. În literatura de specialitate A. Balabanova a fost trecută în grupul numeros de amante pe care le-a avut B. Mussolini, deşi ea personal scrie că nu a avut legături intime cu Benito. Colaborarea strânsă a celor doi socialişti a durat până în momentul excluderii lui B. Mussolini din Partidul Socialist Italian. Internaţionala Socialistă s-a pronunţat pentru încetarea Marelui război (a Primului Război Mondial), pe când B. Mussolini pleda pentru intensificarea războiului, care, aşa cum înţelegea el, – apropie revoluţia socialistă. Din momentul ruperii relaţiilor, B. Mussolini devenise cel mai mare duşman al A. Balabanova, care, în memoriile sale a scris rău despre el (cum că „era fricos, se temea de un public ostil, se temea de câini, nu mergea în cimitire şi nu mergea singur noaptea prin oraş”. Ceea ce nu este adevărat)[2]. Continue reading

Nikolai Ejov s-a reîncarnat într-un fals prim ministru din RM

RM înseamnă Republica Moldova. Nikolai Ejov (1895-1940) a fost Comisar al poporului pentru Afaceri Interne al URSS (1936 – 1938). N. Ejov a reuşit să înveţe trei ani în şcoala primară. Atât. În anii Primului Război Mondial nu l-au mobilizat pe front pentru că avea statură prea mică (151 cm). A devenit „revoluţionar de profesie”. În calitatea lui de comisar al poporului, cu trei clase „obrazovanie” a fost însufleţitorul Marii terori din anii 1937-1938. Cu un sadism deosebit enkavediştii conduşi de N. Ejov, au omorât intelectuali, consideraţi, cum a declarat Ion Chicu, în 2020, cu referire la alţi intelectuali – angajaţi „în proiecte politice”. Timpurile sunt diferite [1937-1938 - 2020], statele sunt diferite [URSS – RM], funcţiile sunt diferite [Ejov, comisar al poporului – Chicu, prim ministru!], metodele de activitate sunt diferite [Ejov prin împuşcare – Chicu – prin neacceptarea proiectelor de cercetare cu disponibilizarea din lucru (suntem, totuşi, în secolul al XXI-lea!)]. Dar asemănările sunt uimitoare: atunci şi acolo, în URSS, stăpân era Stalin, acum şi aici, în RM, o face pe stăpânul Dodon (asta pentru că el „uită” să citească din când în când Constituţia RM şi să-şi amintească ce împuterniciri are). Aşa cum N. Ejov, cu puţină ştiinţă de carte, dar prin linguşeli în faţa lui Stalin, şi-a făcut carieră în stat, aşa şi I. Chicu, cu puţină ştiinţă de carte (doar cu o facultate terminată, dar suntem, totuşi, în sec. al XXI-lea! Adică ne-am fi aşteptat la mai mult, cel puţin la un masterat, poate, de ce nu, la un doctorat?), dar prin linguşeli în faţa lui Dodon, şi-a făcut carieră în statul, numit RM, ambii (Ejov, atunci, Chicu, acum) devenind stăpâni vremelnici ai zilei. Ambii demnitari de stat au demonstrat/demonstrează aceeași ură şi acelaşi dispreţ faţă de intelectuali: Ejov i-a împuşcat, Chicu  i-a disponibilizat, i-a lipsit de surse de existenţă. În plus – carantina/starea de urgenţă, prin care cetăţenii RM, inclusiv – intelectualii, sunt obligaţi să stea închişi în case până la 15 mai 2020. Cum ar putea ei supravieţui?

Acum o pildă pentru cititori, nu pentru dodoni. Propun să folosim noţiunea „dodon” ca nume comun: dodon/dodoni, dodoană/dodoane, pentru a evidenţia persoanele care, fiind români basarabeni, cu anumite studii, realizate în RM sau România, cu copii care studiată în licee româneşti etc., care trădează deschis interesele noastre naţionale, distrug tot ce este românesc şi promovează cu exces de zel tot ce este străin Neamului nostru. Continue reading

Un simplu pseudo prim-ministru, da câtă răutate în el…

Conform DEX, „pseudo” înseamnă „fals”. Cuvântul acesta a fost folosit de pseudo prim-ministrul Republicii Moldova (RM) Ion Chicu la adresa comunităţii ştiinţifice din republica pe care Ion Chicu pretinde că o conduce: „Nu irosim însă banii pentru pseudo-cercetători, înrolaţi în proiecte politice. Ce aţi livrat societăţii în schimbul sutelor de milioane de lei în ultimii ani, domnilor Domni?[1]

