Activitatea științifică în 2020

Anul a fost deosebit de greu pentru toți, inclusiv pentru cercetătorii științifici. În pofida acestei realități triste am reușit să public monografia Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…” [«Это был тяжелый год…»],primită pozitiv de specialiști. Recenzenții volumului au fost conf. univ. dr. Ion Valer Xenofontov[1] și Ruslan Șevcenco[2]. Am publicat mai multe articole pe teme istoriografice actuale în monografii colective, reviste de specialitate, atât în R. Moldova, cât și peste frontierele acesteia. Am tipărit mai multe recenzii, prefețe, cuvânte înainte. În calitate de președinte al Centrului de Excelență Institutul de Istorie Socială ProMemoria (USM) am contribuit la editarea a trei volume de studii științifice și materiale: Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate, Chișinău, S. n., 2020; Unire-n cuget și simțiri…, Chișinău, S. n., 2020 și Ecoul represiunilor politice din RSS Moldovenească (1940-1991), Chișinău, S. n., 2020.

Am organizat o conferință internațională, consacrată Războiului hibrid, iar în condițiile pandemiei, la 23 iunie, în regim on-line – conferința inter-universitară 30 de ani de la proclamarea Suveranității RSS Moldova, prima în R. Moldova video-conferință în așa format. Am adunat și publicat materialele acestui for științific important[3]. Un rol deosebit în elaborarea volumului l-a avut istoricul Ion Negrei.

Pentru comunicare rapidă cu specialiștii în domeniu, dar și pentru prezentarea unor comentarii la actualitatea politică din R. Moldova, pentru alte informații, cred – utile, am folosit blogul personal. Unele materiale (articole, recenzii etc.) au fost retipărite de alte reviste electronice sau pe suport de hârtie.

Un rol însemnat în pregătirea viitorilor istorici îl au deprinderile de cercetare științifică. O etapă în acest sens o constituie conferința științifică studențească anuală, organizată de conducerea USM. La prima etapă participă toți doritorii, la următoarea – cei mai bine pregătiți. În 2020 am coordonat activitatea științifică a opt studenți, care au elaborat comunicări, expuse la etapa I a Conferinței. Cu regret, pandemia a sistat desfășurarea celei de-a doua etape.

O încununare a obținerii deprinderilor de cercetare științifică este susținerea publică a tezelor de licență. În acest an am coordonat activitatea a cinci studenți și patru masteranzi.

Am continuat lucrul de conducător științific, început de regretatul coleg Gheorghe Palade, al doctorandului Vasile Crețu, care a susținut cu succes teza de doctor în istorie (16 ianuarie 2020).

În cadrul Școlii doctorale am continuat activitatea de conducător științific al câtorva viitori (sperăm) doctori în istorie. Ar fi greșit să nu recunoaștem că în acest domeniu există probleme care nu depind nici de doctoranzi, nici de conducătorii științifici ai acestora.

Am participat cu comunicări la conferințe internaționale, cu participare internațională, naționale, la diverse Mese rotunde, la întâlnirile cu elevii, studenții, profesorii etc.

Ca și în anii precedenți, am acceptat invitațiile la posturile TV și Radio, la care am expus diverse subiecte ale istoriei contemporane. Am realizat câteva călătorii de documentare, mult mai puține ca anii precedenți (pandemia). Am primit câteva diplome și distincții, pentru care, și pe această cale, aduc mulțumiri celor care mi le-au oferit.

Volume (cărți publicate)

Monografii

Anatol Petrencu, Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…” [«Это был тяжелый год…»]. Monografie, Chișinău, S.n., 2020, 296 p. [17 c. a.]

Rec.: Anatol Povestca, în TYRAGETIA. Istorie, muzeologie, Serie nouă, 2020, vol. XIV, nr. 2, p. 407-412.

Rec.: Crina Harea, Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…” în Patrimoniu istoric, Chișinău, 2020, nr. 12, p. 115-116.

Prezentare cărții:

Alexandru Moraru, în https://morarita.wordpress.com/2020/05/29/online-clubul-istoricilor-a-bibliotecii-centrale/ [pe post – 29 mai 2020]

Alina Rusu, în https://radiochisinau.md/esti-ceea-ce-citesti-istoricul-anatol-petrencu-este-necesar-sa-cunoastem-ce-prezinta-federatia-rusa-in-scopul-de-a-ne-apara-interesele-noastre-ca-etnie–109941.html [Radio România Chișinău, 30 mai 2020]

Ion Cheptene, USM, Facultatea de Istorie și Filosofie, 22 septembrie 2020.

Capitole în monografii colective

Anatol Petrencu, Basarabia în cadrul României întregite (1918-1940) și al URSS (1944-1991), în Istoria adevărată a Moldovei (pentru elevi), Suceava, 2019, p. 185-235) [4,0 c. a.]

Articole științifice, materiale, comunicări publicate

 Articole în reviste, publicate în afara frontierelor de stat ale  R. Moldova

1. Anatol Petrencu, Raptul teritorial din 28 iunie 1940. Propaganda sovietică și adevărul istoric, în Historia (București), iunie 2020, p. 44-47 [0,3 c. a.].

2. Anatol Petrencu, Revista Memoria – un bun instrument în păstrarea adevărului, în Memoria. Revista gândirii arestate, (București), 2020, nr. 113 (4/2020), p. 32-33, (0,15 c. a.)

 Articole în culegeri științifice internaționale, publicate în afara frontierelor R. Moldova

1. Anatol Petrencu (în colaborare cu dr. Cristina Preutu), Cuvânt înainte, în Fațete ale comunismului în România şi în R(A)SS Moldovenească: politică, societate și economie, ed.: Cristina Preutu, Anatol Petrencu. – Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2020, p. 7-8.

