Monthly Archives: mai 2012

Raptul rusesc al Moldovei dintre Prut şi Nistru, comemorat la Ungheni

Astăzi, 12 mai 2012, la Ungheni a avut loc Conferinţa teoretico-ştiinţifică „200 ani de la anexarea Basarabiei”, eveniment la care au participat profesorii de istorie, precum şi liceeni, îndrăgostiţi de Muza Clio, învingători ai Olimpiadei raionale la Istorie.

Dl Alexandru Ciuvaga, vicepreşedintele raionului Ungheni, şeful Direcţiei generale Învăţământ, tineret şi sport, s-a adresat celor prezenţi cu un cuvânt de salut. Organizatorii Conferinţei au considerat necesar de a elogia liceenii care s-au evidenţiat prin cunoştinţe profunde, luând locuri premiante la Olimpiada de Istorie.

Prima elevă, invitată pentru oferirea Diplomei de menţiune, a fost dra Adriana Ţurcan (Liceul teoretic „Gheorghe Asachi”, Ungheni), urmată de Ion Scorobogaci (Liceul teoretic, Sculeni) şi Ion Sococol (Liceul teoretic „Vasile Alecsandri”, Ungheni). Au urmat trei liceeni care au ocupat locul III: Ion Maxim (Liceul teoretic „Elada”), Cristina Landa (Liceul teoretic „Mihai Eminescu”) şi Lucian Primac (Liceul teoretic „Gheorghe Asachi”, Ungheni). Comisia raională de organizare a Olimpiadei la Istorie a menţionat, de asemenea, lucrările a încă trei liceeni: Mihai Procopciuc (Liceul teoretic „Alexei Mateevici”), Elena Polinicenco (Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” şi Ana Bordeniuc (Liceul teoretic „Alexandr Puşkin). Continue reading

Tambovschii volc*

Forfotă mare, prilejuită de 9 mai. În unele mijloace de informare în masă, tradiţionale sau electronice, au fost plasate articole ultra-laudative la adresa Armatei roşii „eliberatoare”, felicitări linguşitoare, închinate veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial din cadrul Armatei roşii (unele postate chiar pe acest portal de informaţii), panouri uriaşe cu ocazia „Zilei Victoriei” în capitala Republicii Moldova (RM), milioane de panglici „Sfântul Gheorghe”, miting şi depuneri de flori la Memorialul Eternitate, ridicat în memoria aceleiaşi Armate roşii. Cei trei conducători ai RM nu au pierdut prilejul pentru a adresa cuvinte de mulţumire Eliberatorului Rus. Dintre cei trei, cel mai patetic a fost dl Marian Lupu. După ce a repetat o teză falsă stalinistă cum că suntem o naţiune „moldovenească”, preşedintele Legislativului a continuat: „Felicitări, dragii mei, cu un foarte profund, cu plecăciune, „Mulţumesc”, pentru victoria, care ne-aţi asigurat-o şi care ne-aţi adus-o; şi pe această cale ne-aţi oferit şansa la viaţă şi ne-aţi oferit şansa pentru prezent şi pentru viitor”. Vă propun să analizăm aceste cuvinte minunate ale spicherului moldovean Marian Ilici Lupu: Continue reading

Pentru ruşi cel de-al Doilea Război Mondial nu s-a încheiat (în blocnotes-ul moldoveanului conştient)

Se apropie 9 mai. Mare vânzoleală în RM, mai ales în Chişinău. Este momentul „fierberii” elementelor de stânga, începând cu PCRM şi aripa lui comsomolistă (uniunea tineretului comunist) şi încheind cu numiţii „patrioţi” ai Moldovei (în realitate sunt patrioţi ai Rusiei). Chişinăul e împânzit cu panouri uriaşe ce au simboluri ale militarismului sovietic şi sloganul „Felicitări cu ocazia Victorie!” sau „9 mai – ziua Victoriei!”. Deja nu mai este nici o surpriză pentru nimeni: în ajunul zilei de 9 mai echipe de tineri, vorbitori de limbă rusă, împart în stânga şi în dreapta o panglică bicoloră, numită „Sfântul Gheorghe”.

Am ascultat explicaţiile unuia din conducătorii Ligii Tineretului Rus (LTR) despre semnificaţia acestei panglici. Tânărul respectiv căuta argumente „pro” în ortodoxie (Sfântul Gheorghe răpune balaurul; Sfântul Gheorghe – „ocrotitor al victorioşilor” etc.) Dacă lucrurile stau aşa cum le prezintă promotorii activi ai „panglicii”, de ce atunci nu se distribuie această panglică cu ocazia altor victorii, în cazul altor războaie? Continue reading

Dl Victor Spinei – Doctor Honoris Causa a USM

Ieri, 4 mai 2012, la Universitatea de Stat din Chişinău (USM) a avut loc un eveniment deosebit. Este vorba de decernarea titlului onorific de Doctor Honoris Causa distinsului nostru coleg de la Iaşi, arheolog şi istoric medievist, membru-corespondent al Academiei Române, dl Victor Spinei.

