RAPORT privind ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICO-DIDACTICĂ în 2019

RAPORT privind ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICO-DIDACTICĂ

 în 2019

Prof. univ., dr. – hab. Anatol PETRENCU,

Membru de onoare al AOŞR

Articole în culegeri ştiinţifice internaţionale, publicate în afara frontierelor R. Moldova

1. Anatol Petrencu. Probleme de relaţii externe ale Basarabiei, discutate în cadrul şedinţelor Sfatului ţării (1917-1918). În: Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (serie nouă). Istorie, tom LXIV / 2018. Număr special. Marea Unire a românilor (1918) – Istorie şi actualitate, Iaşi, 2018, p. 135-140 (0,44 c. a.)

ISSN: 1221-843X

2. Anatol Petrencu. По пути к безбожному  обществу: государство и Православная  церковь в Молдавской ССР в 1950-е гг. În: Конфессиональная политика Советского государсва в 1920-1950-е годы. Материалы XI Международной научной конференции. Великий Новгород, 11-13 октября 2018 г., Moscova, 2019, p. 168-174 [0,35 c. a.]

ISBN 978-5-8243-2337-5

Articole publicate în monografii colective, în culegeri de studii,  prefeţe sau cuvânt înainte, apărute în R. Moldova

1. Anatol Petrencu. În loc de prefaţă. În: Trifan Miroliubov. Credinţa strămoşească, Chişinău, Editura Pontos, 2018, p. 8 [0,05 c. a.] [+recenzent]

ISBN 978-9975-51-994-6

2. Anatol Petrencu.  Studiu de caz şi notă introductivă la: Vera Bejenaru. „Acest „val” de deportare [1941] a fost cel mai dramatic…” În: Arhivele memoriei: Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz, Vol. I, tomul 2, Chişinău, Balacron, 2019, [editor Ludmila D. Cojocaru), p. 249-272  [1,3 c. a.]

ISBN 978-9975-3288-7-6

3. Anatol Petrencu. Studiu de caz şi notă introductivă la: Gheorghe Kirov. „Eu ţin minte”. În: Arhivele memoriei: Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească: Memorii. Documente. Studii de caz, Vol. I, tomul 2, Chişinău, Balacron, 2019, [editor Ludmila D. Cojocaru), p. 273-320  [1, 87 c. a.]

ISBN 978-9975-3288-7-6

4. Anatol Petrencu. Mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu în faţa istoriei. În: Gurie Grosu. Procesul în apărarea mea. Denunţarea complotului apocaliptic, Chişinău, Editura Epigraf, 2018, p. 25-31    [0,51 c. a.]

ISBN 978-9975-60-311-9

5. Anatol Petrencu. Prefaţă. În: Gheorghe Baciu. Victimizarea – un flagel social, Chişinău, S.n., 2019, p. 5-7. [0,07 c. a. ]

ISBN 978-9975-129-53-4

6. Anatol Petrencu. Zece ani din viaţa unui popor nu sunt decât o clipă…” [Prefaţă la cartea Petre Cazacu. Moldova dintre Prut şi Nistru.1918-1928. Zece ani de la Unire], Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 2019, p. 3-6 [0,25 c. a.].

ISBN 978-9975-67-995-4

7. Istoria, la prezent [dialog cu A.P.]. În: Patrimoniul educaţional universitar, vol. I, Chişinău, Editura Cartdidact, 2019, p. 195-214 [0,7 c. a.]

ISBN 978-9975-3315-2-4

8. Anatol Petrencu. Prefaţă. În: Alexandru Bobeică. Fascismul şi comunismul – două ideologii, aceeaşi teroare, Deva, Editura Călăuza n. b., 2019, p. 5-7. [0,07 c. a.]

ISBN 978-606-517-084-1

9. Anatol Petrencu. În loc de concluzii: Republica Moldova după dispariţia URSS. În: Panorama comunismului în Moldova Sovietică. Context, surse, interpretări (editor Liliana Corobca), Bucureşti, Polirom, 2019, p. 761-773. [1,15  c. a.]

ISBN 978-973-46-7846-4

10. Anatol Petrencu. Cuvânt înainte. În: Maria Gogu Zinovii. Ne-au povestit calvarul. Mărturii despre trista istorie, trăită de basarabenii, deportaţi în Siberia. Proiect „Expediţiile Memoriei”, Ploieşti, Editura Karta-Graphic, 2019, p. 5-7. [0,1 c.a.]

ISBN 978-606-693-153-3

11. Anatol Petrencu. „Nu da, Doamne, nimănui, soarta deportatului” (recenzie la vol. Maria Nestor-Şoimu, Elena Şoimu-Postolachi. Surghiunul. Drumul pătimirilor prin Siberia de gheaţă. Mărturisiri ale victimelor regimului comunist de ocupaţie, Bucureşti, EIKON, 2017, 422 p. În: Patrimoniu istoric, 2019, nr. 10, p. 139-145.

ISSN 2345-1637

Comunicări [rezumate] prezentate la conferinţe, publicate în volume  colective

1. Anatol Petrencu. Украина и украинцы на страницах журнала „Viaţa Basarabiei” («Жизнь Бессарабии»). În: Пiвдень Украïни: етноiсторичний, мовний, культурний та релiгiйний вимiри. Збiрка наукових праць. Одеса, 2019. Herson, 2019, p. 384-389 [0,32 c. a.]

ISBN 978-966-289-275-8

2. Anatol Petrencu. Prizonieri japonezi din Gulag în memoria basarabenilor. În: Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Ediţia a VI-a, Program. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, CEP USM, 2019, p. 87-88 [0,05 c. a.].

ISBN 978-9975-149-07-5

3. Anatol Petrencu. De la Noua Politică Economică, prin nimicirea „chiaburilor”, la colectivizarea compactă a agriculturii: scopul, realizarea, urmările. În: Faţete ale comunismului în România şi R(A)SS Moldovenească. Politică, societate şi economie, Iaşi, 2019, p. 11.

[fără ISBN]

Articole în ediţii electronice: BLOG PERSONAL

Ianuarie 2019 [6]

1.                  Anatol Petrencu. Raport privind activitatea ştiinţifică în anul 2018. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2752 [1,3 c. a.] [publicat pe 2. 01. 2019]

2. Anatol Petrencu. Profesorul Gheorghe Baciu a lansat două noi volume. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2756 [0,1 c. a.] [publicat pe 16. 01. 2019]

3. Anatol Petrencu. Conferinţa ştiinţifică „160 de ani de la Unirea Principatelor Române”. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2760 [0, 12 c. a.] [pe blog: 23. 01. 2019]

4. Anatol Petrencu. Comemorarea victimelor Holocaustului în R. Moldova. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2763 [0,15 c. a.] [pe blog: 26. 01. 2019]

5. Anatol Petrencu. Noi studii de cartofilie. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2771 [0,1 c. a.] [pe blog: 26. 01. 2019]

6. Anatol Petrencu. Rusia în lacrimi: tragedii şi cazuri excepționale (1). În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2773 [0, 45 c. a.] [pe blog 31.01.2019]

Februarie 2019 [1]

7. Anatol Petrencu. Rusia în lacrimi: tragedii şi cazuri excepționale (2). În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2781 [0, 42 c. a.] [pe blog 28.02.2019]

Martie 2019 [7]

8. Anatol Petrencu. Amintirile unui polonez [prezentarea volumului Tadeusz Gaydamowicz. Podróż do minionego świata. Wspomnienia Polaka z Besarabii / O călătorie în lumea de odinioară. Amintirile unui polonez din Basarabia, Chişinău, 2018, 59 p. + foto].