2. Anatol Petrencu, De la noua politică economică, prin nimicirea ”chiaburilor”, la colectivizarea completă a agriculturii, în Fațete ale comunismului în România şi în R(A)SS Moldovenească: politică, societate şi economie, ed.: Cristina Preutu, Anatol Petrencu, Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2020, p. 31-36. (0, 42 c. a.).

3. Anatol Petrencu, «…К политике ликвидации кулачества как класса» (на примере Молдавской АССР, 1929-1932,) în 1929: «Великий перелом» и его последствия: Материалы  международной научной конфeрeнции, Екатеринбург, 26-28 сентября 2019, Moscova, Editura Rosspen, 2020, p.___   (0,3 c. a.)

ISBN 978-5-8243-2403-7

Articole publicate în reviste de specialitate (știință și cultură) din R. Moldova

1. Anatol Petrencu, Războiul hibrid: esența, strategia, tactica, urmările, în Limba Română, 2020, nr. 1, p. 145-147 [0,12 c. a.]

2. Anatol Petrencu, Limba rusă – instrument de expansiune al Federației Ruse, în Limba Română, 2020, nr. 1, p. 161-166 [0,25 c. a.]

3. Anatol Petrencu, Abajur pentru o bibliotecă [prezentarea cărții lui Ion Xenofontov Enciclopedia curiozităților, vol. 2] în Dialogica, 2020, nr. 2, p. 134-135.

E-ISSN 1857-2537

4. Anatol Petrencu, Provocări strategice privind securitatea NATO în regiune (Marea Neagră și statele limitrofe): patru subiecte, în Jurnal academic, Chișinău, 2018, p. 4-8 (0,54 c. a.)

[apărut în 2020, nu are ISBN]

5. Anatol Petrencu, Centenarul Unirii reflectat pe paginile revistei ”Limba Română”, în Limba Română, 2020, nr. 6, p. 45-49 (0,28 c. a.)

6. Anatol Petrencu, ”Ne-au scos din casă toată familia, afară de Maria…” [interviu cu deportata Vasilița Postică], în Patrimoniu istoric, 2020, nr. 12, p. 55-73, (1,65 c. a.).   

7. Anatol Petrencu, Nicolae Titulescu despre importanța Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei, în Revista de istorie a Moldovei, 2020, nr. 3-4, p. 53-57 (0,4 c. a.)

ISSN 1857-2022 

8. Anatol Petrencu, [Rec. la volumul Жорес Алфёров. Власть без мозгов. Отделение науки от государства / Jores Alfiorov, Putere fără creier / fără minte. Separarea științei de stat], în Revista de Arheologie, Antropologie și Științe interdisciplinare, 2020, nr. 2, p. 366-371 (0, 37 c. a.)

ISSN 2587-3768; E-ISSN 2587-3776

Articole publicate în culegeri de studii,  prefețe sau cuvânt înainte, apărute în R. Moldova

1. Anatol Petrencu, Prefață, în Alesandru Duţu, Armata română de la Prut la Stalingrad și înapoi la Prut (1941-1944), ediție revăzută și adăugită,  Chișinău, Editura Cartdidact, 2020, p. 3-5 pag. (0, 18 c. a.).

Retipărită în revista Art-Emis, București, nr. 55, 8. 07. 2020:

https://www.art-emis.ro/cronica-de-carte/alesandru-dutu-armata-romana-de-la-prut-la-stalingrad-si-inapoi-la-prut-1941-1944 [

Și pe blogul personal.

2. Anatol Petrencu, A mai căzut un mit cu eroi sovietici, mitul de la Răscăieți [Prefață la volumul Gheorghe Mârzencu, Minciuna mai mare decât războiul sau cum eroul Lomakin a murit de trei ori. Monografie publicistică de istorie și etică socială, Chișinău, Editura Pontos, 2020, 272 p.], p. 3-10 [0, 42 c. a.]

3. Anatol Petrencu, [Recenzie la cartea] Cristina Preutu, Propaganda politică în România socialistă și tehnici de comunicare (1965-1975) în Revista de Istorie a Moldovei, 2019, nr. 1-2 (117-118), p. 190-193.

Vezi şi: file:///E:/Documents/Descărcări/RIM_1-2_2019(1).pdf

4. Anatol Petrencu, Alexandru Moraru – distins editor de documente. [Prefață la volumul] Alexandru Moraru (editor), Adevărul despre Odesa sub români (Mărturii ale localnicilor, documente și materiale), Chișinău, S. a., 2020, p. 5-7 [0,25 c. a.]

5. Anatol Petrencu, Poland attacked by Germany (September 1939). The first reactions of Bucharesters, în POLISH-MOLDOVAN RELATIONS TO THE CENTENARY OF THE REGAINING OF INDEPENDENCE BY POLAND. Reports of the Scientific International Conference, October 22, 2018, Chișinău, Republic of Moldova, Chișinău, 2020, p. 182-188 [0,4 c. a.]

6. Anatol Petrencu, Prefață la Corneliu Prepeliță, Eroii ungheneni nu mor niciodată, Chișinău, Editura Lexon-Plus, 2020, p. 3-4 [ 0,1 c. a.]

Și pe blog: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3309 (23.07.2020)

7. Anatol Petrencu, Necesitatea consolidării românismului în Republica Moldova, în Unire-n cuget și simțiri…, Chișinău, S. n., 2020, p. 17-25 [0,3 c. a.]

8. Anatol Petrencu, Chișinău: istoria gunoiului. Contribuții în Identitățile Chișinăului. Ediția a VI-a. Orașul subteran. Materialele Conferinței Internaționale ”Identitățile Chișinău: orașul subteran”, ediția a VI-a, 24-25 octombrie 2019, Chișinău, Editura ARC, 2020, p. 182-186  [0,62 c. a.]