S-o luăm pe rând. De ce Ion Chicu este un pseudo prim ministru? Pentru că oricare societate din lumea contemporană este condusă de oameni politici care dirijează partide, formulează programe de realizat, participă în alegeri parlamentare şi în situaţia în care înving (au majoritate de voturi în parlament sau formează o coaliţie de guvernare) vin la putere în calitate de prim-miniştri, preşedinte (cum e în SUA), cancelar (cum e în RFG) etc. Altfel spus, în statele democratice persoanele care vin la putere nu sunt nişte anonimi, ba – dimpotrivă, – cunosc oamenii, problemele lor, discută în cadrul întâlnirilor electorale, participă la emisiuni Radio sau TV etc. Într-o societate democratică conducătorii sunt persoane notorii, cunoscute publicului larg, persoane ce au biografii deosebite, au cărţi sau (cel puţin) articole publicate. Noi în RM am avut astfel de exemple: Vlad Filat, conducător de partid – prin ministru; Vladimir Voronin – conducător de partid – preşedinte al RM ş. a. Prin comparaţie constatăm că nu este cazul Ion Chicu. Nimeni nu l-a ştiut şi încă nu-l ştie. Un anonim care a fost propulsat de I. Dodon din consilieri la funcţia respectivă. Iată de ce Ion Chicu este un fals prim ministru. El nu şi-a dobândit funcţia cinstit, prin angajare în lupta politică, prin convingerea electoratului că anume el merită să fie prim ministru. O dovadă în plus la cele scrise mai sus este şi strigătul de disperare al lui I. Chicu în şedinţa Parlamentului când s-a votat introducerea stării de urgenţă (citez din memorie): „Nu l-aşi invidia pe nimeni care ar fi în locul meu!”. E clar de ce. Pentru că I. Chicu nu cunoaşte oamenii care să-l susţină real într-o perioadă, este adevărat, mai dificilă pentru RM. Continue reading

„Sărut, femeie, mâna ta…”

Sincere felicitări Doamnelor şi Domnişoarelor cu prilejul Zilei internaţionale a Femeilor. Vă dorim sănătate, bucurii de la cei dragi, numai bine!

Cu ocazia acestei zile importante bărbaţii de la Centrul de Excelenţă INIS „ProMemoria” şi de la Masa Rotundă cu Statut Permanent au organizat pe data de 6 martie, în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, o întâlnire de suflet, în cadrul căreia au fost exprimate cuvinte de omagiu femeilor noastre.

Înainte de a rosti discursuri şi poezii, organizatorii evenimentului au înmânat patru Diplome de Onoare. Doamnei Valentina Sturza, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deportaţi şi Deţinuţi Politici din Moldova, i-a fost înmânată prima Diplomă „Pentru activitate prodigioasă în apărarea drepturilor şi păstrarea memoriei victimelor regimului comunist de ocupaţie din RSS Moldovenească”. Cea de-a doua Diplomă i-a fost înmânată dnei Ana Cabac „Pentru reconstituirea tragediei tatălui dumneaei, Chiril Matei, şi a altor basarabeni, deportaţi în Siberia, în vara anului 1941 şi pentru înveşnicirea memoriei lor în or. Cimişlia”. Continue reading

Limba rusă – instrument de expansiune a Federaţiei Ruse

[Comunicare prezentată în cadrul Conferinţei "Războiul hibrid: esenţa, strategia, tactica, urmările"]

Există deja o istoriografie, referitoare la importanţa limbii ruse ca instrument al expansiunii FR în lume. Astfel, Agnia  GRIGAS, expert în cadrul Consiliului Atlantic şi autoarea cărţii „Crimeea şi noul Imperiu rus”, tradusă în limba română şi publicată la Editura Corint, în 2017, la capitolul 2 „Reimperializarea Rusiei. De la politica necoercitivă la anexare”, necoercitiv însemnând „capacitatea unui stat de a-şi exercita influența pe baza culturii sale, a valorilor politice şi a politicilor externe practicate, care trebuie percepute ca fiind legitime şi având autoritate morală” (p. 58-59), remarcă următoarele: „Limba rusă constituie un instrument important şi un pretext pentru Rusia de a recurge la metode mai blânde sau mai dure cu scopul de a-şi păstra influenţa în anumite zone” (p. 61). Continue reading

Războiul hibrid: esenţa, strategia, tactica, urmările

Pe data de 21 februarie 2020, în incinta Muzeului de Istorie Naţională a Moldovei (MNIM) şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Războiul hibrid: esenţa, strategia, tactica, urmările”, organizată de Masa Rotundă cu Statut Permanent „Reîntregirea” din cadrul Centrului de Excelenţă INIS „ProMemoria” (USM).