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2783 [ 0,15 c. a.] [pe blog – 1. 03. 2019]

9. Anatol Petrencu. Ucraina: victoria lui Vladimir Zelenski.

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2786 [0,1 c. a.] [pe blog: 18.03.2019]

10. Anatol Petrencu. Alexei Marinat. „Eu şi Lumea”: importanţa ştiinţifică a cărţii.

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2789 [0,1 c. a.] [pe blog: 19.03.2019]

11. Anatol Petrencu. Elena Alistar – femeia care a votat Unirea Basarabiei cu România.

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2798 [0,12 c. a.] [pe blog: 22.03.2019]

12. Anatol Petrencu. Exerciţiul Memoriei, volumul I (recenzie).

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2802 [0,2 c. a.] [pe blog: 24.03.2019]

13. Anatol Petrencu. Lagărul morţii Ivdel – un Auschwitz al basarabenilor. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2810 [0, 9 c. a] [pe blog – 24. 03. 2019]

14. Anatol Petrencu. Drama găgăuzilor, produsă de sovietici: lansare de carte.

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2812 [0,15  c. a.] [pe blog: 25.03.2019]

Aprilie 2019 [7]

15. Anatol Petrencu. Rusia în flăcări şi lacrimi: tragedii şi cazuri excepţionale (3). Martie 2019. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2840 [0,15 c. a.] [pe blog 1 aprilie 2019]

16. Anatol Petrencu. Lansarea volumului „Soarta familiei Curoş. Povestire” de Pavel Curoş. Şeptelici, Soroca. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2848 [pe blog 10 aprilie 2019] [0,12 c. a.]

17. Anatol Petrencu. Lansarea volumului „Istoria Gărzii de Fier. Un fascism românesc” de Traian Sandu. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2850 [pe blog 19 aprilie 2019] [ 0,25 c. a.]

Retipărit în: Art-Emis, 2019, nr. 33 (920), 24 aprilie.

18. Anatol Petrencu. Igor Dodon şi Vladimir Zelenski, ce ar fi de spus? În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2855 [pe blog 23.04.2019] [ 0,05 c. a.]

Retipărit în: Basarabia literară, 2019. Vezi:  http://basarabialiterara.com.md/?p=37015

19. Anatol Petrencu Propaganda comunistă în România: practici instituţionale şi tehnici de comunicare. [recenzie la cartea Cristinei Preutu].

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2861 [pe blog 24 aprilie 2019] [0,3 c. a.]

20. Anatol Petrencu. Masă rotundă: Reîntregirea naţională: iluzie sau realitate? În:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2863 [pe blog 24 aprilie 2019] [0,3 c. a.]

Şi în „Basarabia Literară”: http://basarabialiterara.com.md/?p=37157 [accesat 4 mai 2019]

21. Anatol Petrencu. Rusia în flăcări şi lacrimi: tragedii şi cazuri excepţionale (4, aprilie 2019).

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2867 [pe blog – 30 aprilie 2019] [0,65 c. a.]

Mai 2019 [3]

22. Anatol Petrencu. „Românii din Balcani”. Sesiune Ştiinţifică Internaţională, Oradea, mai 2019. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2872 [pe blog – 15.05.2019] [0, 22 c. a.]

23. Anatol Petrencu. „Deadea Vova, Mî s toboi”: Rusia în flăcări şi lacrimi. Tragedii şi cazuri excepţionale (mai 2019). În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2876 [pe blog – 31 mai 2019] [0,7 c. a.].

24. Anatol Petrencu. Odesa: Conferinţă ştiinţifică internaţională, ediţia a VII-a. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2874 [pe blog: 31 mai 2019] [0, 15 c. a.]

Iunie 2019 [11 ]

25. Anatol Petrencu. Odesa: Muzeul contrabandei.

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2886 [pe blog – 1 iunie 2019] [0,12 c. a.]

26. Anatol Petrencu. Lansarea volumului 2 „Documentele reeducării”, editate de Mircea Stănescu. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2891 [pe blog – 2 iunie 2019] [ 0,07 c. a.]

27. Anatol Petrencu. Sezon mort în Republica Moldova (RM).

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2893 [pe blog 3 iunie 2019] [0,08 c. a.]

28. Anatol Petrencu. Aspiraţii comune – destine paralele. În:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2900 [pe blog – 7 iunie 2019], [0,1 c. a.]

29. Anatol Petrencu. Rusaliile Negre: deportarea în Bărăgan. Expoziţie. În:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2905 [pe blog – 8. 06. 2019], [0,16 c. a.]

30. Anatol Petrencu. Prezentarea publică a Programului de Stat. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2907 [pe blog – 9. 06. 2019], [0,2 c. a.]

31. Anatol Petrencu. Profesorul Ion Şişcanu – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2912 [pe blog – 10. 06. 2019], [0,55 c. a.]

32. Anatol Petrencu. ,,Antonie Plămădeală – fiu al Basarabiei – Mitropolit al Ardealului”: sesiune de comunicări. În:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2916 [pe blog – 11 iunie 2019], [0,21 c. a.]

33. Anatol Petrencu. „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”, Conferinţa internaţională, Cahul. În:

http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2921 [pe blog – 14 iunie 2019], [0,1 c. a.]

34. Anatol Petrencu. Şedinţa MRSP „Reîntregirea” din 13 iunie 2019. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2925 [pe blog – 16 iunie 2019], [0,2 c. a.]

Articol publicat cu titlul „De ce adepţii REÎNTREGIRII, au nevoie de O SINGURĂ FORŢĂ politică, capabilă să reîntregească România” în revista electronică „Basarabia literară”. În: http://basarabialiterara.com.md/?p=37641 [pe 19 iunie 2019]

35. Anatol Petrencu. Armata şi elitele în apărarea României întregite: Conferinţă internaţională la Iaşi. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2938 [pe blog 24 iunie 2019] [0,22 c. a,]

Iulie 2019 [ 6 ]

36. Anatol Petrencu. Conceptul de Unire în discuţiile Consiliului Mondial Român: şedinţa filialei Iaşi. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2944 [pe blog 18. 07. 2019] [0,1 c. a.]

37. Anatol Petrencu. Analiza situaţiei politice din R. Moldova în şedinţa MRSP din 17 iulie 2019. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2946 [pe blog 18 iulie 2019] [ 0,15 c. a.]

38. Anatol Petrencu.   Memorie remanentă. Conferinţă ştiinţifică, Chişinău, 24 iunie 2019. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2949 [pe blog: 18 iulie 2019] [ 0,12 c. a.]

39. Anatol Petrencu. Destine frânte pentru Ţară în vatra istorică românească. Simpozion internaţional, ediţia a doua, Dervent, 6 iulie 2019.

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2951 [pe blog 18 iulie 2019] [0,22 c. a.]

40. Anatol Petrencu. Rusia în lacrimi: iunie 2019.

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2955 [pe blog 19 iulie 2019] [0,3 c. a.]

41. Anatol Petrencu. Pentru dl V. Matei: o scurtă replică a unui neica nimeni. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2957 [pe blog – 20.07. 2019] [0,2 c. a.]