9. Anatol Petrencu, Prefață la cartea Ecoul represiunilor politice din RSS Moldovenească (1940-1991). Culegere de eseuri, coord. drd. Viorel Bolduma, Chișinău, S. n., 2020, p. 6-10 [0,1 c. a.]

10. Anatol Petrencu, Prefață la volumul Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate. Materialele Conferinței științifice inter-universitare on-line 30 de ani de la proclamarea Suveranității RSS Moldova, Chișinău, S.n., 2020,  p. 13-16 (0,19 c. a.)

11. Anatol Petrencu, Contribuția deputatului Alexandru Moșanu la declararea și promovarea Suveranității RSS Moldova, în Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate. Materialele Conferinței științifice inter-universitare on-line 30 de ani de la proclamarea Suveranității RSS Moldova, Chișinău, S.n., 2020,  p. 196-201 (0,29 c. a.).

12. Anatol Petrencu, 28 iunie 1940 – începutul tragediei plugarilor basarabeni în Cucuteni – 5000 Redivivus: Științe exacte și mai puțin exacte, simpozion (15; 2020, Chișinău). Simpozionul Cucuteni – 5000 Redivivus: Științe exacte și mai puțin exacte, ediția a 15-a, 23-24 octombrie 2020. Culegere de lucrări, Chișinău, Bons Offices, 2020, p. 103-111 (0,57 c. a.).

13. Anatol Petrencu, Eroii nu mor niciodată, în Patrimoniu istoric, 2020, nr. 12, p. 113-114 (0,1 c. a.).

Comunicări [rezumate] prezentate la conferințe, publicate în volume  colective

Anatol Petrencu. Axa spirituală a ținutului Căușeni – parte a patrimoniului național, în Conferința științifică internațională a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, ediția a 30-a, 29-30 octombrie 2020. Program. Rezumatele comunicărilor, Chișinău, S. n., 2020, p. 110.

 Publicații în ziare

1. Parada de la Moscova, în Ziarul de Gardă, 2020, 18 iunie.

2. Rușii n-au pământuri de dat. Doar de luat [interviu oferit dnei Victoria Popa], în Gazeta de Chișinău, 2020, 26 iunie, p. 5.

Articole în ediții electronice

1. Anatol Petrencu. Alexandru Moraru – distins editor de documente În:

https://mazarini.wordpress.com/2020/06/05/distins-editor-de-documente-alexandru-moraru/

[5 iunie 2020]

Retipărit în revista Art-Emis, nr. 14, 2020, 7 iunie

Alexandru Moraru – „Adevărul despre Odesa sub români (mărturii ale localnicilor, documente și materiale)”. Vezi: https://www.art-emis.ro/cronica-de-carte/alexandru-moraru-adevarul-despre-odesa-sub-romani-marturii-ale-localnicilor-documente-si-materiale

2. Anatol Petrencu. Jurnal Europa Liberă, 20-24 iulie 2020 în,

https://moldova.europalibera.org/a/anatol-petrencu-privesc-cu-interes-știrile-din-habarovsk-f-rusă-este-interesant-ceea-ce-e-întâmplă-acolo-/30745754.html , 25 iulie 2020

 Articole în ediții electronice: BLOG PERSONAL

(în ordinea publicării)

1. Anatol Petrencu, Regimul Dodon impune Memoricidul, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3177 [pe blog 13.1.2020; 0,1 c. a.]

 Retipărit în revista Art-Emis Academy, 2020, 15 ianuarie, https://www.art-emis.ro/jurnalistica/regimul-dodon-impune-memoricidul

Basarabia literară, 2020, 16 ianuarie, http://basarabialiterara.com.md/?p=41190

2. Anatol Petrencu, Necesitatea consolidării românismului în R. Moldova, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3187 [pe blog 22.1.2020; 0,38 c. a.]

Retipărit în revista Art-Emis Academy, 2020, 29 ianuarie, https://www.art-emis.ro/jurnalistica/necesitatea-consolidarii-romanismului-in-republica-moldova

Și https://vechisirare.wordpress.com/2020/01/30/necesitatea-consolidarii-romanismului-in-republica-moldova/ [accesat 30.1.2020] [Alexandru Moraru]

3. Anatol Petrencu, Domnul Ion Jigău despre starea societății din R. Moldova, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3189 [pe blog 9.02.2020; 0,05 c. a.]

4. Anatol Petrencu, Programul şi Statutul Mesei Rotunde cu Statut Permanent „Reîntregirea” (proiecte), în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3191[pe blog 9.02.2020; 0,5 c. a.]

5. Anatol Petrencu, Războiul hibrid: esența, strategia, tactica, urmările, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3198 [pe blog 22.02.2020; 0,12 c. a. 

Retipărit: Rusia, România şi Războiul hibrid: esența, strategia, tactica, urmările tragice, în http://basarabialiterara.com.md/?p=42141 [accesat 23.02. 2020]

Retipărit: Conferința „Războiul hibrid: esența, strategia, tactica, urmările” de la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în https://www.art-emis.ro/jurnalistica/conferinta-razboiul-hibrid-esenta-strategia-tactica-urmarile-de-la-muzeul-de-istorie-nationala-a-moldovei [accesat 28.02.2020]

6. Anatol Petrencu, Limba rusă – instrument de expansiune a Federației Ruse, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3200 [pe blog 22.02.2020; 0,25 c. a.]

 7.  Anatol Petrencu, „Sărut, femeie, mâna ta…”,

în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3208 [pe blog 12.03. 2020; 0,05 c. a.]

8. Anatol Petrencu, Un simplu pseudo prim-ministru, da câtă răutate în el…,

în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3211 [pe blog 20.03.2020; 0,15 c. a.]

9. Anatol Petrencu,  Nikolai Ejov s-a reîncarnat într-un fals prim ministru din RM

în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3217 [pe blog 21.03.2020, 0,15 c. a.]