În faţa unui public numeros au rostit cuvinte de salut doamna dr. Elena Postică, vice-director al MNIM, Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova Bartlomiej Zdaniuk şi Ambasadorul Lituaniei în R. Moldova Kęstutis Kudzmanas.

În cadrul primei sesiuni de comunicări primul vorbitor a fost dl Marian Voicu, producător la Televiziunea Română, regizor de filme documentare, scriitor, autorul volumelor „Tezaurul României de la Moscova”[1] şi „Matrioşka mincinoşilor: fake news, manipulare, populism”[2], ambele deosebit de utile cititorilor de astăzi. Dl M. Voicu a vorbit despre „Zece naraţiuni fake ruseşti: dezinformare, teoria conspiraţiei, manipulare”, evidenţiind zece ţinte, în care Kremlinul loveşte mereu cu minciuni premeditate cu scopul influențării asupra comportamentului ascultătorilor/cititorilor. Între acestea – Uniunea Europeană, înţeleasă de ruşi ca fiind un proiect „satanist”, susţinerea Brexit-ului, Germania: „Cazul Liza” etc. Continue reading

Programul şi Statutul Masei Rotunde cu Statut Permanent (MRSP) „Reîntregirea” (proiecte)

Stimaţi prieteni,

Din aprilie 2019, în Chişinău, activează Masa Rotundă cu Statut Permanent „Reîntregirea”, la care participă profesori universitari, cercetători ştiinţifici, scriitori, specialişti din diverse domenii, oameni de diverse vârste şi opinii ideologice.

În 2019 am depus eforturi pentru unirea forţelor autointitulate „unioniste”, în special – am insistat asupra alegerii şi susţinerii unui singur pretendent al populaţiei băştinaşe din municipiul Chişinău la postul de primar general al Municipiului. Dar eforturile noastre au fost zădarnice. Victoria a obţinut-o socialistul Ion Ceban, alături şi împreună cu Igor Dodon – promotor al intereselor FR în RM.

Noi, membrii permanenţi ai MRSP, am constatat că pe fundalul ciorovăielilor interminabile între numiţii „unionişti”, forţele străine, ostile Neamului nostru românesc, promovează politici de îndoctrinare antiromânească (anti-moldovenească), de denigrare a istoriei şi culturii noastre multimilenare, de rusificare şi de subminare a independenţei de stat a RM. Iar eforturile de stăvilire a acestor politici sunt minore.

Iată de ce noi, un grup de intelectuali, am decis să constituim o organizaţie non-guvernamentală, asemenea „Astrei” româneşti antebelice (sau de felul Societăţii „Ştiinţa” din perioada comunistă; mesajul fiind altul, bineînţeles!), care va promova politici de revigorare, întărire, apărare a identităţii naţionale româneşti, de cercetare şi promovare a istoriei românilor, de combatere a falsurilor de orice fel şi de unde ar fi venit ele. Vrem să întărim societatea noastră, bazată pe valorile poporului nostru multimilenar, al credinţei noastre străbune (nu vom neglija opțiunea concetăţenilor noştri de alte confesiuni religioase), astfel vom contribui la întărirea celui de-al doilea stat românesc – RM. Continue reading

Domnul Ion JIGĂU despre starea societăţii din R. Moldova

Pe data de 8 februarie a avut loc şedinţa ordinară a Mesei Rotunde cu Statut Permanent „Reîntregirea” (MRSP). De această dată, invitatul MRSP a fost Directorul Centrului de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS-AXA, doctor, dl Ion Jigău. Domnia sa a prezentat studiul datelor sociologice, realizate de Centrul de Investigaţii, pe care îl conduce. Conferenţiarul a expus metodele de investigare sociologică, datele obţinute, gradul de credibilitate al acestora. Domnia sa a vorbit, de asemenea, despre tendinţele din domeniul politicii interne, despre tehnologiile electorale şi condiţiile care pot asigura succesul unui sau altui pretendent la alegeri. Din cele spuse de dumnealui, pentru a fi ales în postul dorit, pretendentul trebuie să fie cunoscut de minimum 50 % din cei care aleg, iar dintre aceştia, cel puţin 30 % trebuie să-l voteze. În plus, – un lucru deloc neglijabil -, pretendentul trebuie să aibă o echipă de fani, adică persoane voluntare, din diverse domenii, care să-l susţină în campania electorală. Anume voluntari (cel puţin o sută), şi nu mercenari, care merg acolo, unde li se plăteşte mai mult. Continue reading