August 2019 [7]

42. Anatol Petrencu. „Forţa supraputerii se verifică în timpul nenorocirilor”: Rusia, iulie 2019. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2969 [pe blog 5.08.2019] [0,85 c. a.]

43. Anatol Petrencu. Şedinţa MRSP din 2 august 2019. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2973 [pe blog 7. 08. 2019] [0,07 c. a.]

44. Anatol Petrencu. Conferința științifică „Pactul Molotov-Ribbentrop  - verde pentru declanșarea celui de-al Doilea Război Mondial”.

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2985 [pe blog 25. 08. 2019] [0,16 c. a.]

45. Anatol Petrencu. Mitingul din 23 august 2019 a fost supus unui atac reider.

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2987 [pe blog 25.08.2019] [0,25 c. a.]

46. Anatol Petrencu. Republica Moldova: 28 de ani de proclamarea independenței – ce are și ce nu are din ceea ce îi trebuie? În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2992#more-2992 [pe blog 28.08. 2019] [0,1 c. a.]

Septembrie 2019 [10]

47. Anatol Petrencu. Rusia: august – luna cu cele mai multe nenorociri. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3000 [pe blog 1. 09.2019] [0,8 c. a.]

48. Anatol Petrencu. Din activitatea Comunităţii ruşilor din Republica Moldova (RM) În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3005 [pe blog 2. 09. 2019] [0,3 a. a.]

49. Anatol Petrencu. Reîntregirea naţională se amână… Ce e de făcut?

În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3013 [pe blog 3.09.2019] [0,2 c. a.]

50. Anatol Petrencu. Dl Boris Volosatâi susţinut unanim la funcţia de deputat în circumscripţia electorală nr. 33. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3026 [pe blog 4. 09. 2019] [0,1 c. a.]

51. Anatol Petrencu. Dodon, amnezia istorică şi interesul nostru naţional.[Declaraţie pentru presă]. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3032 [pe blog 5. 09. 2019] [0,05 c. a.]

52. Anatol Petrencu. O Carte cât o Bibliotecă. Recenzie la cartea dlui Alexandru-Horaţiu FRIŞCU. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3039 [pe blog 10.09.2019] [0, 47 c. a.]

53. Anatol Petrencu. Lansarea volumului „Documente privind unitatea poporului român”. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3052 [pe blog 12. 09. 2019] [0,15 c. a.]

54. Anatol Petrencu. La Drochia a fost lansată cartea istoricului Alexandru Bobeică. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3057 [pe blog 15.09.2019] [0,1 c. a.]

55. Anatol Petrencu. O rebelă anti-bolşevică omorâtă la Soloveţk. Recenzie. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3059 [pe blog 17.09.2019] [0,2 c. a.]

56. Anatol Petrencu. 80 de ani de la intrarea URSS în cel de-al Doilea Război Mondial. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3066 [pe blog 18.09.2019] [0, 12 c. a.]

Octombrie 2019 [7]

57. Anatol Petrencu. Rusia, septembrie 2019: cronica nenorocirilor. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3073 [pe blog 2. 10. 2019] [0,55 c. a.]

58. Anatol Petrencu. Istoria stalinismului: 1929 – „Marea cotitură” şi urmările ei. Conferinţă ştiinţifică internaţională, Ekaterinburg, 26-28 septembrie 2019. Rubrica: Cronica vieţii ştiinţifice. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3075 [pe blog 3.10.2019] [0,45 c. a.]

59. Anatol Petrencu. Boris Volosatâi – cel mai potrivit pretendent pentru postul de primar general al Chişinăului În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3080 [pe blog 6.10.2019] [0.12 c. a.]

60. Anatol Petrencu. La împlinirea a 75 de ani de la eliberarea Belgradului Rusia oficială a „uitat” de Iosip Broz TITO şi armata lui. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3097 [pe blog – 22.10.2019] [0,15 c. a.]

Noiembrie 2019 [3]

64. Anatol Petrencu. Rusia: octombrie 2019 – luna cu cele mai cumplite accidente rutiere. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3106 [pe blog 4.11.2019] [0,57 c. a.]

65. Anatol Petrencu. În aşteptarea redenumirii bulevardului „Ştefan cel Mare şi Sfânt” în bulevardul „Vladimir Putin”. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3115 [pe blog 26. 11. 20191

65. Anatol Petrencu. Comparaţia Ambasadorului Kuzmin şchiopătează de ambele picioare. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=3120 [pe blog 29. 11. 2019] [0,17 c. a.]

Coordonarea activităţii ştiinţifice a studenţilor/masteranzilor

Conferinţa ştiinţifică studenţească 28 februarie 2019

Etapa I:

La 28 februarie 2019 a avut loc Conferinţa ştiinţifică studenţească la Facultatea de Istorie şi Filozofie a USM. Am coordonat activitatea ştiinţifică, soldată cu prezentarea comunicărilor în Atelierul Istorie contemporană a 7 studenţi, după cum urmează:

1. Radomir Barbarov, student, a. II (tema comunicării: „ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей): культура как политический инструмент (1925-1941)” [Societatea unională de legături culturale cu străinătatea”, abreviat VOKS];

2. Cristian Bolotnicov, student, a. II (tema comunicării: „Războiul de iarnă: trecut şi actualitate”);

3. Alexandru Antocian, student, a. II (tema comunicării: „GULAGUL în memoriile basarabenilor. Cazul Alexei Marinat”);

4. Daniel Spânu, student, a. II (tema comunicării: „Doctrina Nixon: istorie și actualitate”;

5. Mihaela Melnic, studentă, a. III (tema comunicării: „ONU şi problema Kosovo”);

6. Ana Iacomachi. „Relaţiile sovieto-germane, 1939-1941”;

7. Gabriel Moroşanu, student, a. III (tema comunicării: „Charles de Gaulle şi deschiderea Frontului Doi în perioada celei de-a Doua Conflagraţii Mondiale”.

Premii: locul I – Mihaela Melnic; locul II (din două oferite) – Alexandru Antocian; locul III – Cristian Bolotnicov, Radomir Barbarov.

Etapa a II-a, 12 aprilie 2019

            La etapa a II-a a Conferinţei ştiinţifice studenţeşti participă masteranzii şi premianţii I-i etape.

Masteranzi, anul II

  1. Cazacliu Cristina. Imaginea satului basarabean în opera lui Andrei Lupan.
  2. Наталья Чобан. Особенности проведения референдума и выборов в Сейм в Польше (1946-1947).
  3. Maria Cipilenco. Gulagul în scrisorile lui Ion Holban.

Masteranzi, anul I

  1. Mariana Teslari. Pământenia Basarabeană din Dorpat (1900-1902)
  2. Reznicenco Nelli. Amiralul Nicolai Sablin despre penitenciarele sovietice: condițiile de trai, munca, hrana.
  3. Liviu Rotaru. Embargourile Federației Ruse ca instrument de presiune și intimidare a Republicii Moldova.

Studenţi, premianţi ai primului tur, trecuţi în turul II:

Mihaela Melnic.  ONU şi problema Kosovo

Alexandru Antocian. GULAGUL în memoriile basarabenilor. Cazul Alexei Marinat

Cristian Bolotnicov. Războiul de Iarnă: trecut şi actualitate

Radomir Barbarov. Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС): цели и задачи[1].