10. Anatol Petrencu, Rusia a oferit ajutor militaro-medical. De ce anume Italiei? în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3230 [pe blog 31.03. 2020; 0,32 c. a.]

11. Anatol Petrencu, România interbelică: exemplul Basarabiei. Privire de ansamblu (recenzie la monografia Nicolae Enciu. În componența României întregite. Basarabia şi basarabenii de la Marea Unire la notele ultimative sovietice, București – Brăila, Editura Academiei Române, Editura Istros, Muzeul Brăilei „Carol I”, 2018, 543 p., în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3234  [pe blog 8. 04. 2020, 0,5 c. a.]

12. Anatol Petrencu, Istoricul şi deputatul Oleg Şein despre Rusia de ieri şi de azi. Recenzie,  în

 http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3244 [pe blog 17. 04. 2020; 0,7 c. a.]

13. Anatol Petrencu, Un istoric italian pus în serviciul intereselor Rusiei în România (partea I-a) [recenzie], în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3250 [pe blog 27.04. 2020; 0, 52 c. a.]

Retipărit în Basarabia Literară, 28 aprilie 2020, cu titlul: Un ISTORIC ITALIAN pus în serviciul intereselor RUSIEI în România (partea I-a). MONOGRAFIA istoricului italian a fost publicată la EDITURA CHIȘINĂUIANĂ „CARTIER”

[http://basarabialiterara.com.md/?p=43556]

14. Anatol Petrencu, Istoricul italian Alberto Basciani pus în serviciul intereselor imperialiste ale Rusiei în România (partea II-a), în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3255  [pe blog 2 mai 2020; 0,8 c. a.)

Retipărit: https://vechisirare.wordpress.com/2020/05/28/alberto-basciani-dificila-unire-basarabia-si-romania-mare-1918-1940-2/ [28.05.2020]

15. Anatol Petrencu, Rostul şi rolul delegației basarabenilor la Conferința de Pace de la Paris, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3258 [pe blog 2 mai 2020; 0, 45 c. a.]

16. Anatol Petrencu, A mai căzut un mit cu eroi sovietici, mitul de la Răscăieți [Prefață la volumul Gheorghe Mârzencu. Minciuna mai mare decât războiul sau cum eroul Lomakin a murit de trei ori. Monografie publicistică de istorie şi etică socială, Chișinău, Editura Pontos, 2020, 272 p.], p. 3-10, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3268 pe blog: 3 mai 2020 [0, 42 c. a.]

Retipărit în Art-Emis, 2020, 6 mai. Vezi: https://www.art-emis.ro/cronica-de-carte/gheorghe-marzencu-minciuna-mai-mare-decat-razboiul-sau-cum-eroul-lomakin-a-murit-de-trei-ori-monografie-publicistica-de-istorie-si-etica-sociala  [accesat 6. 05. 2020]

17. Anatol Petrencu, A murit Vlad Pohilă [Necrolog], în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3273 [pe blog 17 mai 2020]

18. Anatol Petrencu, Rusia, 2019: „Acesta a fost un an greu…”, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3278 [pe blog 23 05; 0,1 c. a.]

19. Anatol Petrencu, Enciclopedia curiozităților selectate de istoricul dr. Ion Xenofontov, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3287 [pe blog 8 iunie 2020; 0,25 c. a.]

20. Anatol Petrencu, Conducătorul țării, Igor Dodon. Cronica faptelor şi vorbelor. Iulie 2020. „Oaia cu leșie”, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3293 [pe blog 3.07. 2020; 0,1 c. a.]

21. Anatol Petrencu, Alesandru Duţu. Armata Română de la Prut la Stalingrad şi înapoi la Prut (1941-1944). Monografie, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3305 [pe blog 8.07.2020]

22. Anatol Petrencu,  Eroii ungheneni nu mor niciodată, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3309 (pe blog 23 iulie)

Retipărit în ART-EMIS, Anul X, Nr. 61 (1.045) / 29 iulie 2020

https://www.art-emis.ro/cronica-de-carte/corneliu-prepelita-eroii-ungheneni-nu-mor-niciodata

23. Anatol Petrencu. Unire-n cuget și simțiri… O carte nouă, importantă, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3311 (pe blog 23.07. 2020; 0,1 c. a.)

24. Anatol Petrencu, Igor Dodon – răul absolut pentru R. Moldova în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3314 (pe blog 17.08;

25. Anatol Petrencu, Igor Dodon – răul absolut pentru R. Moldova (2) în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3319 (pe blog 21.08;

26. Anatol Petrencu, Igor Dodon (ID) e din altă lume. De aceea trebuie să plece (3) în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3324 (pe blog 24.08;

27. Anatol Petrencu, Puterea de stat fără minte (recenzie), în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3329 (pe blog 3.09.2020; 0, 33 c. a.)

Retipărită în Art-Emis

28. Anatol Petrencu, Gheorghe PALADE, ar fi împlinit 70 de ani…, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3333 (pe blog, 6. 09)

29.  Anatol Petrencu, Igor Dodon trebuie să plece de la președinția republicii, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3339 (pe blog 10. 09. 2020; 0,18 c. a.)

30. Anatol Petrencu, Prin ”măruntaiele” Gulag-ului. Note de lectură, în http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3345 Pe blog 8 noiembrie 2020 (0,5 c. a.).

31. Anatol Petrencu, Ales președinte, în următorii 4 ani, Igor Dodon (ID) va transforma Republica Moldova (RM) în днестровско-прутская губерния, în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3349

32. Anatol Petrencu, Un important studiu comparativ: Republica Moldova (RM) – separatiștii tiraspoleni și Azerbaidjan-Armenia (Karabahul de Munte) în:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3358, pe blog 2 decembrie 2020 (c. a.)