NECESITATEA CONSOLIDĂRII ROMÂNISMULUI în R. MOLDOVA

Pe data de 22 ianuarie a.c., la Chişinău, în Sala de festivităţi a Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” a avut loc Adunarea festivă, consacrată împlinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Române. Genericul Adunării: „24 ianuarie 1859 – 1 decembrie 1918: parcursul românilor de la Unirea Mica la Marea Unire”. Acţiunea a fost organizată de membrii Masei Rotunde cu Statut Permanent „Reîntregirea” din cadrul Institutul de Istorie Socială „ProMemoria” (USM). La Adunare au participat membri ai Mesei Rotunde cu Statut Permanent „Reîntregirea”; profesori și elevi de la Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău, Liceul Teoretic Româno-francez „Gheorghe Asachi”, Chișinău; Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Chișinău; Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, Chișinău; Colegiul Naţional de Coregrafie, Chişinău, reprezentanţi ai presei, personalităţi ale culturii, educaţiei, oameni politici etc.

            În cadrul manifestării am prezentat comunicarea cu tema „Necesitatea consolidării românismului în R. Moldova”, text pe care îl publicăm în continuare.

NECESITATEA CONSOLIDĂRII ROMÂNISMULUI în R. MOLDOVA

Stimaţi colegi, invitaţi, onorată asistenţă.

Cu prilejul comemorării unor importante evenimente din istoria poporului nostru ne-am adunat astăzi nu numai pentru a ne aminti de faptele demne de urmat ale trecutului, ci şi pentru a analiza situaţia la moment în R. Moldova şi pentru a trage concluziile respective.

Pe data de 24 ianuarie se vor împlini 161 de ani de la Unirea Principatelor Române – eveniment deosebit de important în istoria Neamului nostru. Istoria ne demonstrează că băştinaşii acestor meleaguri fac parte din marele popor român, că reprezentanţii lor de vază au ştiut întotdeauna să soluţioneze problemele apărute în interesul propriului popor, să fie solidari în faţa unor mari primejdii. Aşa a fost în 1859, aşa a fost în 1918, aşa a fost în 1990, când R. Moldova şi-a proclamat suveranitatea în cadrul URSS, iar peste un an – şi independenţa faţă de fosta URSS, şi considerat al  doilea stat românesc (Vedeţi textul Declaraţiei de Independenţă a RM). Continue reading

Regimul Dodon impune Memoricidul

Stimaţi prieteni,

   La sfârșitul anului 2019, am depus pe numele directorului-adjunct al Agenției Naţionale pentru Cercetare şi Dezvoltare (ANCD), dna Viorica BOAGHE, proiectul de cercetare știinţifică cu titlul „Crimele comunismului în memoria transgenerațională. Proiect interdisciplinar de cercetare şi valorificare a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist în RSS Moldovenească”. Proiectul a fost expertizat de trei specialiști, dar nu a acumulat numărul necesar de puncte pentru a fi susținut financiar de statul Republica Moldova. Personal consider că a fost o decizie politică. Aceasta pentru că a fost uimitor decalajul între punctele puse de doi experți „din afară” şi cel de-al treilea „din interior”, iar ANCD nu a binevoit cel puțin să examineze cauza acestei diferențe de puncte acordate proiectului.

   Totuși, în această istorie cel mai dezagreabil a fost episodul cu contestările. Am mers la sediul ANCD, doamnele de acolo m-au îndemnat să reușesc să depun documentul până a doua zi, ora 17.00. Am muncit o zi, am depus contestarea ca să aflu mai apoi că există un anume punct într-o anume decizie prin care ANCD s-a scutit de obligațiunea de a studia contestările. De ce nu ați spus despre asta mai devreme, înainte de a redacta contestarea? Nu vă pare că este culmea cinismului, o subtilă bătaie de joc, doamna Boaghe? Continue reading

Arhiva