Teze de master şi de licenţă, susţinute în 2019 (conducător ştiinţific)

a)      Teze de master

Susţinerea pe data de 11 iunie 2019:

1. Cazacliu Cristina. Modul socialist de viață la sat în RSSM 1944-1961. Nota 10.

2. Cioban Natalia. Процесс советизации Польши. Nota 10.

3. Cipelenco Maria. Kolîma. Deportările și genocidul uman. Nota 10.

Susţinerea pe data de 12 iunie 2019:

4. Gheorghe Toma. Tranziţia politică de la Republica Sovietică Socialistă Moldovenească la Republica Moldova. 1989-1994. Nota 8.

5. Moisei Petru. Basarabenii în Gulag: viaţa cotidiană între supravieţuire şi teroare. Nota: 8.

Susţinerea pe data de 19 iunie 2019

6. Hanganu Andrei. [Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău] Valorificarea patrimoniului Muzeului Militar din cadrul Centrului de Cultură şi Istorie Militară (deportările din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească)”. Nota 9,5.

b)      Teze de licenţă

Susţinerea pe data de 19 iunie 2019:

1. Moroșan Gabriel. Contribuția Franței la victoria asupra Germaniei naziste. Nota 9.

2. Suslov Pavel. Убийство царской семьи: факты и мнения. Nota 9.

Susţinerea pe 20 iunie 2019

3. Boiștean Vlad. Politica internă și externă, promovată de Angela Merkel. Nota 6.

4. Iacomachi Ana. Relații sovieto-germane. 1939-1941.Nota 9.

Evaluarea cursurilor

La încheierea cursurilor, pe data de 25 februarie 2019,  am organizat evaluarea cursului „Teoria şi practica bolşevismului”, studenţi, anul III, Facultatea de Istorie şi Filozofie. Am repartizat 19 anchete. Iată rezultatele: La întrebarea „Consideraţi că acest Curs v-a fost de folos în pregătirea Dvs. profesională?” Au răspuns „Da” 19 studenţi (100 %). La întrebarea: „Consideraţi că Bibliografia Cursului este suficientă?” Au răspuns „Da” 16 studenţi (84 %), „Nu” – 2 studenţi (11 %) şi 1 student a scris 50/50 (5 %). La întrebarea: „Consideraţi că ar fi binevenită publicarea prelegerilor, tematicii seminarelor, bibliografiei ca suport de curs pentru studenţi?”Au răspuns „Da” 18 studenţi (95 %), un student (5 %) a considerat că nu e nevoie de publicat cursul de prelegeri. La rugămintea de a da o notă generală Cursului (prezentarea prelegerilor, organizarea seminarelor etc.), notând cu punctajul de la 4 la 10, rezultatele sunt: 10 – 7 studenţi (37 %); 9 – 10 studenţi (53 %), 8,5 – un student/ă (5 %) şi 8 – un student/ă (5 %). Aprecierea medie, dată de către studenţi acestui Curs, este de 9, 28.

Pe data de 20 aprilie 2019 am realizat un sondaj în grupul de masteranzi, anul I, Facultatea de Istorie şi Filozofie, USM, unde am prezentat cursul „Tradiţii istorice. Relaţii internaţionale”. Masteranzii au dat răspunsuri la întrebările, formulate mai sus. În linii mari – răspunsurile sunt identice. Privind rugămintea de a da o notă generală cursurilor predate (15 ore prelegeri, 30 ore seminare), rezultatele au fost următoarele: Pe listă sunt 14 masteranzi. S-au prezentat la sondaj 11 (trei absenţi). Chestionare repartizate – 11. Nouă masteranzi au apreciat predarea cursurilor şi organizarea seminarelor cu nota „10”, doi masteranzi au apreciat cursurile cu „9”. Nota medie este de 9,8.

Pe data de 27 mai, studenţii anului II au dat răspunsuri la aceleaşi întrebări. Răspunsurile studenţilor la întrebările formulate coincid cu cele de mai sus. Privind rugămintea de a da o notă generală cursurilor predate [„Stat, societate şi mentalităţi în epoca contemporană” (26 ore prelegeri, 26 ore seminare) şi „Probleme de istorie contemporană” (10 ore prelegeri şi 22 ore seminare), rezultatele au fost următoarele: pe listă sunt 16 studenţi. S-au prezentat la sondaj 13. Chestionare repartizate – 10. Nouă studenţi au apreciat predarea cursurilor şi organizarea seminarelor cu nota „10”, un student a apreciat cu nota 8. Nota medie este de 9,8.

Referent oficial sau membru al Consiliului ştiinţific specializat 2019

1. 1 februarie 2019, şedinţa Consiliului Științific Specializat ad-hoc la specialitatea 611.03 – Istoria Universală (pe perioade). Victor Ţvircun, referat ştiinţific al tezei de doctor habilitat în istorie cu tema „Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate)”; consultant ştiinţific – Andrei Eşanu.

2. 6 martie 2019 Susţinerea tezei lui V. Ţvircun „Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate)” [membru al Consiliului ştiinţific]

3. 11 iunie 2019, USM, Facultatea de Istorie şi Filozofie, sala 535. Şedinţa Seminarului științific de profil la specialitatea Istorie ( pe perioade). Discutarea tezei de doctor în istorie cu tema „Biserica Catolică din Basarabia în perioada interbelică”, autor – Petru Ciobanu, cond. şt. conf. univ., dr. – hab. Ion Gumenai. Am fost nominalizat în Consiliul ad-hoc de susţinere a tezei.

4. 28 noiembrie 2019, referent oficial la teza de doctor, susţinută de dna Ludmila Chiciuc, cu tema „Organizarea şi activitatea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940)”. Cond. ştiinţ. Nicolae Enciu, consultant Gh. Cojocaru.

Titluri de comunicări expuse la congrese, simpozioane, conferinţe ştiinţifice internaţionale, naţionale, inter-universitare, mese rotunde, manifestări comemorative

Conferinţe științifice internaţionale

1. 10-12 mai 2019, Oradea, Biblioteca Universităţii din Oradea. Sesiunea ştiinţifică internaţională „Românii din Balcani (sec. al VIII-lea – sec. al XXI-lea). Comunicare: Relaţiile româno-iugoslave: trăsături distincte (1948-1989). Prezentarea volumelor „Arhivele Memoriei”, volumele apărute în 2019.

2. 17-18 mai 2019, Universitatea Naţională de Marină din Odesa. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Пiвдень Украïни: етноiсторичний, мовний, культурний та релiгiйний вимiри. Збiрка наукових праць”.Comunicare: „Украина и украинцы на страницах журнала „Viaţa Basarabiei” («Жизнь Бессарабии»)”.

3. 6 iunie 2019, Cahul, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu”. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Perspectivele şi problemele integrării în spaţiul european al cercetării şi educaţiei”, ediţia a VII-a. Comunicare: „Deportările staliniste din raioanele de sud ale RSSM în studii şi cercetări recente”. Moderator, subsecţiunea „C”.

4. 20-22 iunie 2019, Iaşi, Cercul Militar, Filiala Iaşi a Muzeului Militar Naţional „Regele Ferdinand I”. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Contribuţia Armatei Române şi a elitelor la apărarea şi recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (1919-1920)” Comunicare: „Rostul şi rolul delegaţiei basarabenilor la Conferinţa de Pace de la Paris”.

5. 6 iulie 2019, Mănăstirea Dervent, judeţul Constanţa. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Destine frânte pentru ţară în vatra istorică românească”, ediţia a II-a. Comunicare: „Primarii deportaţi în Siberia (1941): portret de grup”.