33. Anatol Petrencu, Inima profesorului Constantin Drachenberg a încetat să bată, în

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3360, pe blog 5 decembrie 2020

34. Anatol Petrencu, Cronicile publicistului Nicolae Roibu, inclusiv din timpul pandemiei, în: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3366 Pe blog 21 decembrie 2020 (0,3 c. a).

Conferința științifică studențească 2020

Etapa I, 21 februarie 2020

Anul III

1. Mihaela Melnic, Cazul Kosovo: sui generis sau precedent pentru mișcările secesioniste?

2. Cristian Bolotnicov, Imuni la frică: rezistență și umor în România ”Epocii de Aur”

3. Daniel Spînu, Războiul de Iarnă în viziunea profesorului Ion Şişcanu

4. Gheorghe Leahu, Ion Iliescu despre cauzele revoluției din decembrie 1989 ( România)

5. Cristian Groapă, Ajutorul SUA oferit URSS în anii 1941-1943

Anul II

6. Dumitru Stratanenco, Rolul lui Lev Troţki în lovitura de stat bolșevică din octombrie 1917

7. Irina Bahtin, Teodosia Cozmin – amintirile Gulagului și realitățile prezentului.

8. Cătălina Cernei, Cadrele bolșevice din RSS Moldovenească. 1944-1945.

Teze de master și de licență, susținute în 2020

a)      Teze de licență

1. Cristian Bolotnicov, Alegeri parlamentare și comunale în județul Cahul în perioada interbelică. A susținut pe data de 12.06. 2020 pe nota 10 (zece).

2. Cristian Groapă, Importanța Lend-Lease în războiul URSS împotriva Germaniei. A susținut pe data de 13.06. 2020 pe nota  8 (opt).

3. Daniel Spânu. Războiul de iarnă: istoriografia problemei. A susținut pe data de 13.06. 2020 pe nota  10 (zece).

4. Melnic Daniela, Rolul ONU în soluționarea crizelor: cazul Kosovo (teza în limba engleză). A susținut pe data de 16.06. 2020 pe nota 10 (zece).

5, Alexandru Leaşoc, Bătălia de la Sevastopol. Personalitatea Ludmilei Pavlicenco. A susținut pe data de 16.06. 2020 pe nota 7 (șapte).

b)      Teze de master

1. Mariana Teslari (Gheorghiţă), Probleme de cultură și știință pe paginile revistei „Viața Basarabiei”. A susținut teza de master pe data de  25. 06. 2020 pe nota 8 (opt).

2. Liviu Rotaru, Conceptul de „Lumea rusă” în relațiile Republicii Moldova cu Federația Rusă. A susținut pe data de 25. 06. 2020 pe nota 9 (nouă).

3. Nelly Reznicenco, Советское государство и деятельность баптистских церквей с 1937-1970 гг. [Statul sovietic şi activitatea bisericilor baptiste 1937 – anii 1970]. A susținut teza de master pe data de  20 iunie 2020 pe nota 10 (zece).

4. Zeamă Mihail (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău). Ana Bejan – promotoare a Renașterii și culturii naționale. A susținut teza de master pe nota 10 (zece).

Teze ale studenților/masteranzilor, recomandate pentru publicare în Analele USM, seria „Lucrări studențești” (2020): Melnic Mihaela, Reznicenco Nelly, Bolotnicov Cristian.

Conducător științific al tezelor de doctorat

 16 ianuarie 2020, USM. Susținerea tezei de doctor în istorie Vasile Creţu, Evoluția învățământului primar şi secundar în Basarabia în anii 1918-1940.

Titluri de comunicări expuse la congrese, simpozioane, conferințe științifice internaționale, naționale, inter-universitare, mese rotunde, manifestări comemorative 

Conferințe științifice internaționale

1. 2-5 februarie 2020, Cluj-Napoca. Conferința internațională Istoria și scrisul istoric azi. Opțiuni metodologice, paradigme, agendă.

Comunicare: Cum denaturau faptele anchetatorii staliniști în dosarele deportaților din RSSM.

2. 22-23 septembrie 2020, Chișinău, Academia de Științe a Moldovei, Sala mică. Conferința științifică internațională ONLINE Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine, ediția a II-a dedicată Zilelor europene ale patrimoniului, Comunicare: Locul și valoarea memoriilor oamenilor simpli în patrimoniul uman. Studiu de caz: satul basarabean

3. 23-24 octombrie 2020, Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei. Al XV-lea Simpozion Internațional Cucuteni 5000 Redivivus: Științe exacte și mai puțin exacte.

Comunicare: 28 iunie 1940 – începutul tragediei plugarilor basarabeni.

4. 29-30 octombrie 2020, Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Conferința științifică internațională a Muzeului Național de Istorie a Moldovei, ediția a 30-a.

Comunicare: Axa spirituală a ținutului Căușeni – parte a patrimoniului național.

Co-moderator.

Conferințe științifice naționale cu participare internațională

1. 21 februarie 2020, Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

Conferința ştiinţifico-practică cu participare internațională Războiul hibrid: esența, strategia, tactica, urmările.

Comunicare: Limba rusă – instrument de expansiune a Federației Ruse.

Co-organizator, co-moderator[4].

Conferințe științifice naționale

 1. 23 iunie 2020, Facultatea de Istorie şi Filozofie, USM, Muzeul „Tudor Arnăut”. Conferința științifică 30 de ani de la proclamarea Suveranității RSS Moldova.

Comunicare: Profesorul Alexandru Moşanu în opera de declarare şi promovare a Suveranității RSS Moldova.

Moderator.