Festivitatea a fost deschisă de dl rector al USM, prof. univ., dr. hab. Gheorghe Ciocanu, preşedintele Senatului USM.

Prof. univ., dr. hab. Ion Niculiţă, şeful Catedrei de Arheologie şi Istorie Veche a prezentat personalitatea, opera ştiinţifică şi pedagogică a domnului Victor Spinei. Născut la 26 octombrie 1943, la Lozova, judeţul Lăpuşna (astăzi – raionul Străşeni), Victor Spinei, împreună cu familia, a fost nevoit, un an mai târziu, să ia calea pribegiei. După încheierea războiului, familia Spinei s-a stabilit cu traiul în Iaşi; în acest oraş dl Victor Spinei a absolvit liceul „Constantin Negruzzi”, apoi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (1961-1966). După absolvirea Universităţii, dl Victor Spinei a trecut cursuri de specializare la Universitatea din Saarbrücken (RFG), după care a beneficiat de burse şi stagii de documentare în peste 20 de ţări. În 1977 a susţinut teza de doctorat cu tema „Moldova în secolele XI-XIV”. Dl Victor Spinei este autorul a numeroase studii monografice, articole, publicate în reviste de specialitate din România şi din alte ţări. Este profesor titular la Catedra de Istorie Universală (1995-1999) şi Catedra de Istorie Veche şi Arheologie (din 1999), membru în comitete şi colegii de redacţie a numeroase reviste de specialitate[1]. Continue reading

De ziua polonezilor

Astăzi, 3 mai, polonezii sărbătoresc Ziua Constituţiei. Este vorba de Constituţia din 3 mai 1791, aprobată de Seim, Polonia devenind, astfel, prima ţară europeană care a adoptat Legea sa fundamentală. Aşa cum s-a mai subliniat, aprobarea Constituţiei a fost realizarea cea mai importantă a gândirii politice din epoca respectivă.

Cu acest frumos prilej, din numele colectivului Institutului de Istorie Socială „ProMemoria” şi din nume propriu, dorim să aducem sincere felicitări colaboratorilor Ambasadei Poloniei în Republica Moldova, domnului Ambasador Bogumił Luft, doamnei Ana Maria Luft cu ocazia sărbătorii. Vă dorim succese depline în activitatea Dvs., noi realizări, sănătate, numai bine.

 

*   *   *

Ieri, 2 mai, cu ocazia Sărbătorii Naţionale a Republicii Polone – Ziua Constituţiei de la 3 mai -, în Sala cu Orgă a avut loc un concert festiv de lieduri şi balade, interpretate de baritonul Artur Rożek, acompaniat de pianista Anastasia Levandovskaia.

Festivitatea a fost deschisă de dna Larisa Zubcu, directoarea Sălii de Orgă, care a salutat prezenţa, a vorbit despre artiştii, veniţi special din Polonia şi l-a invitat în scenă pe dl Ambasador al Poloniei în R. Moldova, ES dl Bogumił Luft. Dl Ambasador a amintit de esenţa sărbătorii, adăugând că 3 mai este nu doar Ziua Constituţiei, ci şi Ziua Diasporei Poloneze, felicitându-i pe originarii polonezi, aflaţi în R. Moldova. Continue reading

RSSM o simplă colonie a URSS (recenzie)

Recent a fost scoasă de sub tipar monografia profesorului universitar, doctor habilitat Boris Vizer, consacrată analizei economiei şi situaţiei sociale a populaţiei din RSS Moldovenească în perioada anilor 40-80 ai secolului trecut[1]. Structurată în şase capitole, lucrarea cuprinde studii privind probleme fundamentale ale istoriei noastre nu prea îndepărtate şi – în final – cititorul este răsplătit cu o cunoaştere profundă a cauzelor sărăciei şi mizeriei, în care ne bălăcim şi astăzi, noi, cei din Republica Moldova.

Primul capitol a fost consacrat prezentării de ansamblu a istoriografiei problemei (autorul scrie corect: „Schiţe istoriografice…”). Tot aici, dl profesor B. Vizer demonstrează că liderii bolşevici nu aveau o viziune clară asupra societăţii, pe care doreau s-o construiască. Autorul aminteşte: în viziunea lui K. Marx şi F. Engels socialismul putea fi edificat în cadrul unei societăţi cu un nivel înalt de dezvoltare economică, socială, intelectuală etc., nu într-o ţară preponderent agrară, aşa cum se prezenta Rusia, rămasă economic în urma statelor avansate din Occident. În opinia autorului monografiei, „economia sovietică a fost de fapt o economie capitalistă cu unele trăsături feudale, inclusiv ale feudalismului despotic oriental” (p. 29). În perspectivă, în alte pagini, dl profesor va scrie şi despre societatea sovietică ca una cu trăsături sclavagiste, ceea ce este adevărat. Continue reading

Arhiva