6. 23 septembrie 2019, Chişinău, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Conferinţa ştiinţifică internaţională „Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine”. Comunicare: „Memorialistica Gulagului – parte a patrimoniului universal”

7. 26-28 septembrie 2019, Ekaterinburg, Federaţia Rusă. Cea de-a XII-a Conferinţă ştiinţifică internaţională 2019: Istoria stalinismului: „Marea cotitură” şi urmările ei. Comunicare: “Cu privire la lichidarea chiaburimii ca clasă (exemplul RASS Moldoveneşti, 1929-1932)”.

8. 18-19 octombrie 2019, Chişinău, USM, Facultatea de Istorie şi Filozofie. Forumul istoric moldo-polonez „Pământurile Ţării Moldovei, Uniunea statală Polono-lituaniană şi regiunea Mării Negre în secolele XV-XXI”. Comunicare: „Polonia şi polonezii în presa română – acum o sută de ani (1919)”. Co-moderator.

9. 24-25 octombrie 2019, Chişinău, Muzeul Naţional de Artă.  Conferinţa internaţională „Oraşul subteran. Identităţile Chişinăului”, ediţia a VI-a. Comunicare: „Chişinău: istoria gunoiului, contribuţii”

Conferinţe științifice naţionale

1. 22 ianuarie 2019, Chişinău, Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu Haşdeu”. Conferinţa ştiinţifică „160 de ani de la Unirea Principatelor Române”. Comunicare: „Unirea Principatelor Române, expusă în unele manuale de istorie”[2].

2. 29 martie 2019, Adjud. Simpozion Educaţional Naţional „Cea dintâi unită, Basarabia”. Discurs: „Importanţa istorică a Unirii Basarabiei cu România, acum 101 ani”.

3. 9 aprilie 2019, Chişinău, Biblioteca Municipală „B. P. Haşdeu”. Simpozion ştiinţific naţional „101 ani de la Unirea Basarabiei cu România”. Luare de cuvânt „Unirea Basarabiei cu România: critica mistificării evenimentului prin ironizare”.

4. 17 mai 2019, Chişinău, USM, Facultatea de Istorie şi Filozofie. Sesiune ştiinţifică anuală. Comunicare: „Prizonierii japonezi din Gulag în memoria basarabenilor”.

5. 29 mai 2019, Chişinău, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. Prezentarea publică a rezultatelor şi publicaţiilor Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

6. 4 iunie, Chişinău, Biblioteca „B. P. Haşdeu”. 80 de ani de la naşterea istoricului Gheorghe Buzatu. Comunicare “Gheorghe Buzatu – strălucit istoric român”.

7. 7 iunie 2019, Hânceşti, Biblioteca publică „Antonie Plămădeală”. Sesiunea de comunicări „Antonie Plămădeală – fiu al Basarabiei – Mitropolit al Ardealului”. Comunicare: „Mitropolitul Antonie Plămădeală despre Basarabia şi basarabeni”. Co-moderator.

8. 22 iunie 2019, Iaşi, Muzeul Municipal din Iaşi, str. Zmeu, nr. 3, Consiliul Mondial Român. Conferinţă de comunicări cu tema: „Renaşterea spiritualităţii româneşti. Conceptul de Unire”. Tema comunicării: „Mişcarea Unionistă din Republica Moldova: probleme şi sarcini de realizat”.

9. 24 iunie 2019, Chişinău, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie naturală. Conferinţa ştiinţifică „Memoria remanentă. Prezentarea rezultatelor ştiinţifice ale Programului de Stat “Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”. Cuvânt de deschidere.

10. 21 august 2019, Chişinău, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Conferinţa ştiinţifică „Pactul Molotov-Ribbentrop – verde pentru declanşarea celui de-al Doilea Război Mondial (cu prilejul împlinirii a 80 de ani din data semnării odiosului document)”. Comunicare: „Protocolul adiţional secret: aspecte istoriografice ale problemei”. Co-moderator (cu prof. univ., dr.-hab. Ion Şişcanu).

11. 23 august 2019, Orhei, Biblioteca „Alexandru Donici”. Conferinţă ştiinţifică consacrată împlinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop. Comunicare: „Pactul Molotov-Ribbentrop şi urmările acestuia pentru Lume şi România”.

12. 4 octombrie 2019, Chişinău, USM. Conferinţa inter-universitară cu genericul „25 de ani de cooperare între Republica Moldova şi NATO în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace”. Comunicare: “Republica Moldova: riscul pierderii independenţei de stat şi speranţa NATO”.

13. 31 octombrie 2019, Iaşi, universitatea „A. I. Cuza”, Facultatea de Istorie. Conferinţa „Faţete ale comunismului în România şi R(A)SS Moldovenească. Politică, societate şi economie”, ediţia a II-a. Comunicare: De la Noua Politică Economică, prin nimicirea „chiaburilor”, la colectivizarea compactă a agriculturii: scopul, realizarea, urmările. Membru al Comitetului ştiinţific, moderator, secţiunea a V-a.

Alte discursuri: cu elevi, profesori, alţii

1. 23 ianuarie 2019, Chişinău, Biblioteca „Hristo Botev”. Cu liceeni de la Liceul „Mihail Sadoveanu”. Discurs: „Comemorarea victimelor Holocaustului”.

2. 24 ianuarie 2019, Chişinău, Biblioteca „Bogdan Petriceicu Haşdeu”. Masa rotundă „Comemorarea victimelor Holocaustului”. Participare la discuţie.

Vezi: Anatol Petrencu. Comemorarea victimelor Holocaustului în R. Moldova. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2763  [pus pe blog 26. 01. 2019]

3. 30 ianuarie 2019, Biblioteca „Ştefan cel Mare”, Chişinău, sectorul Botanica. Discurs: Comemorarea victimelor Holocaustului. 14-00-15-00. Liceeni de la Liceul Teoretic cu profil teatral „Elena Alistar”, peste 50 de elevi + profesori.

4. 1 februarie 2019, Biblioteca „Hristo Botev”. Cu liceenii de la „George Meniuc”. Discurs: „Comemorarea victimelor Holocaustului / Holocaust – amintiri vii” (30 de elevi, profesori, bibliotecari).

5. 19 februarie 2019, Chişinău, Liceul teoretic „George Meniuc”. Discurs despre invazia URSS a Afganistanului. Alături de dl dr. Ion Xenofontov. Responsabilă – doamna profesoară de istorie (50-60 elevi).

6. 22 martie 2019, Chişinău, Biblioteca „Ştefan cel Mare”. Întâlnire cu elevii claselor mari ai Liceului „Elena Alistar” (30 elevi). Tema conferinţei: „Elena Alisar – femeia care a votat Unirea Basarabiei cu România” (alături de dl Ion Negrei); organizator – dna Lilia Gamarţa.

7. 28 martie 2019, USM, Facultatea de Istorie şi Filosofie. Alături de dl Igor Bercu, prodecanul Facultăţii, am realizat filmări, privind importanţa pregătirii cadrelor de istorici şi filosofi. A fost dl Valeriu Streleţ, absolvent al facultăţii (1993), ex prim ministru. Am prezentat Centrul de excelenţă INIS „ProMemoria”, cărţile publicate.