Vezi:
https://www.youtube.com/watch?v=W1gXmU0XEiI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1g1hs_y3zuN3CJvWmrytkwy96e0UedvS284zgKE36Fv4CHkTndM6MF3Jo
  

2. 21 august 2020, Băcioi, Biblioteca publică. Conferința publică 80 de ani de la anexarea Basarabiei – urmări, consecințe, soluții”, organizator – Alina Rusu, Radio România Chișinău

Comunicare: Urmările raptului teritorial sovietic pentru basarabeni.

3. 18 septembrie 2020, s. Budești, Căminul cultural ”Udo Jurgens”. Simpozion științific Satul Budești: o privire din prezent în trecut și viitor.

Comunicare: Represiuni politice în perioada regimului totalitar comunist. Studiu de caz: satul Budești.

4. 28 octombrie 2020, Institutul de Istorie al MECC. Conferința științifică 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei.

Comunicare: Nicolae Titulescu despre importanța Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei.

5. 22 decembrie 2020, Cărpineni, r-l Hâncești, Simpozionul național  Scriitorul Eugen Holban 100 ani de la naștere (on-line).

Mesaj de salut: Eugen Holban – promotor al istoriei Basarabiei.

Masă rotundă cu statut permanent „Reîntregirea” (INIS „ProMemoria”)

22 ianuarie 2020, Chișinău, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Sala de festivități. Adunare festivă cu tema 24 ianuarie 1859 – 1 decembrie 1918: parcursul românilor de la Unirea Mică la Marea Unire.

Referat: Necesitatea consolidării românismului în Republica Moldova.

Alte discursuri în fața  elevilor, profesorilor etc.

1. 22 ianuarie, Chișinău, Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu”, ședința Clubului istoricilor. Tema: Mihai Eminescu. Opera politică. Moderator – Alexandru Moraru.

Discurs: Opera politică a lui Mihai Eminescu şi actualitatea din R. Moldova

2. 27 ianuarie, Chișinău, Liceul Teoretic Republican „Aristotel”.

Discurs despre Holocaust.

3. 6 februarie, Chișinău, Biroul de la Chișinău al Postului de Radio Europa Liberă, Cafeneaua Tucano Coffee Brasil. În cadrul proiectului multimedia Anti-Nostalgia – privind spre viitor. Seria de dezbateri a fost întitulată Și eu am trăit în comunism. Părinți-copii; ce ați făcut, ce am fi făcut?

Tema comunicării: Comunismul – o utopie la putere cu urmări dramatice.

Moderatoare – dna Lina Grâu; în prezența dnei Ana Blandiana, dnei Oana Serafim, directoarea Serviciului în limba română a Europei Libere, pentru Moldova și România, dlui Mark Mazureanu, fondatorul Academiei de Jurnalism Cetățenesc din Chișinău[5].

4. 3 martie, Muzeul de Istorie a orașului Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60a („Turnul de Apă”).

Discurs pe tema Războiului ruso-moldav din 1992. Cu prilejul inaugurării expoziției de fotografii „Amintiri triste” de Mihai Vengher.

5. 5 martie, Discurs în fața savanților-protestatari din fața clădirii Guvernului (legat de disponibilizarea colegilor istorici, dar şi a arheologilor, filosofilor etc.).

6. 21 august, Rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, director general Ion Ciobanu

Discurs la vernisajul expoziției de fotografii Basarabenii în Gulag.

7. 25 septembrie, satul Mălăiești, r-nul Criuleni, R. Moldova

Discurs la dezvelirea monumentului Eroului grănicer Petre Marcu.

8. 16 decembrie, Biblioteca municipală ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”, Simpozion științific consacrat memoriei lui Nicolae Iorga. Discurs: Nicolae Iorga – istoric, om al lecturii.  

Luare de cuvânt la lansări sau prezentări de cărți

1. 13 decembrie, Lansarea volumului ”Teroarea stalinistă în RSSM, 1940-1941, 1944-1956: deportările, exilările în Gulag, foametea”, Chișinău, Editura Lexon Prim, 2020, 560 p.

2. 17 decembrie, Lansarea on line a volumului Fațete ale comunismului în România şi în R(A)SS Moldovenească: politică, societate și economie, ed.: Cristina Preutu, Anatol Petrencu., Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2020.

Popularizarea cunoștințelor istorice la posturile de Televiziune

1. 21 februarie, TVR Moldova, Emisiunea Punctul pe azi, cu dnii Marian Voicu şi Alecu Reniţă.

Despre Războiul hibrid. Moderator dl Vasile Munteanu.

2. 6 martie, Canal 2, cu colegul Ion Negrei despre Crima guvernării socialiste, privind lichidarea Institutului de Istorie (proiectul de istorie contemporană).

3. 11 martie, TVR Moldova, Despre Unirea Basarabiei cu România, cu dl Vasile Munteanu.

4. 6 mai, Prime TV. Despre cartea lui Gheorghe Mârzencu și 30 de ani de la Primul Pod de Flori 

5. 12 iunie, TVR Moldova. Despre Primul val al deportărilor (12-13 iunie 1941). Moderator dl Vasile Munteanu. Cu Marius Diaconescu şi Mihai Druţă, de la 19:00 la 19:50. Prin Skape.

6. 26 iunie, TVR Moldova. Tema: 28 iunie – 80 de ani de a raptul Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța. Prezentarea cărţii dlui Ion Şişcanu şi Danielei Şişcanu. Moderator dl Vasile Munteanu. Cu Ion Şişcanu, de la 19:00 la 19:50. Prin Skape.

Vezi: http://m.tvrmoldova.md/actualitate/80-de-ani-fara-basarabia-retragerea-armatei-romane-din-iunie-1940-trupele-sovietice-au-manifestat-un-comportament-brutal-istorici/

7. 27 iunie, TVR Moldova, Despre 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941

http://tvrmoldova.md/actualitate/28-iunie-1940-o-zi-neagra-in-istoria-poporului-roman-basarabia-si-nordul-bucovinei-au-fost-cedate-uniunii-sovietice/ 

8. 2 august, TVR Moldova, despre Formarea RSSM, 2 august 1940, interviu cu Irina

Pe post, 2 august.

http://tvrmoldova.md/actualitate/mostenirea-trista-lasata-de-urss-una-dintre-cauzele-stagnarii-economice-si-sociale-a-r-moldova-istoric/

 Popularizarea cunoștințelor istorice la posturile de Radio

1. 23 ianuarie, Postul de Radio Chișinău, cu ziarista Alina Rusu (înregistrare).

Am prezentat două cărți:

Rubrica: Suntem ceea ce citim și e bine să citim cărți bune. Anatol Petrencu recomandă Discursul politic rus de la al Doilea Război Mondial la conflictul ruso-ucrainean, volum coordonat de Stephane Courtois şi Galea Ackerman, Iași, Polirom, 2017, 238 p.

În: https://radiochisinau.md/suntem-ceea-ce-citim-si-e-bine-sa-citim-carti-bune-anatol-petrencu-recomanda-discursul-politic-rus-de-la-al-doilea-razboi-mondial-la-conflictul-rusoucrainean–102839.html

2. 13 februarie, Postul de Radio Chișinău, cu ziarista Alina Rusu (înregistrare).

Marian Voicu, Matrioşka mincinoşilor…, București, Humanitas, 2018.

În https://radiochisinau.md/esti-ceea-ce-citesti-despre-propaganda-ruseasca-revolutia-romana-fake-news-manipulare-si-populism–103722.html

3. 23 ianuarie,  Postul de Radio Vocea Basarabiei”, tema Semnificația zilei de 24 ianuarie 1918, moderator Leonid Smolniţchi, alături de dnii Ion Negrei şi Vasile Costiuc.

4. 27 ianuarie, Postul Național de Radio (Radio Moldova),

Despre Comemorarea victimelor regimului nazist, moderatoare Tatiana Fişer.

5. 14 februarie, Postul de Radio Chișinău, cu ziarista Alina Rusu (înregistrare).

Rubrica: Suntem ceea ce citim şi e bine să citim cărți bune.

Am prezentat cartea dlui Alexandru Horaţiu Frişcu Comunismul între utopie și delir. O istorie ilustrată a comunismului într-o altă abordare, Chișinău, S. n., 2019, 524 p.

6. 24 iunie, Radio România International. Despre Anexarea Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța de către URSS – 80 de ani. Cu dna Roxana Iorgulescu

www.rri.ro

25.06.2020 – Romanii de langa noi – Anatol Petrencu.mp3    6.4MB

7. 25 iunie, Postul de Radio Chișinău, cu ziarista Alina Rusu (înregistrare).

Tema: 80 de ani de la raptul Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța.

https://radiochisinau.md/istoricul-anatol-petrencu-28-iunie-1940–o-zi-neagra-pentru-basarabeni-care-trebuie-declarata-zi-de-doliu-national

8. 29 iunie, Vocea Basarabiei, moderator dl Leonid Smolniţchi. Despre 28 iunie 1940: comentarii la eveniment.

9. 1 iulie, Radio România Internațional, moderatoare dna Roxana Iorgulescu, tema 80 de ani de la cotropirea Basarabiei, nordului Bucovinei, Ținutului Herța, împreună cu prof. Ion Şişcanu. 

10. 3 iulie, Radio Europa Liberă, cu Valentina Ursu.

Despre Cel de-al Doilea val de deportare din RSSM. Pe post, luni, 6 iulie 2020, dimineața

https://moldova.europalibera.org/a/anatol-petrencu-(istoric)-urmările-acestor-deportări-sunt-resimțite-și-în-zilele-de-astăzi/30706864.htm 

11. 24 iulie, Radio România Chișinău

Două materiale cu Alina Rusu, despre cartea lui C. Prepeliță si cartea Unire-n cuget și simțiri.

Corneliu Prepeliță, Eroii ungheneni nu mor niciodată, pe post: 29 iulie 2020

https://radiochisinau.md/esti-ceea-ce-citesti-cartea-eroii-ungheneni-nu-mor-niciodata-de-corneliu-prepelita-un-efort-intru-combaterea-falsurilor-despre-razboiul-rusomoldav–113926.html

și Unire-n cuget și simțiri

12. 31 iulie, Radio Moldova, reporter Nicolae Becciu, despre Formarea RSSM (2 august 1940): progres sau regres? (pe post 1 august 2020)

13. 31 iulie, Radio România Chișinău, cu Alina Rusu: despre 2 august 1940 – 80 de ani de la formarea RSSM

https://radiochisinau.md/80-de-ani-de-la-formarea-rssm-istoricul-anatol-petrencu-aceasta-numita-republica-sovietica-socialista-moldoveneasca-a-fost-un-fals–114182.html pe Internet 2.08. 2020

14. 5 august, Radio Plai, interviu acordat drei Diana Enache, tema Dodon e lingușitor și servil față de liderul de la Tiraspol

În: http://www.radioplai.md/interviuri-anatol-petrencu-dodon-e-lingusitor-si-servil-fata-de-liderul-de-la-tiraspol/

15. 7 octombrie, Postul de Radio Vocea Basarabiei cu dl Leonid Smolnițchi. Despre Sindromul Stockholm la moldovenii de astăzi.

16. 1 decembrie, Radio România Chișinău, cu Natalia Zaharescu, tema: România interbelică: libertățile democratice: 1 decembrie – Ziua Unirii Românilor, sărbătoare națională.

17. 1 decembrie , Radio Moldova + Radio Moldova Tineret, cu Alexandru Ghețan, tema: Semnificația Zilei de 1 decembrie pentru RM.