 8. 24 aprilie 2019, Chişinău, IPN. Conferinţă de presă. Am vorbit despre Gh. Oatu. Împreună cu Vlad Bileţchi.

9. 29 mai 2019, Chişinău, BNRM. Masă rotundă  „30 de ani de la prăbuşirea comunismului. Aspiraţii comune – destine paralele”, organizată de Ambasada Poloniei la Chişinău.

10. 14 iunie 2019, Ungheni. Prelegeri în faţa profesorilor de istorie, veniţi la perfecţionare.

11.  18 iunie 2019, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Sala Albastră. Adunare festivă consacrată Zilei Istoricului din RM. Cuvânt de salut.

12. 27 august 2019, Căuşeni, Cinematograful „Grigore Grigoriu”. Adunare solemnă consacrată împlinirii a 28 ani de la proclamarea Independenţei de Stat a Republicii Moldova. Discurs: „Republica Moldova: realizări şi probleme”.

13. 17 septembrie 2019, USM, Facultatea de Istorie şi Filozofie, Muzeul de Arheologie. Masa rotundă cu genericul „80 de ani de la izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial. Destine paralele – interpretări diferite”. Discurs cu tema: „Intrarea URSS în cel de-al Doilea Război Mondial: istorie şi actualitate”.

14.  7, 9 noiembrie 2019. Am oferit comentarii Postului de TV din Azerbaidjan „Telekanal CBC”, reporteri-producător Elmira Musazade, despre Divizia 416, a participat la operaţia „Iaşi-Chişinău.

elmirahuseynova95@gmail.com

Luare de cuvânt la lansări sau prezentări de cărţi

1. 15 ianuarie 2019, Chişinău, în Sala „Regina Maria” a Institutului Naţional de Justiţie, lansarea volumelor „Mihai Eminescu: realităţi şi erori” şi „Zece nume marcante ale neamului”, autor – prof. univ., dr. hab. Gheorghe Baciu.

Am vorbit despre cărţi. Informaţie vezi:  http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2756; https://www.inj.md/ro/acad-gheorghe-baciu-la-inj-lansare-de-cărţi-şi-sesiune-de-autografe

2. 25 ianuarie 2019, Chişinău, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, lansarea volumelor Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea. Porni Luceafărul… Album cartofil, Chişinău, Editura Cartdidact, 2018, 236 p. şi Aureliu Ciobanu, Constantin Ciobanu. Istoricul cartofiliei basarabene. Catalog cartofil ilustrat. Volumul I. Perioada 1896-1917, Chişinău, Editura Cartdidact, 2018, 364 p. Am vorbit despre cărţi. Vezi: Anatol Petrencu. Noi studii de cartofilie. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2771 [pe blog: 26. 01. 2019]

3. 8 februarie 2019, Chişinău, Biblioteca „Hristo Botev”, lansarea cărţii «Есть только миг…» Владимир Иванов (1954-2016). Книга памяти [„E doar o clipă…” Vladimir Ivanov (1954-2016). Cartea memoriei], Chişinău, S.n., 2018, 140 p.

4. 21 februarie 2019, Chişinău, Sala cu cămin a Casei scriitorilor. Masă rotundă cu tema: „Mitropolitul Gurie Grosu în conştiinţa posterităţii”, cu prilejul lansării volumului Gurie Grosu „Procesul şi apărarea mea. Denunţarea complotului apocaliptic”, Chişinău, Editura Epigraf, 2018.

5. 25 martie 2019, Chişinău, USM, Facultatea de Istorie şi Filozofie. Lansarea volumului „Represiuni şi deportări ale găgăuzilor, 1940-1941, 1944-1952, (mărturii ale supravieţuitorilor), vol. III,  autor – Constantin Kurdoglo. Vezi, blog personal, 25 martie 2019.

6. 5 aprilie 2019, s. Şeptelici, r. Soroca, Gimnaziul „V. Burduja”. Lansarea volumului „Soarta familiei Curoş. Povestire” de Pavel Curoş, deportat în Siberia în 1949. Despre eveniment vezi: Anatol Petrencu. Lansarea volumului „Soarta familiei Curoş. Povestire” de Pavel Curoş. Şeptelici, Soroca. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2848 [pe blog 10 aprilie 2019]; Vadim Şterbate. Pavel Curoş şi-a lansat cartea „Soarta familiei Curoş” în satul natal, Şeptelici. În: Observatorul de Nord, 2019, 12 aprilie.

7. 18 aprilie 2019, Chişinău, Librăria din Centru. Lansarea volumului Istoria Gărzii de Fier. Un fascism românesc, Sandu Traian.  Chişinău, 2019

8. 16 mai 2019, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Sala „Alexei Rău”. Discurs despre volumele „Ziarele româneşti despre Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei”, coordonatori Marius Diaconescu şi Andrei Sora.

9. 20 mai 2019, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Sala Mică, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1. Discurs despre volumul lui Ion Anghel „Tratatele de la Trianon şi Paris din 1920: documente prin care s-a consfinţit înfăptuirea României Mari”, Bucureşti, Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 2018.

10. 27 mai 2019, USM, Facultatea de Istorie şi Filozofie. Lansarea volumului Documentele reeducării, Bacău, Editura Vicovia, 2018, vol. 2, 552 p. [editor Mircea Stănescu].

11. 6 iulie 2019, Mănăstirea Dervent. Prezentarea volumelor „Arhivele Memoriei”, apărute în 2019.

12. 13 august 2019, Uniunea Scriitorilor din Moldova, discurs la lansarea de carte a dlui Alexandru Horaţiu Fruşcu. Comunismul între iluzie şi delir., Chișinău, 2019.

13. 31 august 2019. Salonul Internaţional de carte Bookfest (Moldexpo). Prezentarea cărţii Petre Cazacu. Moldova dintre Prut şi Nistru. 1918-1928. Zece ani de la Unire, Chişinău, Editura „Ştiinţa”, 2019.

14. 1 septembrie 2019. Salonul Internaţional de carte Bookfest (Moldexpo). Prezentarea seriei de volume „Arhivele Memoriei”, Exerciţiul Memoriei. Moderator.

15. 11 septembrie 2019. Biblioteca municipală „B. P. Haşdeu”. Am vorbit despre cartea dlui dr. Alexandru Gamanjii „Documente privind unitatea poporului român. („de la Nistru până la Tisa…”), Chişinău, S. n., 2019, 393 p.

16.  13 septembrie 2019, Drochia, Biblioteca raională „Iulian Filip”. Lansarea cărţii lui Alexandru Bobeică „Fascismul şi comunismul: două ideologii, aceeaşi teroare”, Deva, Editura Călăuza v.b., 2019, 109 p.

17. 19 septembrie 2019, Biblioteca municipală „B. P. Haşdeu”, Chişinău. Lansarea volumului Silviei Şaranuţă „Cultura materială şi spirituală a românilor din Basarabia sec. XIX-XX. Schiţe şi studii etnografice, Chişinău, S.n., 2019, 354 p.

Popularizarea cunoştinţelor istorice la posturile de Televiziune

1. 26 martie 2019, TVR Moldova, de la 17.00 la 17.50. Despre Unirea Basarabiei cu Patria-mamă România, 27 martie 1918. Împreună cu dnii Pavel Cerbuşca şi Ţurcanu. Moderatoare – dra Guţu.

2. 27 martie 2019, Publica TV (înregistrare). Despre mistificarea/demistificarea istoriei, cu Cristi Tabără. Pe post – 21 aprilie 2019, între 17.10 şi 17.45, rubrica „Euro-enciclopedie”.

3. 28 martie 2019, Publica TV, despre Stepan Topal – referendumul în vederea schimbării denumirii străzii centrale din Comrat, din Lenin în Topal. Corespondent – Oxana. Pe post, 28 martie 2019, ora 19.

4.  6 mai 2019, TVR Moldova, Matinalii. Despre 6 mai 1990, Primul Pod de flori la Prut.

5. 2 iuie 2019, Publica TV, Emisiunea „News Week” cu Alexandra Madam (moderatoare). Despre importanţa istorică a vizitei Papei Francisc în România, mai 2019 [30 min.] Vezi: https://www.publika.md/emisiuni/_1491.html [pe post 2 iunie 2019]

Popularizarea cunoştinţelor istorice la posturile de Radio

1. 1 martie 2019, Radio Moldova, emisiunea „Spaţiul public”. Moderatoare: Veronica Mungiu. Tema: Războiul ruso-moldav din 1992: istorie şi actualitate. Alături de generalul Ion Costaş şi Anatol Croitoru, cavaler al Ordinului „Ştefan cel Mare”.

2. 12 iunie 2019, Radio Moldova, emisiunea „Spaţiul public”, moderatoare dna Tatiana Fişer. Tema: „78 de ani de la Primul val de deportare din RSS Moldovenească”; împreună cu dl dr. Ion Varta. [10:15 – 11:00]

3. 17 iunie 2019, Radio Chişinău, în dialog cu Mariana Vasilachi. Tema: Deportările din RSSM: trăsături comune şi specifice. Pe post: marţi, 18. 06. 2019 [45 min.]

4. 18 iunie 2019, Radio Moldova, dialog cu dl Andrei Viziru. Tema; „Semnificaţia zilei de 22 iunie 1941”. Pe post, sâmbătă, 22 iunie 2019.

5. 24 octombrie 2019, Postul de Radio „Vocea Basarabiei”, moderator – Leonid Smolniţchi. Despre ordinul lui Dodon de lichidare a Muzeului Ocupaţiei Sovietice. Împreună cu dl Vasile Costiuc.

6. 8 noiembrie 2019, Radio „Vocea Basarabiei”, moderator – Leonid Smolniţchi. Despre situaţia politică din RM. Împreună cu dl Vasile Costiuc.

7. 27 noiembrie 2019, pentru 1 decembrie. Despre istorie şi istorici în RM. Radio Moldova, programul 1, pe post 1 decembrie, seara.

Documentări, călătorii de documentare

29-31 martie 2019. Am vizitat obiective istorice în judeţul Vrancea.

7 aprilie 2019. Am vizitat „Conacul Manuc Bei” din Hânceşti.

26-29 aprilie 2019. Cluj-Napoca. Vizită de documentare.

11-12 mai 2019.  Vizită de documentare la Oradea şi Beiuş.

17-18 mai 2019. Vizită de documentare la Odesa. Muzeul contrabandei ş. a.

26 iunie – 3 iulie 2019. Vizită de documentare în judeţul Constanţa: oraşul Eforie Sud: la cele vizitate în 2018 am fost la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Geamia şi alte obiective de interes istoric şi ştiinţific.

5-7 iulie 2019. Vizită de documentare în judeţul Constanţa: Mănăstirea Dervent, Adamclisi, Tropaeum Traine, Poarta Albă (în memoria celor ce au murit la săparea Canalului Dunăre – Marea Neagră, 1950-1953), Mănăstirea din preajma monumentului (?),  la Canal, Mănăstirea Sfântul Ioan Casian, Peştera de lângă Mănăstire şi inscripţia păstrată, în cealaltă vale, porţile Dobrogei, Complexul arheologic Histria (Muzeu şi urmele oraşului), localitatea Istria şi Biserica în pămâmt, Niculiţel, Monument paleocreştin. Brăila, Muzeul de Istorie; Fălciu, Monumentul eroilor căzuţi la Ţiganca.

23-30 iulie 2019. Vizită de documentare în Cluj-Napoca. Am vizitat Muzeul de Etnografie, Muzeul de Arte, Grădina Botanică, Catedrale catolice etc., alte obiective de interes public.

25 septembrie – 1 octombrie. Vizită de documentare în Ekaterinburg.

Membru al Colegiilor redacţionale, altor foruri ştiinţifico-metodice

Membru al Consiliului de redacţie a revistei TYRAGETIA (din martie 2019).

Membru al Consiliului ştiinţific al Anuarului „Studia Universitatis Petru Maior” din Târgu Mureş [din 2004]

Membru al Colegiului de redacţie al Annals. Serie son history and archaeology (vezi 2009, vol. 1, nr.1)

Membru al Colegiului de redacţie a revistei „Destin Românesc”.

Membru al Colectivului de recenzori ai Analelor Universităţii Spiru Haret. Seria Relaţii internaţionale şi Studii europene, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de mâine (vezi Anul I, nr. I, 2007)

Din iulie 2016 – preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil din cadrul USM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 07.00.03. Istoria Universală [Hotărârea nr. AT-4/4.4 din 5 iulie 2016, pe un termen de 4 ani].

Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat, aprobat de către Consiliul de Conducere al ANACEC prin decizia nr. 1 din 19 decembrie 2018, pentru susţinerea tezei de doctor habilitat în istorie a domnului Victor Ţvircun. Tema tezei: „Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate)”. Susţinerea a avut loc pe data de 6 martie 2019.

Din iulie 2016 – membru al Seminarului ştiinţific de profil 07 00 02 Istoria Românilor din cadrul USM, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 07.00.02. Istoria Românilor. Preşedinte – Ion Eremia [Hotărârea nr. AT-4/4.4 din 5 iulie 2016, pe un termen de 4 ani].

Membru al Seminarului ştiinţific (SŞP) de profil 611. Istorie, specialitatea 611.02. Istoria românilor (pe perioade); 611.03 Istoria universală (pe perioade) din cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea tezelor de doctorat / dr. hab. Preşedinte – Demir Dragnev [Hotărârea nr. AT-4/4.4 din 5 iulie 2016, pe un termen de 4 ani].

Membru al Colegiului de redacţie a reviste „Patrimoniu istoric”, Chişinău-Ungheni, 2015-2019.

Alte activităţi, decât cele menţionate mai sus

1. 16 ianuarie 2019, am scris o Notă informativă despre Nicolae Titulescu, la cererea AŞM, respectiv – Primăriei, în legătură cu viitoarea dezvelire a monumentului la Chişinău, 2 pag.

2. 24 aprilie 2019, Chişinău, la Agenţia de ştiri IPN (dl Vasilică). Conferinţă de presă: „Despre ridicarea unui bust al lui Gheorghe Oatu”. Am vorbit despre personalitate.

3. 29 mai 2019, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Discurs la inaugurarea Expoziţiei „Rusaliile Negre: deportarea în Bărăgan. Expoziţie.

Vezi: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2905

4. 23-25 iunie 2019. La solicitarea rectoratului am redactat un Aviz la Curriculum naţional, disciplina „Istoria românilor şi universală”, 3 documente (alături de Cristina Gherasim şi Ion Xenofontov).

5. 5 octombrie 2019, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Expoziţia organizată de Academia [de Poliţie] „Ştefan cel Mare” cu tema „RSS Moldovenească. Propaganda pentru alegerile locale, 1947”. Responsabil – colonelul de poliţie dr. Simion Carp.  Luare de cuvânt.

6. 24 octombrie 2019, Chişinău, IPN. Conferinţă de presă. Protest împotriva deciziei lui Dodon de a lichida Muzeul Ocupaţiei Sovietice.

Vezi: https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=oDOhDGyZDrI&fbclid=IwAR2S8or-thxWrHD9p_TMT4e2YVjNzfK-bqF0JFK0jYREeL0Ho64O6jxYCJI [24. 10. 2019]

7. 27 noiembrie 2019, Colegiul de Construţii din Chişinău. Prelegere: „Deportările din RSSM”, organizator – Viorel Bolduma.

Referinţe la lucrările ss şi aprecieri sau critici

Cristian Sandache

UN ISTORIC REMARCABIL[3]

ANATOL PETRENCU (n.1954) este un exemplu de istoric redutabil pe care Basarabia l-a dat, opera sa fiind apreciată pentru acuratețea analizelor și suportul documentar extrem de solid. Cu o putere de muncă apreciabilă, dornic în permanență de a se informa , istoricul este un om deschis, modest, cu o curiozitate metodologică vie, un spirit interdisciplinar, care nu face concesii superficialității. I-am citit o parte dintre cărți, am avut onoarea de a-l cunoaște (cu mulți ani în urmă), când ca tânăr istoric am rămas plăcut surprins de erudiția, căldura și spiritul său luminos. Specialist în istoria contemporană a României și a secolului XX universal, Anatol Petrencu este și un om al cetății, conectat la chestiunile publice ale meleagurilor sale. Energie, echilibru, talent stilistic, dorința de a cerceta și de a prezenta evenimentele în lumina veridicității și a onestității analitice. Un intelectual de mare calibru.

20 februarie 2019 la 17:35 ·

2.  Anatol Petrencu, stegar al luptei pentru apărarea istoriei naţionale. În: Ion I. Moiceanu. Personalităţi marcante şi evenimente memorabile din istoria adevărată a poporului român. [Cuvânt înainte: Stoica Lascu], StudIS, Iaşi, 2019 /380 pp.; il./. pp. 68-74. ISBN 978-606-48-0359-7

Vezi şi: https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/cultura/mentor-si-model-pentru-generatii-de-elevi-profesorul-ion-i-moiceanu-lanseaza-un-nou-volum-despre-istoria-adevarata-a-poporului-roman-703008.html  

Primii, diplome, alte menţiuni 

1. Certificat nr. 4742/18 din 16 iunie 2018 [de confirmare] a realizării programului de formare continuă „Formarea formatorilor” [primit pe data de 4 martie 2019];

2. Diplomă […] în semn de recunoştinţă pentru moderarea lecţiei publice cu genericul „Elena Alistar – femeia care a votat Unirea Basarabiei cu România”, oferită de conducerea Bibliotecii „Ştefan cel Mare”, filială a Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu”, Chişinău, director, dna Lilia Gamarţa [22 martie 2019];

3. Diplomă de excelenţă. Se acordă [a. p.] pentru activitatea remarcabilă, în slujba valorilor naţionale, la susţinerea Simpozionului Educaţional Naţional „Cea dintâi unită, Basarabia”, Adjud, 29 martie 2019

4. Plachetă. Simpozionul Internaţional „Cea dintâi unită, Basarabia!”. Domnului [a. p,] pentru promovarea identităţii naţionale în plan ştiinţific, didactic şi politic în România dincolo de Prut. Adjud, Vrancea, 29 martie 2019.

5. Medalia Spirituală Zamolxis şi Hrisovul nr. 71 de Supremă Apreciere. Centrul ZAMOLXIS  – vraciul suprem al traco-geto-dacilor, – de Cercetări Ştiinţifice Practice în Medicina Populară şi Binefaceri. Hrisov nr. 71 de SUPREMĂ APRECIERE. Medalia Spirituală ZAMOLXIS, zeul suprem şi vraciul suprem al traco-geto-dacilor, este decernată distinsului prof. univ., dr. hab. Anatol Petrencu, pentru înaltă fidelitate faşă de Adevărul ştiinţific şi cauza dreaptă şi sfântă a poporului român. Fondatorul Centrului Vasile D. Ciubuc, Chişinău, 1 decembrie 2018. Înmânată pe data de 17 aprilie 2019, în incinta Bibliotecii Municipale „B. P. Haşdeu”.

6. Testimoniu. Se acordă profesorului şi istoricului Anatol PETRENCU, pentru remarcabila contribuţie la valorificarea patrimoniului naţional, la cunoaşterea istoriei veridice a trecutului nostru şi cu ocazia aniversării a 65 de ani de la naştere. Elena Pintilei, director general al BNRM, Chişinău, 2019.

7. BREVET. Medalia „Dimitrie Cantemir” se acordă dlui Anatol PETRENCU, doctor habilitat în istorie, profesor universitar la Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii de Stat din Moldova, pentru realizări remarcabile în activitatea ştiinţifică şi didactică, pregătirea cadrelor de înaltă calificare, promovarea adevărului istoric în ţară şi peste hotare şi în legătură cu aniversarea a 65-a de la naştere. Academician Ion Tighineanu, Preşedintele Academiei de Ştiinbţe a Moldovei. Hotărârea Prezidiului AŞM nr. 44 din 15 aprilie 2019.

8. Universitatea de Stat din Moldova. DIPLOMĂ se decernează dlui Anatol Petrencu, doctor habilitat, profesor universitar pentru activitate prodigioasă didactico-ştiinţifică, contribuţie considerabilă la pregătirea cadrelor de înaltă calificare şi cu prilejul aniversării a 65 ani din ziua naşterii. Rector – Gheorghe Ciocanu.

9. Universitatea de Stat din Moldova. Legitimaţia nr. 26. Petrencu Anatol, profesor universitar este posesor al Medaliei „Universitatea de Stat din Moldova” cu prilejul aniversării a 65 ani din data naşterii. Rector – Gh. Ciocanu.

10. Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie şi Filozofie. Premiul „Cartea anului în antropologia istorică”, Cluj-Napoca, 1 iunie 2019.

12. Revista ART-EMIS. 2009-2019. DIPLOMĂ JUBILIARĂ. La ceas aniversar, se acordă domnului ANATOL PETRENCU, prof. univ., dr. hab., Chişinău pentru aportul jurnalistic la tezaurul valorilor naţionale, pentru contribuţia remarcabilă la unitatea de obiectivitate, adevăr istoric şi cultură. Revista ART EMIS, Ion Măldărescu, Maria Diana Popescu, 6 septembrie 2019 [Bucureşti].


[1] Vezi: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 11-13 aprilie 2019. Program, Chişinău, CEP USM, 2019, p. 10-12. Tezele studenţilor şi masteranzilor au fost publicate în: Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, 11-13 aprilie 2019. Rezumatele comunicărilor, Chişinău, CEP USM, 2019, p.37 şi urm.

[2] Anatol Petrencu. Conferinţa ştiinţifică „160 de ani de la Unirea Principatelor Române”. În: http://anatolpetrencu.promemoria.md/?p=2760

[3] Cristian Sandache. Un istoric remarcabil În: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=766305427059010&id=100010386792935 [accesat 1 aprilie2019]

Comentariile nu sunt permise.

Arhiva