Documentări, călătorii de documentare

1. 1-4 februarie, Cluj-Napoca. Cu prilejul Conferinței internaționale am vizitat mai multe obiective turistice și de interes istoric.

2. 21 august, vizite de documentare la Băcioi şi Orheiul Vechi.

3. 22 august, Vizită de documentare la Mănăstirea Marta și Maria, Hadjimus, r. Căuşeni, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, or. Căuşeni, Casa-muzeu „Alexei Mateevici” din Zaim și Casa-muzeu „Părintele Ioan Slotea” din Sălcuța.

Membru al Colegiilor redacționale, altor foruri ştiinţifico-metodice

Expert al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (Decizia nr. 12 din 31 iuie 2020 a conducerii ANACEC). Ordin nr. 16-A din 14 septembrie 2020 Cu privire la completarea Comisiilor de experți în domeniul atestării, Comisia 9. Științe umaniste: ramurile 61-61.

Membru al Consiliului de redacție a revistei TYRAGETIA, din martie 2019.

Membru al Colegiului de redacție a revistei Destin Românesc.

Membru al Colegiului de redacție a reviste Patrimoniu istoric, Chișinău-Ungheni.

Prin decizia Consiliului de Conducere al ANACEC din 30 octombrie 2020 am fost numit președinte al Seminarului științific de profil (SȘP) la specialitatea 611.02. Istoria românilor (pe perioade); 611.03 Istoria universală (pe perioade) din cadrul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezelor de doctorat / dr. hab. [pe un termen de 4 ani].

Pe data de 8 decembrie 2020 a avut loc prima ședință a SȘP la care a fost examinată teza de doctor habilitat în istorie pe tema Asigurarea logistică a trupelor ruse din Basarabia (1812-1874), prezentată de dr. Anatolie Leșcu (consultant șt. – Ion Eremia).

Astfel, în 2020 am publicat o monografie (17 c.a.), două capitole în monografie colectivă (4 c.a.), articole științifice (6,3 c.a.), recenzii, cuvinte-înainte (2 c.a.), articole pe suport elecronic (6,3 c.a.), în total – 35,6 c.a. Am participat la 5 conferințe internaționale și cu participare internațională, la 5 conferințe naționale, la 8 emisiuni TV și 17 emisiuni la posturuile de radio.

Primii, diplome, alte mențiuni

1. 27 ianuarie, Diplomă de gratitudine oferită de Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, Chișinău + Medalia „Liceul Teoretic Republican „Aristotel” (director dl Pavel Cerbuşca).

2. 3 februarie am fost ales Membru de Onoare al Institutului „Gheorghe Barițiu” de la Cluj[6].

3. 20 februarie, Diplomă de Onoare [Asociația Obștească Mitropolitul Gurie Grosu]. Se decernează domnului [A.P.] pentru efortul constant de valorificare a trecutului cultural al Basarabiei şi merite deosebite în procesul de reconsiderare a valorilor naționale. 8 februarie 2019. Igor Grosu, președinte AO Mitropolitul Gurie Grosu.

4. 10 noiembrie, Premiul Academiei de Științe a Moldovei în domeniul istorie și filosofie ”Alexandru Boldur” pentru realizări științifice valoroase obținute în anii 2018-2019 și ciclul de lucrări ”Memoria victimelor regimului totalitar”.

5. 15 decembrie, Diplomă pentru neuitare. Fundația Culturală Memoria și Memoria. Revista gândirii arestate. Se acordă domnului [A.P. ] în semn de adâncă prețuire pentru munca neobosită pusă în slujba adevărului despre perioada comunistă. Președinte Nicolae M. Constantinescu, Redactor-șef Cosmin Budeancă.


[1] În 2020 istoricul Ion Valer Xenofontov a scos de sub tipar ediția a II-a revăzută și adăugită a monografiei Complexul monahal Japca: istorie și spiritualitate, Chișinău, Editura Lexon, 2020, 540 de pagini, ediție de lux, precum și alte două volume – Războiul din Afganistan (1979-1989) în memoria participanților din RSS Moldovenească, ediția a doua, revăzută și adăugită, Iași, Editura Lumen, 2020, 530 p. și Războiul sovieto-afgan (1979-1989). Studiu de istorie orală. Percepții. Documente, ediția a două, revăzută și adăugită, Iași, Editura Lumen, 2020, 510 p. Din spusele autorului, în curând ultimele două volume vor vedea lumina tiparului și în limba maghiară.

[2] În 2019 istoricul Ruslan Șevcenco a scos de sub tipar monografia Конфликты в Приднестровье и Нагорном Карабахе: история и пути урегулирования [Ruslan Șevcenco. Conflictele din Transnistria și Karabahul de Munte: istoria și căile de reglementare], Chișinău, Editura Arc, 2019, 236 p.

[3] Suveranitatea Republicii Moldova: concept și realitate. Materialele Conferinței științifice inter-universitare on-line ”30 de ani de la proclamarea Suveranității RSS Moldova”, 23 iunie 2020, Chișinău, S. n., 2020, 351 p.

[4]Natalia Zgherea. Opinii. Propaganda rusească capătă amploare în republica Moldova. În:  https://infoprut.ro/58806-opinii-propaganda-ruseasca-capata-amploare-in-republica-moldova.html [accesat 22.02.2020]

[5] Poeta şi dizidenta Ana Blandiana, invitata celui de-al doilea sezon al proiectului „AntiNostalgia – privind spre viitor” de la „Europa Liberă”, în https://unimedia.info/ro/news/959e45478df31823/poeta-si-dizidenta-ana-blandiana-invitata-celui-de-al-doilea-sezon-al-proiectului-antinostalgia-privind-spre-viitor-de-la-europa-libera.html [accesat 7.02. 2020]

[6] Vezi: Doctorii habilitaţi… În: Ziarul Naţional, 2020, 3 februarie.

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva